Home

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's “Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES): Uitdagingen en volgende stappen voor de ruimtecomponent” - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2009) 589 definitief} {SEC(2009) 1439} {SEC(2009) 1440}

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's “Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES): Uitdagingen en volgende stappen voor de ruimtecomponent” - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2009) 589 definitief} {SEC(2009) 1439} {SEC(2009) 1440}

52009SC1441milieu, onderzoek en technologische ontwikkeling, technologie, ruimteonderzoek, EU-programma, vooronderzoek, informatieverwerking, satellietcommunicatie, impactonderzoek, financiering, toezicht op het milieu, openbare veiligheid, internationale samenwerking, toegang tot de informatieWerkdocument van de Diensten van de Commissie - bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's “Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES): Uitdagingen en volgende stappen voor de ruimtecomponent” - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2009) 589 definitief} {SEC(2009) 1439} {SEC(2009) 1440}pdf28-10-2009http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009SC1441http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC1441