Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

6.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/16


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

2009/C 104/08

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„AGLIO BIANCO POLESANO”

EG-nummer: IT-PDO-0005-0566-08.11.2006

BGA ( ) BOB (X)

1. NAAM:

„Aglio Bianco Polesano”

2. LIDSTAAT OF DERDE LAND:

Italië

3.

BESCHRIJVING VAN HET LANDBOUWPRODUCT OF LEVENSMIDDEL:

3.1. Productcategorie (Bijlage II):

Categorie 1.6.

Groenten en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt.

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is:

De „Aglio Bianco Polesano” (witte look van Polesano) wordt in droge toestand verkocht. Die look wordt verkregen op basis van lokale ecotypes en de Avorio variëteit die geselecteerd werd op basis van dezelfde ecotypes.

Het gaat om lookbollen met een regelmatige ronde vorm, een lichte afvlakking aan de basis en een glanzende witte kleur. De bol bestaat uit een variabele serie bolletjes die onderling vergroeid zijn en een kenmerkende kromming hebben aan de buitenkant. De bolletjes waaruit de lookbol bestaat, moeten perfect tegen elkaar aanliggen. De rok rond de look is licht- tot donkerroze van kleur aan de concave zijde en wit aan de convexe zijde.

De „Aglio Bianco Polesano” bestaat — nadat hij gedroogd is om te bewaren — uit minstens 35 % droge bestanddelen en minstens 20 % koolhydraten. De verse bollen bevatten verder essentiële oliën op basis van zwavel en vluchtige zwavelverbindingen die kenmerkend zijn voor de sterke geur van dit soort look.

3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten):

3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong):

3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden:

De specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende productiegebied moeten plaatsvinden zijn: de productie van het zaaigoed, het kweken van de look, het droogproces en de traditionele verwerking.

Het verkrijgen van de bolletjes die gebruikt worden voor het zaaien, is kenmerkend voor de productietechniek gezien de vermeerdering langs vegetatieve weg plaatsvindt. De producenten selecteren manueel de productiequota die nodig zijn om „het zaad” te produceren.

De teeltcyclus duurt een jaar. Er wordt gezaaid in de herfst of de winter tussen 1 oktober en 31 december.

De natuurlijke droogprocessen die plaatsvinden in volle grond en/of op de boerderij zijn fundamenteel zowel om de productkenmerken te behouden als voor de erop volgende verwerking.

Het bepalen van de juiste vochtigheidsgraad is fundamenteel voor de traditionele manuele verwerking van de streng of de zogenaamde „vlecht”, de grote streng, de tros en de grote tros, waarbij de ervaring en de handigheid die al generaties lang werden overgedragen fundamenteel zijn.

De „Aglio Bianco Palesano” moet in de handel gebracht worden tussen 30 juli en 31 mei van het jaar erna.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz. :

De „Aglio Bianco Polesano” kan in de handel gebracht worden in de volgende formaten:

STRENGEN

:

bestaande uit 8 tot 22 bollen, met een gewicht van 0,5 tot 1,2 kg;

GROTE STRENGEN

:

bestaande uit 30 tot 40 bollen, met een gewicht van 2 tot 4 kg;

TROSSEN

:

bestaande uit 20 tot 40 bollen, met een gewicht van 1 tot 4 kg;

GROTE TROSSEN

:

bestaande uit 70 tot 120 bollen, met een gewicht van 5 tot 10 kg;

VERPAKKINGEN

:

variabel aantal bollen, met een gewicht van 50 g tot 1 000 g;

ZAKJES

:

variabel aantal bollen, met een gewicht van 1 tot 20 kg.

De grote trossen, de trossen, de grote strengen en de strengen worden verpakt in een wit netje en gesloten met kleefband waarop het logo van de oorsprongsbenaming staat. Zij kunnen verpakt worden in verpakkingen van hout, plastic, karton of een ander aangepast materiaal.

De verpakkingen en de zakken bestaan uit witte netjes met sluiting waarop het logo van de oorspongsbenaming staat. Ook de verpakkingen en de zakken kunnen verpakt worden in een verpakking van hout, plastic, karton of een ander aangepast materiaal.

Het product kan buiten de productiezone in de kenmerkende zakken en verpakkingen verpakt worden op voorwaarde dat de lookkoppen niet beschadigd raken en het vliesje niet gaat afbrokkelen door overdreven manipulatie gedurende het transport, want anders ontstaat het risico van schimmelvorming en achteruitgang van het product.

3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering:

Bij ieder afzonderlijk formaat moet een kaartje gevoegd worden met de oorspongsbenaming, de naam van de producent en het identificatielogo van de BOB.

Op iedere verpakking moet, aan dezelfde kant van de verpakking duidelijk leesbare en onuitwisbare informatie staan waardoor de verpakker of de verzender, de aard van het product, de oorspong van het product, de commerciële kenmerken en andere nuttige informatie kunnen geïdentificeerd worden. Verder moet op de verpakking ook de benaming „Aglio Bianco Polesano” en de vermelding „Denominazione d’Origine Protetta” of het acroniem „DOP” staan in een lettertype dat groter is dan de andere vermeldingen.

