Home

Wijziging door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari enerzijds en Parijs (Orly) anderzijds (Voor de EER relevante tekst)

Wijziging door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari enerzijds en Parijs (Orly) anderzijds (Voor de EER relevante tekst)

28.10.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/10


Wijziging door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari enerzijds en Parijs (Orly) anderzijds

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 273/07)

1.

In uitvoering van het besluit van de lokale autoriteiten van Corsica van 19 juni 2008 en van 9 oktober 2008 heeft Frankrijk besloten, in toepassing van lid 1, punt a), van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes(1), tot wijziging met ingang van 29 maart 2009 van de openbaredienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten op de routes tussen Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari enerzijds en Parijs (Orly) anderzijds, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie C 149 van 21 juni 2005.

Er wordt opgemerkt dat de Franse autoriteiten hebben besloten om voor de hierboven genoemde luchtdiensten op de luchthaven van Parijs (Orly) „slots” te reserveren, dit in toepassing van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens(2).

2. DE GEWIJZIGDE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN, MET NAME REKENING HOUDEND MET HET FEIT DAT CORSICA EEN EILAND IS, ZIJN:

2.1. Minimumfrequenties, dienstregeling, gebruikte toestellen en geboden capaciteit

a) Tussen Parijs (Orly) en Ajaccio:

hier gelden de volgende frequenties:

i)

van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen, ten minste drie retourvluchten per dag, waarbij de dienstregeling het voor de passagiers mogelijk maakt op een dag heen en weer te vliegen en overdag ten minste 11 uur in Parijs en ten minste 7 uur in Ajaccio te verblijven;

ii)

op zaterdag, zondag en feestdagen ten minste drie retourvluchten per dag, gelijkelijk over de dag verdeeld;

de diensten moeten worden geëxploiteerd met turboreactorvliegtuigen;

de diensten moeten worden geëxploiteerd zonder tussenlanding tussen Parijs (Orly) en Ajaccio;

de aangeboden capaciteit moet het vervoer van vracht en/of post mogelijk maken en moet, wat het vervoer van passagiers betreft, aan de volgende voorwaarden voldoen:

i)

gedurende het gehele jaar bedraagt de minimale basiscapaciteit 950 zitplaatsen per dag, waarvan in beide richtingen minimaal 170 's avonds vanaf 18 uur.

Bovenop deze basiscapaciteit komen nog:

gedurende tien weken van einde juni tot begin september, minimaal 1 200 zitplaatsen per dag;

vanaf eind maart tot eind oktober, buiten de genoemde tien weken, 500 zitplaatsen per dag;

ii)

rekening houdend met de extra drukte gedurende de schoolvakanties en de feestdagen (Allerheiligen, Kerstmis, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, bruggen en vertrek en terugkomst van de zomervakantie, enz.) dient minimaal de volgende aanvullende capaciteit te worden geboden (totale capaciteit in beide richtingen) die voornamelijk moet worden toegewezen:

aan de eerste en laatste schoolvakantiedagen;

bij een geïsoleerde feestdag die valt op maandag t/m donderdag, aan die feestdag en de dag voor die feestdag;

bij een reeks feestdagen waarbij een feestdag voorafgaat aan of volgt op een zaterdag of een zondag, aan de dag die voorafgaat aan de reeks en aan de laatste dag van de reeks.

Deze aanvullende minimumcapaciteit bedraagt:

gedurende het IATA-luchtvaartseizoen van de winter, 12 000 zitplaatsen ten behoeve van de piekperiodes van die periode;

gedurende de tien weken van eind juni tot begin september, per week, 2 800 zitplaatsen waar bovenop komen, naar gelang van het vluchtschema dat voor elk jaar wordt vastgelegd, nog 11 500 zitplaatsen in 2009 over de gehele periode om de verplaatsingen van begin juli, midden juli, einde juli-begin augustus, midden augustus en einde augustus-begin van het schooljaar te vergemakkelijken, capaciteit die met 5 % wordt verhoogd in 2010 en met 5 % in 2011;

gedurende de rest van het IATA-luchtvaartseizoen van de zomer (buiten de hierboven bedoelde tien weken): 36 000 zitplaatsen in 2009 ten behoeve van de piekperiodes van die periode, capaciteit die met 5 % wordt verhoogd in 2010 en met 5 % in 2011.

