Home

Bekendmaking van een wijzigingsverzoek overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een wijzigingsverzoek overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

12.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/16


Bekendmaking van een wijzigingsverzoek overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2008/C 234/10)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen het wijzigingsverzoek. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

WIJZIGINGSVERZOEK

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

Wijzigingsverzoek als bedoeld in artikel 9 en artikel 17, lid 2

„JAMÓN DE TERUEL”

EG-nummer: ES/117/0078/01.03.2005

BOB ( X ) BGA ( )

Gevraagde wijziging(en)

Rubriek(en) van het productdossier

Naam van het product

X

Beschrijving van het product

Geografisch gebied

Bewijs van de oorsprong

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Verband

Etikettering

Nationale eisen

Wijziging(en)

Beschrijving

De beschrijving van de fysieke kenmerken van de hammen die de betrokken BOB mogen dragen, wordt aangevuld met de volgende tekst: „of nagenoeg zonder zwoerd waarbij alleen het zwoerd op het pooteinde behouden is gebleven en uitloopt in een „V” waarvan de punt tot het midden van de ham reikt”.

Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat het wegsnijden van het zwoerd (op een V-vormig stuk na) een homogener product van hogere kwaliteit oplevert omdat op die manier voor een speklaag van uniforme dikte kan worden gezorgd zodat een homogenere droging plaatsvindt. Ook kan het vocht dan gemakkelijker uittreden, wat eveneens tot een optimaal droogproces bijdraagt. Voorts heeft de verwijdering van het zwoerd een meer uniforme inkrimping van de vleesmassa tijdens de droging tot gevolg, zodat hammen worden verkregen die niet worden gekenmerkt door een rimpelig zwoerd, en de kans wordt verkleind op het ontstaan van barsten of van holten waarin zich een muffe geur ontwikkelt („coquera”). De homogene droging voorkomt ook textuurgebreken, waaronder met name een deegachtige of juist een te harde textuur.

Bovendien is uit onderzoek naar het effect van het wegsnijden van het zwoerd (op een V-vormig stuk na) op de sensorische kenmerken gebleken dat een deegachtige en plakkerige textuur bij aldus bewerkte hammen minder vaak voorkomt. Een ander resultaat van dat onderzoek is dat in de smaak van de betrokken hammen meer zoete en minder bittere en metaalachtige tonen aanwezig zijn en dat die smaak ook minder zout en tegelijk pittiger is.

Uit beide onderzoeken blijkt dus dat het verkregen eindproduct van betere kwaliteit is.

SAMENVATTING

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„JAMÓN DE TERUEL”

EG-nummer: ES/117/0078/01.03.2005

BOB ( X ) BGA ( )

Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.

1. Bevoegde dienst van de lidstaat:

Naam:

Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica, Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Adres:

C/ Paseo Infanta Isabel no 1

E-28071 Madrid

Tel.

(34) 91 347 53 97

Fax

(34) 91 347 54 10

E-mail:

sgcaae@mapya.es

2. Groepering:

Naam:

Consejo Regulador de la DOP «Jamón de Teruel»

Adres:

Avda de Sagunto, no 52–3o

E-44002 Teruel

Tel.

(34) 978 618 940

Fax

(34) 978 618 941

E-mail:

consejo@jamondeteruel.com

Samenstelling:

Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( )

3. Productcategorie:

Categorie 1.2: Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)

4. Overzicht van het productdossier:

(samenvatting van de bij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)

4.1. Naam: „Jamón de Teruel”.

4.2. Beschrijving: Hammen die zijn verkregen uit achterbouten van varkens die het product zijn van een kruising tussen:

moederlijn: Landrace (standaardtype), Large White of een kruising tussen deze twee rassen;

vaderlijn: Landrace (standaardtype) of Duroc.

Voor de bereiding van hammen die de beschermde benaming zullen dragen, mogen uitsluitend achterbouten worden gebruikt die afkomstig zijn van varkens die zijn geboren en gemest op varkensbedrijven in de provincie Teruel.

De hammen moeten na afloop van hun rijping de volgende kenmerken vertonen:

Fysische kenmerken:

langwerpig, bovenaan bijgesneden en afgerond tot het spierweefsel zichtbaar werd, met de hoef nog aanwezig; kan worden gepresenteerd met al het zwoerd of nagenoeg zonder zwoerd waarbij alleen het zwoerd op het pootuiteinde behouden is gebleven en uitloopt in een „V” waarvan de punt tot het midden van de ham reikt;

gewicht: tussen 8 en 9 kg maar nooit minder dan 7 kg.

