Home

Benoeming van de leden van de Europese groep voor clusterbeleid

Benoeming van de leden van de Europese groep voor clusterbeleid

13.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 59/7


Benoeming van de leden van de Europese groep voor clusterbeleid

(2009/C 59/03)

Overeenkomstig artikel 3 van het Besluit van de Commissie van 22 oktober 2008 tot oprichting van een Europese groep voor clusterbeleid (2008/824/EG) en de uitnodiging tot solliciteren op de internetsite van DG Ondernemingen en industrie, en in het Publicatieblad van de Europese Unie(1) zijn de volgende personen op persoonlijke titel tot lid van de deskundigengroep benoemd voor een termijn van 18 maanden, ingaande op 20 april 2009:

Dhr. Norbert BUZÁS

Dhr. Constantin CHRISTOFIDIS

Dhr. Maciej DZIERZANOWSKI

Dhr. Juan Manuel ESTEBAN

Dhr. Libor FRIEDEL

Dhr. Christian KETELS

Dhr. Pierre LAFFITTE

Dhr. Finn Carsten LAURITZEN

Dhr. Bruno LINDORFER

Dhr. Gerd MEIER ZU KÖCKER

Mw. Charlotta MELLANDER

Dhr. Andrea MOLTRASIO

Dhr. Howard NEWBY

Mw. Tea Terezija PETRIN

Dhr. Neville REYNER

Dhr. Antoni SUBIRA CLAUS

Dhr. Jean-Marc THOMAS

Dhr. Rene TÖNNISSON

Dhr. Antti Taneli VALLE

Dhr. Willem Jans ZWALVE.