Deze aanvullende capaciteit omvat niet de extra zitplaatsen die eventueel spontaan bovenop de basiscapaciteit worden aangeboden.

Deze aanvullende capaciteit moet ten minste twee maanden voor de datum van de betrokken vluchten te koop worden aangeboden;

de uurregeling en de verdeling van de verschillende capaciteiten naar gelang van de periode moet per IATA-luchtvaartseizoen expliciet en voorafgaand worden vastgelegd in een protocol van overeenkomst met de transportautoriteiten van Corsica. Daartoe en voorafgaand aan de vaststelling van het bovengenoemde protocol van overeenkomst dient de luchtvaartmaatschappij een programmavoorstel in overeenkomstig het door de transportautoriteiten aangegeven informatieprotocol. Bij afwezigheid van een overeenkomst nemen de transportautoriteiten van Corsica de eindbeslissing.

b) Tussen Parijs (Orly) en Bastia:

hier gelden de volgende frequenties:

i)

van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen, ten minste drie retourvluchten per dag, waarbij de dienstregeling het voor de passagiers mogelijk maakt op een dag heen en weer te vliegen en overdag ten minste 11 uur in Parijs en ten minste 7 uur in Bastia te verblijven;

ii)

op zaterdag, zondag en feestdagen ten minste drie retourvluchten per dag, gelijkelijk over de dag verdeeld;

de diensten moeten worden geëxploiteerd met turboreactorvliegtuigen;

de diensten moeten worden geëxploiteerd zonder tussenlanding tussen Parijs (Orly) en Bastia;

de aangeboden capaciteit moet het vervoer van vracht en/of post mogelijk maken en moet, wat het vervoer van passagiers betreft, aan de volgende voorwaarden voldoen:

i)

gedurende het gehele jaar bedraagt de minimale basiscapaciteit 950 zitplaatsen per dag, waarvan in beide richtingen minimaal 170 's avonds vanaf 18 uur.

Bovenop deze basiscapaciteit komen nog:

gedurende tien weken van einde juni tot begin september, minimaal 800 zitplaatsen per dag;

vanaf eind maart tot eind oktober, buiten de genoemde tien weken, 250 zitplaatsen per dag;

ii)

rekening houdend met de extra drukte gedurende de schoolvakanties en de feestdagen (Allerheiligen, Kerstmis, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, bruggen en vertrek en terugkomst van de zomervakantie, enz.) dient minimaal de volgende aanvullende capaciteit te worden geboden (totale capaciteit in beide richtingen) die voornamelijk moet worden toegewezen:

aan de eerste en laatste schoolvakantiedagen;

bij een geïsoleerde feestdag die valt op maandag t/m donderdag, aan die feestdag en de dag voor die feestdag;

bij een reeks feestdagen waarbij een feestdag voorafgaat aan of volgt op een zaterdag of een zondag, aan de dag die voorafgaat aan de reeks en aan de laatste dag van de reeks.

Deze aanvullende minimumcapaciteit bedraagt:

gedurende het IATA-luchtvaartseizoen van de winter: 10 000 zitplaatsen ten behoeve van de piekperiodes van die periode;

gedurende tien weken van einde juni tot begin september, per week, 2 000 zitplaatsen waar bovenop komen, naar gelang van het vluchtschema dat voor elk jaar wordt vastgelegd, nog 11 500 zitplaatsen in 2009 over de gehele periode om de verplaatsingen van begin juli, midden juli, einde juli-begin augustus, midden augustus en einde augustus-begin van het schooljaar te vergemakkelijken, capaciteit die met 5 % wordt verhoogd in 2010 en met 5 % in 2011;

gedurende de rest van het IATA-luchtvaartseizoen van de zomer (buiten de hierboven bedoelde tien weken): 36 000 zitplaatsen in 2009 ten behoeve van de piekperiodes van die periode, capaciteit die met 5 % wordt verhoogd in 2010 en met 5 % in 2011.