Organoleptische kenmerken:

kleur: rood en glanzend op het snijvlak, waarbij de spiermassa gedeeltelijk doorregen is;

vlees: verfijnde smaak, niet te zout;

vet: zachte consistentie, glanzend, geelachtig wit van kleur, aromatisch en aangenaam van smaak.

4.3. Geografisch gebied: Het productiegebied voor de varkens omvat de provincie Teruel. De gemeenten van de provincie Teruel die ten minste 800 meter hoog liggen, vormen het gebied waar de hammen mogen worden bereid.

4.4. Bewijs van de oorsprong: Voor de hammen die de beschermde benaming mogen dragen, worden varkens gebruikt die afkomstig zijn van varkensbedrijven die staan ingeschreven in de registers van de Consejo Regulador (het betrokken controleorgaan). Die bedrijven liggen in het productiegebied. Het varkensvoer, het slachten van de dieren en de bereiding inclusief de rijping van de hammen staan onder controle van de Consejo Regulador. Deze certificeert de op de markt te brengen producten en bevestigt de garantie die met betrekking tot die producten wordt gegeven.

4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De dieren waarvan de achterbouten worden gebruikt, moeten het product zijn van een kruising tussen de rassen Landrace, Large White en Duroc. Het levend gewicht van een te slachten varken moet tussen 115 en 130 kg bedragen. De geslachte dieren dienen te worden ontbloed bij een temperatuur van ten hoogste 10 °C en een vochtigheidsgraad tussen 85 en 95 %, dit gedurende ten minste vier uur. Het zouten van de hammen, het wassen van de gezouten hammen, de rustperiode waarin het zout zich in het vlees verspreidt, en vervolgens het droogproces moeten samen minimaal acht maanden in beslag nemen. Ten slotte vindt de rijping plaats in schuren of kelders. De duur daarvan moet de totale met de bereiding van de hammen gemoeide periode op ten minste twaalf maanden brengen.

4.6. Verband: De geselecteerde varkens krijgen natuurlijk voer en worden vanaf hun geboorte zorgvuldig gecontroleerd, zodat zij een basisproduct van uitstekende kwaliteit voor de hammen opleveren. Overeenkomstig het productdossier moeten de voor de bereiding van „Jamón de Teruel” gebruikte varkens in de provincie Teruel zijn geboren en gemest. Het voer bestaat hoofdzakelijk uit granen (gerst, tarwe en maïs) die grotendeels afkomstig zijn uit de provincie Teruel zelf, een echte graanstreek.

Van het gebruikte voer is ongeveer 95 % afkomstig van fabrieken die in het geografische gebied liggen. Daardoor is voor een zeer groot deel van de voedergrondstoffen de oorsprong ervan gegarandeerd.

De Consejo Regulador neemt regelmatig monsters van het varkensvoer om de samenstelling ervan te controleren, dit niet alleen bij de fabrieken maar ook op de varkensbedrijven.

Het droogproces vindt plaats onder gunstige klimatologische omstandigheden (gemiddelde hoogte meer dan 800 meter, droog en koud klimaat), wat een product met een kenmerkend aroma en een kenmerkende smaak oplevert.

4.7. Controlestructuur:

Naam:

Consejo Regulador de la DOP «Jamón de Teruel»

Adres:

Avda de Sagunto, no 52–3o

E-44002 Teruel

Tel.

(34) 978 618 940

Fax

(34) 978 618 941

E-mail:

consejo@jamondeteruel.com

De Consejo Regulador voor de beschermde oorsprongsbenaming voldoet aan norm EN 45011.

De naleving van het productdossier wordt gecontroleerd door controleurs die daartoe door de bevoegde overheid zijn gemachtigd. Deze controleurs handelen op objectieve en onpartijdige wijze ten opzichte van de producenten en de verwerkers.

4.8. Etikettering: Verplichte vermelding „Jamón de Teruel”.

Door de Consejo Regulador goedgekeurd etiket.

Door de Consejo Regulador genummerde en beschikbaar gestelde controlebandjes of -etiketten.