Home

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en het Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij het bij Verordening XX opgerichte agentschap belast wordt met taken die verband houden met het operationele beheer van SIS II en VIS in het kader van de uitvoering van titel VI van het EU-Verdrag - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2009) 292 definitief} {COM(2009) 293 definitief} {COM(2009) 294 definitief} {SEC(2009) 837}

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en het Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij het bij Verordening XX opgerichte agentschap belast wordt met taken die verband houden met het operationele beheer van SIS II en VIS in het kader van de uitvoering van titel VI van het EU-Verdrag - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2009) 292 definitief} {COM(2009) 293 definitief} {COM(2009) 294 definitief} {SEC(2009) 837}

52009SC0836financiële bepalingen, informatica, vrij verkeer van personen, Schengen-informatiesysteem, uitwisseling van informatie, informatiesysteem, EU-lidstaat, elektronisch document management, visabeleid, grenscontrole, verslag, biometrie, doorgeven van informatieWerkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en het Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij het bij Verordening XX opgerichte agentschap belast wordt met taken die verband houden met het operationele beheer van SIS II en VIS in het kader van de uitvoering van titel VI van het EU-Verdrag - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2009) 292 definitief} {COM(2009) 293 definitief} {COM(2009) 294 definitief} {SEC(2009) 837}pdf24-06-2009http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009SC0836http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC0836