Deze aanvullende capaciteit omvat niet de extra zitplaatsen die eventueel spontaan bovenop de basiscapaciteit worden aangeboden.

Deze aanvullende capaciteit moet ten minste twee maanden voor de datum van de betrokken vluchten te koop worden aangeboden;

de uurregeling en de verdeling van de verschillende capaciteiten naar gelang van de periode moet per IATA-luchtvaartseizoen expliciet en voorafgaand worden vastgelegd in een protocol van overeenkomst met de transportautoriteiten van Corsica. Daartoe en voorafgaand aan de vaststelling van het bovengenoemde protocol van overeenkomst dient de luchtvaartmaatschappij een programmavoorstel in overeenkomstig het door de transportautoriteiten aangegeven informatieprotocol. Bij afwezigheid van een overeenkomst nemen de transportautoriteiten van Corsica de eindbeslissing.

c) Tussen Parijs (Orly) en Calvi:

hier gelden de volgende frequenties:

i)

gedurende het IATA-luchtvaartseizoen van de winter, wekelijks ten minste vijf retourvluchten, waarvan drie van vrijdag tot zondag en een in het midden van de week, waarbij in beide richtingen ten minste 140 passagiers kunnen worden vervoerd op elk van de betrokken dagen;

ii)

gedurende het IATA-luchtvaartseizoen van de zomer, een retourvlucht per dag waarbij ten minste 140 passagiers in beide richtingen kunnen worden vervoerd;

de diensten moeten worden geëxploiteerd met turboreactorvliegtuigen;

de diensten moeten worden geëxploiteerd zonder tussenlanding tussen Parijs (Orly) en Calvi;

de aangeboden capaciteit moet het vervoer van vracht en/of post mogelijk maken en moet, wat het vervoer van passagiers betreft, aan de volgende voorwaarden voldoen:

i)

gedurende het gehele jaar bedraagt de minimale basiscapaciteit 1 500 zitplaatsen per week.

Van eind maart tot eind oktober moet de minimumcapaciteit het vervoer mogelijk maken van minimaal 140 passagiers in de namiddag in de volgende gevallen:

op vrijdag in de richting Parijs-Calvi;

op zondag, behalve wanneer de maandag een feestdag is, in de richting Calvi-Parijs;

bij een reeks feestdagen waarbij een feestdag voorafgaat aan of volgt op een zaterdag of een zondag, de dag voorafgaand aan die reeks in de richting Parijs-Calvi en de laatste dag van die reeks in de richting Calvi-Parijs;

de dag voor een feestdag in de richting Parijs-Calvi, alsook die feestdag in de richting Calvi-Parijs wanneer die feestdag geïsoleerd valt in de week van maandag t/m donderdag.

Bovenop deze basiscapaciteit komen nog:

gedurende tien weken van einde juni tot begin september, minimaal per week, 2 800 zitplaatsen;

vanaf eind maart tot eind oktober, buiten de genoemde tien weken, per week, 650 zitplaatsen;

ii)

rekening houdend met de extra drukte gedurende de schoolvakanties en de feestdagen (Allerheiligen, Kerstmis, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, bruggen en vertrek en terugkomst van de zomervakantie, enz.) dient minimaal de volgende aanvullende capaciteit te worden geboden (totale capaciteit in beide richtingen) die voornamelijk moet worden toegewezen:

aan de eerste en laatste schoolvakantiedagen;

bij een geïsoleerde feestdag die valt op maandag t/m donderdag, aan die feestdag en de dag voor die feestdag;

bij een reeks feestdagen waarbij een feestdag voorafgaat aan of volgt op een zaterdag of een zondag, aan de dag die voorafgaat aan de reeks en aan de laatste dag van de reeks.

