Home

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Samenvatting van de effectbeoordeling Begeleidend document bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's het digitale dividend omzetten in sociale voordelen en economische groei en de aanbeveling van de Commissie het vrijgeven van het digitale dividend in de Europese Unie vergemakkelijken {COM(2009) 586 definitief} {C(2009) 8287 definitief} {SEC(2009) 1436}

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Samenvatting van de effectbeoordeling Begeleidend document bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's het digitale dividend omzetten in sociale voordelen en economische groei en de aanbeveling van de Commissie het vrijgeven van het digitale dividend in de Europese Unie vergemakkelijken {COM(2009) 586 definitief} {C(2009) 8287 definitief} {SEC(2009) 1436}

52009SC1437telecommunicatie, technologie, aanpassing van de wetgeving, Interne markt - Beginselen, televisie met hoge resolutie, radiocommunicatie, digitale technologie, communicatiebeleid, frequentieband, impactonderzoek, transmissienet, radiouitzendingWerkdocument van de Diensten van de Commissie - Samenvatting van de effectbeoordeling Begeleidend document bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's het digitale dividend omzetten in sociale voordelen en economische groei en de aanbeveling van de Commissie het vrijgeven van het digitale dividend in de Europese Unie vergemakkelijken {COM(2009) 586 definitief} {C(2009) 8287 definitief} {SEC(2009) 1436}pdf28-10-2009http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009SC1437http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC1437