Home

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun (Voor de EER relevante tekst)

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun (Voor de EER relevante tekst)

6.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 312/9


Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 312/06)

Nummer van de steunmaatregel

XR 94/08

Lidstaat

Spanje

Regio

La Rioja

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Ayudas regionales a la inversión

Rechtsgrondslag

Ordenes nos 11/2008 y 15/2008, de 3 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la inversión de finalidad regional (B.O.R no 75/2008, de 7 de junio)

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

4,95 mln EUR

Maximale steunintensiteit

10 %

Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

7.6.2008

Looptijd

31.12.2008

Economische sectoren

Alle sectoren die voor regionale investeringssteun in aanmerking komen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata nos 13-14

E-26017 Logroño (La Rioja)

Tel. (34) 941 291 500

e-mail: ader@ader.es

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883

Andere informatie


Nummer van de steunmaatregel

XR 110/08

Lidstaat

Spanje

Regio

Andalucía

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Ayudas regionales a la inversión en forma de subvención en favor de grandes empresas

Rechtsgrondslag

Decreto no 394/2008, de 24 de junio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía no 127 de 27 de junio de 2008). Orden de 8 de julio de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas agroalimentarias para la transformación y comercialización de productos agrícolas y se efectúa su convocatoria para 2008 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía no 141 de 16 de julio de 2008)

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

30 mln EUR

Maximale steunintensiteit

40 %

Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

25.7.2008

Looptijd

31.12.2009

Economische sectoren

Alle sectoren die voor regionale investeringssteun in aanmerking komen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Junta de Andalucía

Consejería de la Presidencia

Plaza de la Contratación, no 3

E-41071 Sevilla

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/127/d/updf/d1.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/141/d/updf/d2.pdf

Andere informatie


Nummer van de steunmaatregel

XR 118/08

Lidstaat

Letland

Regio

87(3)(a)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei — atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

Rechtsgrondslag

Ministru kabineta 2008. gada 12. augusta noteikumi Nr. 658 Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.2. apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde — atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”; Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (262.–265. punkts); Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums (61.–65. punkts); Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

15,1 mln LVL

Maximale steunintensiteit

35 %

Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

22.8.2008

Looptijd

31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren die voor regionale investeringssteun in aanmerking komen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Pērses iela 2

LV-1442 Rīga

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://www.likumi.lv/doc.php?id=180010

Andere informatie