Deze aanvullende minimumcapaciteit bedraagt:

gedurende het IATA-luchtvaartseizoen van de winter, 2 000 zitplaatsen ten behoeve van de piekperiodes van die periode;

gedurende de tien weken van einde juni tot begin september, per week, 1 900 zitplaatsen waar bovenop komen, naar gelang van het vluchtschema dat voor elk jaar wordt vastgelegd, nog 8 500 zitplaatsen in 2009 over de gehele periode om de verplaatsingen van begin juli, midden juli, einde juli-begin augustus, midden augustus en einde augustus-begin van het schooljaar te vergemakkelijken, capaciteit die met 5 % wordt verhoogd in 2010 en met 5 % in 2011;

gedurende de rest van het IATA-luchtvaartseizoen van de zomer (buiten de hierboven bedoelde tien weken): 16 000 zitplaatsen in 2009 ten behoeve van de piekperiodes van die periode, capaciteit die met 5 % wordt verhoogd in 2010 en met 5 % in 2011.

Deze aanvullende capaciteit omvat niet de extra zitplaatsen die eventueel spontaan bovenop de basiscapaciteit worden aangeboden.

Deze aanvullende capaciteit moet ten minste twee maanden voor de datum van de betrokken vluchten te koop worden aangeboden;

de uurregeling en de verdeling van de verschillende capaciteiten naar gelang van de periode moet per IATA-luchtvaartseizoen expliciet en voorafgaand worden vastgelegd in een protocol van overeenkomst met de transportautoriteiten van Corsica. Daartoe en voorafgaand aan de vaststelling van het bovengenoemde protocol van overeenkomst dient de luchtvaartmaatschappij een programmavoorstel in overeenkomstig het door de transportautoriteiten aangegeven informatieprotocol. Bij afwezigheid van een overeenkomst nemen de transportautoriteiten van Corsica de eindbeslissing.

d) Tussen Parijs (Orly) en Figari:

hier gelden de volgende frequenties:

i)

gedurende het IATA-luchtvaartseizoen van de winter, wekelijks ten minste vijf retourvluchten, waarvan drie van vrijdag tot zondag en een in het midden van de week, waarbij in beide richtingen ten minste 140 passagiers kunnen worden vervoerd op elk van de betrokken dagen;

ii)

gedurende het IATA-luchtvaartseizoen van de zomer, minimaal een retourvlucht per dag waarbij in beide richtingen ten minste 140 passagiers kunnen worden vervoerd;

de diensten moeten worden geëxploiteerd met turboreactorvliegtuigen;

de diensten moeten worden geëxploiteerd zonder tussenlanding tussen Parijs (Orly) en Figari;

de aangeboden capaciteit moet het vervoer van vracht en/of post mogelijk maken en moet, wat het vervoer van passagiers betreft, aan de volgende voorwaarden voldoen:

i)

gedurende het gehele jaar bedraagt de minimale basiscapaciteit 1 500 zitplaatsen per week.

Van eind maart tot eind oktober moet de minimumcapaciteit het vervoer mogelijk maken van ten minste 140 passagiers met vertrek vanaf 18 uur in de volgende gevallen:

op vrijdag in de richting Parijs-Figari;

op zondag, behalve wanneer de maandag een feestdag is, in de richting Figari-Parijs;

bij een reeks feestdagen waarbij een feestdag voorafgaat aan of volgt op een zaterdag of een zondag, de dag voorafgaand aan die reeks in de richting Parijs-Figari en de laatste dag van die reeks in de richting Figari-Parijs;

de dag voor een feestdag in de richting Parijs-Figari, alsook die feestdag in de richting Figari-Parijs wanneer die feestdag geïsoleerd valt in de week van maandag t/m donderdag.

