Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid ((Voor de EER relevante tekst))

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid ((Voor de EER relevante tekst))

29.7.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 190/5


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 190/04)

Nummer van de steunmaatregel

XE 19/08

Lidstaat

Hongarije

Regio

Észak-Alföld

Benaming van de steunregeling

Foglalkoztatási támogatás Mátészalka Város Önkormányzat vagyonrendelete alapján

Rechtsgrondslag

Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2006 (VIII.25.) rendelet

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 100 mln HUF

Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 5, en de artikelen 5 en 6 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

25.4.2008

Duur van de regeling

31.12.2008

Doelstelling

Art. 4: Schepping van werkgelegenheid

Economische sectoren

Alle sectoren van de Gemeenschap(1) komen in aanmerking voor werkgelegenheidssteun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Mátészalka Város Önkormányzata

Hosök tere 9

H-4700 Mátészalka