Bovenop deze basiscapaciteit komen nog:

gedurende tien weken van einde juni tot begin september, minimaal per week, 2 800 zitplaatsen;

vanaf eind maart tot eind oktober, buiten de genoemde tien weken, per week, 650 zitplaatsen;

ii)

rekening houdend met de extra drukte gedurende de schoolvakanties en de feestdagen (Allerheiligen, Kerstmis, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, bruggen en vertrek en terugkomst van de zomervakantie, enz.) dient minimaal de volgende aanvullende capaciteit te worden geboden (totale capaciteit in beide richtingen) die voornamelijk moet worden toegewezen:

aan de eerste en laatste schoolvakantiedagen;

bij een geïsoleerde feestdag die valt op maandag t/m donderdag, aan die feestdag en de dag voor die feestdag;

bij een reeks feestdagen waarbij een feestdag voorafgaat aan of volgt op een zaterdag of een zondag, aan de dag die voorafgaat aan de reeks en aan de laatste dag van de reeks.

Deze aanvullende minimumcapaciteit bedraagt:

gedurende het IATA-luchtvaartseizoen van de winter, 2 000 zitplaatsen ten behoeve van de piekperiodes van die periode;

gedurende tien weken van einde juni tot begin september: per week, 1 900 zitplaatsen waar bovenop komen, naar gelang van het vluchtschema dat voor elk jaar wordt vastgelegd, nog 9 000 zitplaatsen in 2009 over de gehele periode om de verplaatsingen van begin juli, midden juli, einde juli-begin augustus, midden augustus en einde augustus-begin van het schooljaar te vergemakkelijken, capaciteit die met 5 % wordt verhoogd in 2010 en met 5 % in 2011;

gedurende de rest van het IATA-luchtvaartseizoen van de zomer (buiten de hierboven bedoelde tien weken): 16 000 zitplaatsen in 2009 ten behoeve van de piekperiodes van die periode, capaciteit die met 5 % wordt verhoogd in 2010 en met 5 % in 2011.

Deze aanvullende capaciteit omvat niet de extra zitplaatsen die eventueel spontaan bovenop de basiscapaciteit worden aangeboden.

Deze aanvullende capaciteit moet ten minste twee maanden voor de datum van de betrokken vluchten te koop worden aangeboden;

de uurregeling en de verdeling van de verschillende capaciteiten naar gelang van de periode moet per IATA-luchtvaartseizoen expliciet en voorafgaand worden vastgelegd in een protocol van overeenkomst met de transportautoriteiten van Corsica. Daartoe en voorafgaand aan de vaststelling van het bovengenoemde protocol van overeenkomst dient de luchtvaartmaatschappij een programmavoorstel in overeenkomstig het door de transportautoriteiten aangegeven informatieprotocol. Bij afwezigheid van een overeenkomst nemen de transportautoriteiten van Corsica de eindbeslissing.

2.2. Tarieven

In de onderstaande tarieven zijn de distributiekosten en heffingen en andere rechten die aan iedere passagier afzonderlijk in rekening worden gebracht door de staat, de lokale overheden en de luchthaveninstanties en die als zodanig op het vervoerbewijs zijn vermeld niet inbegrepen, maar wel de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op het continentale deel van het traject:

het normale tarief voor een enkele reis op de verbindingen Parijs (Orly)-Corsica mag ten hoogste 186 EUR bedragen, wat mag oplopen tot 216 EUR gedurende de tien weken van einde juni tot begin september;

passagiers die hun voornaamste verblijfplaats op Corsica hebben en voorzien zijn van biljetten die in Corsica zijn gekocht en waarvan de geldigheid beperkt is tot een verblijf buiten het eiland van minder dan 40 dagen, behalve wat betreft studenten van minder dan 27 jaar die op Corsica wonen, jonge inwoners die op het continent studeren en minderjarige kinderen van gescheiden ouders waarvan een ouder op Corsica woont, hebben gedurende het gehele jaar op alle vluchten, zonder beperking van capaciteit, recht op een verlaagd tarief dat op de verbindingen Parijs (Orly)-Corsica 156 EUR voor een retourvlucht bedraagt;

de volgende categorieën passagiers hebben op de verbindingen Parijs (Orly)-Corsica recht op een verlaagd tarief van maximaal 91 EUR per traject, wat mag oplopen tot 102 EUR gedurende de tien weken van eind juni tot begin september:

i)

jongeren (jonger dan 25 jaar);

ii)

ouderen (vanaf 60 jaar);

iii)

studenten (jonger dan 27 jaar);

iv)

families (ten minste twee personen van dezelfde familie die tezamen reizen);

v)

invaliden.

De luchtvaartondernemingen moeten de vijf genoemde categorieën passagiers zonder enige restrictie toegang verlenen tot de laatste beschikbare plaats, met een beperking van ten minste 50 % van de capaciteit per dag en per richting op elke verbinding.

Voor alle categorieën passagiers en voor inwoners van Corsica kan de luchtvaartmaatschappij de uitgifte en betaling van het vervoerbewijs eisen binnen een termijn die evenredig is met de lengte van de reservatie, dit overeenkomstig een rooster dat moet worden vastgelegd in overleg met de Corsicaanse transportautoriteiten.

Passagiers die recht hebben op een „inwoners”-tarief moeten qua instapvoorwaarden worden gelijkgesteld met passagiers die het volle tarief betalen.

In het geval van een abnormale, niet te voorziene en niet aan de luchtvaartmaatschappijen toe te schrijven verhoging van de kostenelementen die de exploitatie van de luchtverbindingen beïnvloeden, kunnen deze maximumtarieven worden opgetrokken in verhouding tot de geconstateerde verhoging. De in die zin gewijzigde maximumtarieven worden aan de luchtvaartmaatschappijen die de routes exploiteren medegedeeld en worden binnen een aan de omstandigheden aangepaste termijn toegepast.

Wanneer, in omgekeerde zin, de verhoging van de kostenelementen die tot verhoging van bedoelde tarieven hebben geleid, verdwijnt en nadat dit feit onder soortgelijke voorwaarden, met name wat de duur ervan betreft, is geconstateerd, wordt de ingevoerde tariefwijziging binnen een vergelijkbare termijn geannuleerd na kennisgeving van deze annulering aan de luchtvaartmaatschappij.

Het geheel van alle aan passagiers voorgestelde tarieven moet op permanente wijze toegankelijk zijn en worden gecommercialiseerd via minimaal een internationaal reserveringssysteem, alsook via de volgende instrumenten: reserveringsdienst, reisagentschappen, het internetsysteem en luchthavenloketten. Bij elk van deze commercialiseringssystemen moet de potentiële passagier duidelijke en nauwkeurige informatie worden verstrekt, zowel op papier als op geïnformatiseerde wijze, over de geldende tariefvoorwaarden, inclusief én exclusief de gehanteerde heffingen en belastingen en met vermelding van eventuele distributiekosten naar gelang van het gekozen reserveringssysteem.

De luchtvaartmaatschappijen moeten de nodige schikkingen treffen opdat zij zonder quota de volgende passagiers kunnen vervoeren:

alleenreizende minderjarigen (UM) in de zin van de IATA-reglementering vanaf de leeftijd van 4 jaar, zonder enige tariefverhoging;

passagiers met verminderde mobiliteit of met een erkende handicap (WCHR, WCHS, WCHC), die toegang moeten krijgen aan boord in de zin van de IATA-reglementering. In dat verband moeten de luchtvaartmaatschappijen kunnen aantonen dat zij officieel goedgekeurde brancards aan boord hebben. De bij dergelijke gelegenheden gehanteerde verhoogde tarieven mogen niet meer bedragen dan het tarief voor totale aantal zitplaatsen dat voor het vervoer van bedoelde passagiers wordt ingenomen.

De luchtvaartmaatschappijen verlenen gratis vrijstelling voor het vervoer van 20 kilogram bagage per passagier. Voor elke extra kilogram per passagier mag ten hoogste een aanvullend tarief van 3 EUR worden aangerekend.

De luchtvaartmaatschappijen mogen voor elke verbinding een IATA-interline-overeenkomst sluiten met ten minste een luchtvaartmaatschappij die vanaf de luchthaven van Parijs (Orly) luchtdiensten exploiteert met bestemmingen op het nationale grondgebied, waarbij de tarifering en het doorsturen van de bagage wordt geregeld en de toepassingsvoorwaarden nader kunnen worden omschreven in de protocols van overeenkomsten die op gezette tijden worden gesloten tussen de luchtvaartmaatschappij en de Corsicaanse transportautoriteiten.

2.3. Continuïteit van de dienstverlening

Behalve ingeval van overmacht mag het aantal vluchten dat geannuleerd wordt om direct aan de maatschappij toe te schrijven redenen per IATA-luchtvaartseizoen niet meer bedragen dan 1 % van het aantal vluchten dat op grond van het exploitatieprogramma zou moeten worden uitgevoerd.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder c), van bovengenoemde Verordening (EEG) nr. 2408/92 dient de luchtvaartmaatschappij die een van deze routes wil exploiteren de garantie te geven dat zij de route gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende maanden zal exploiteren.

De diensten kunnen pas door de maatschappij worden onderbroken nadat een minimumopzegtermijn van zes maanden in acht is genomen.

2.4. Exploitatievoorwaarden

Elke communautaire luchtvaartmaatschappij die een van de hier bedoelde aan openbaredienstverplichtingen onderworpen routes wenst te exploiteren, moet een gedetailleerde beschrijving geven van de wijze waarop zij de diensten wil leveren, met nadere precisering van de volgende elementen.

a) Exploitatieprogramma's

De exploitatieprogramma's (frequenties, uurregelingen, gebruikte vliegtuigtypes, enz.) worden medegedeeld voor elk van de in de openbaredienstverplichtingen omschreven periodes. Ook de voorwaarden voor het inleggen van aanvullende vluchten worden gepreciseerd.

b) Tariefbeleid

De luchtvaartmaatschappij dient een gedetailleerd tariefrooster in (voltarief, verlaagd tarief en toepassingsvoorwaarden).

c) Commerciële exploitatievoorwaarden

De luchtvaartmaatschappij omschrijft de geplande maatregelen voor het vervoer van vracht en/of post, voor de verkoop van tickets en het reserveringssysteem, alsmede voor het opvangen van alleenreizende minderjarigen (UM) en passagiers met verminderde mobiliteit overeenkomstig de opgelegde openbaredienstverplichtingen. Voorts worden de aan boord geleverde diensten en de interline-overeenkomsten, die het mogelijk maken op een nationale, dan wel internationale vlucht over te stappen, nader omschreven.

d) Technische exploitatievoorwaarden

De specifieke maatregelen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen worden nader omschreven (met name wat vervangvliegtuigen en -bemanningen betreft).

De maatschappijen uit de Gemeenschap worden in kennis gesteld van het feit dat indien bij de exploitatie van de betrokken routes de bovenstaande openbaredienstverplichtingen niet in acht worden genomen, zulks niet alleen administratieve en/of rechterlijke sancties tot gevolg kan hebben, maar ook hun uitsluiting gedurende een periode van ten minste vijf jaar kan inhouden van elke aanbesteding onder de bevoegdheid van de lokale autoriteiten van Corsica.

e) Sociale voorwaarden

Overeenkomstig de bepalingen van het arbeidsrecht (artikel L 1224-1) stelt de luchtvaartmaatschappij de autoriteiten in kennis van de sociale voorwaarden welke zullen gelden voor het personeel in kwestie.