Het identificatielogo is ovaalvormig met een gestileerde plattegrond van de geografische zone „Polesine” in het groen op een azuurblauwe achtergrond. Op de plattegrond worden de twee natuurlijke grenzen van Polesine in het azuurblauw aangeduid: de Adige en de Po. Boven de gestileerde plattegrond staat het opschrift „DOP” dat doet denken aan de Italiaanse driekleur (de groene D, de rode P en de witte letter „O” in de vorm van look). Rond het ovalen logo staat het azuurblauwe opschrift „Aglio Bianco Polesano — Denominazione d’Origine Protetta” in het lettertype Trebuchet MS Bold Italic en Italic (schuine vetgedrukte letters en schuin). Er kunnen varianten van de vorm in kleuren bestaan: monochromatisch en in grijstonen. Het logo kan andere afmetingen hebben naargelang van de kenmerken van de verpakking.

Image

4. BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE AFBAKENING VAN HET GEOGRAFISCHE GEBIED:

De productiezone van de „Aglio Bianco Polesano” ligt in de hieronder opgesomde gemeenten van Polesine, in provincie Rovigo: Adria, Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

5. VERBAND MET HET GEOGRAFISCHE GEBIED:

5.1. Specificiteit van het geografische gebied:

Milieufactoren

De kenmerken van de bodem en het gematigde klimaat zijn de voornaamste factoren die de productie van „Aglio Bianco Polesano” in deze zone bepalen en kenmerken. De Polesine is een zone waardoor twee grote Italiaanse rivieren lopen: de Po en de Adige. Voor de huidige bedijking tot stand kwam die de loop van deze rivieren bepaalt, zijn zij vaak buiten hun oevers getreden. De kenmerkende bodemkundige eigenschappen van deze zone zijn dan ook het resultaat van de talrijke overstromingen in de loop van de eeuwen van de Po en de Adige die in het noorden en het zuiden de productiezone afbakenen. Vooral de Po heeft veel leem met een hoog percentage klei aangevoerd terwijl de Adige vooral kiezelzand heeft aangevoerd.

Deze rivieren hebben dus gezorgd voor het ontstaan van goed gedraineerde, poreuze en vruchtbare gronden met een kleileemsamenstelling waardoor de „Aglio Bianco Polesano” zijn typische eigenschappen krijgt. Verder heeft de hoge aanwezigheid van uitwisselbaar fosfor en kalium, calcium en magnesium gezorgd voor de typische chemische samenstelling van deze bodem.

Het gematigde droge klimaat van de zone bevordert zowel het drogen van het product als het verwerken volgens de traditionele formaten.

Menselijke factor

Deze wordt gevoegd bij het potentieel van de gronden en is tweeledig:

de capaciteit die stilaan verfijnd werd en van vader op zoon werd overgedragen, om met de hand de beste bollen te kiezen waaruit het zaaigoed zal worden geselecteerd

de bijzondere handmatige verwerkingen: de streng of de zogenaamde „vlecht”, de grote streng, de tros en de grote tros zorgen ervoor dat deze cultuur intrinsiek verweven blijft met de zone, de plaatselijke tradities en de geschiedenis.

5.2. Specificiteit van het product:

De voornaamste kenmerken van de „Aglio Bianco Polesano” zijn de glanzende witte kleur, de vorm van de bol en het kenmerkende hoge rendement van de droge stof dat een positieve invloed heeft op de uitstekende houdbaarheid van het product. Door de bijzondere combinatie van vluchtige zwavelverbindingen en aromatische bestanddelen zorgt het kenmerkende aromatische profiel van de „Aglio Bianco Polesano” ervoor dat men hem onderscheidt van look afkomstig van andere productiezones; uit de smaakproef blijkt duidelijk dat de reuk minder scherp en blijvender is in vergelijking met variëteiten uit andere zones, iets wat sterk geapprecieerd wordt door de consument. Vooral de Aglio Bianco Polesano blijkt niet enkel rijk aan aromatische zwavelverbindingen, maar ook aan aromatische bestanddelen die behoren tot andere chemische klassen (aldehyden) en zorgen voor een aangename toets (vers gemaaid gras, zoet en fruitig) die toeneemt gedurende de bewaarperiode en de minder scherpe en langer aanhoudende geur bepaalt.

5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA):

Door het goede gehalte aan minerale stoffen en de aard van de goed gedraineerde, poreuze en vruchtbare kleileemgronden die veel kalium bevatten, kunnen er volledig compacte en perfect aansluitende bollen gekweekt worden met een hoog rendement aan droge stof waardoor de houdbaarheid van het product verbetert.

De hoge aanwezigheid van uitwisselbaar fosfor en kalium bepalen ook de typische glanzende witte kleur van de Aglio Bianco Polesano.

Ook het kenmerkende aromatische profiel wordt sterk beïnvloed door de milieuaspecten omdat de aromatische bestanddelen de niveaus en de activiteiten weerspiegelen van de voor hun biosynthese bestemde enzymen die op hun beurt beïnvloed zijn door de fysiologische toestand van de plant, de bodemkundige omstandigheden en de typische bewaar- en verwerkingsprocessen.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier:

Onze dienst heeft de nationale bezwaarprocedure in gang gezet door de bekendmaking van het voorstel tot erkenning van de beschermde oorsprongsbenaming „Aglio Bianco Polesano” in de „Gazetta Ufficiale della Rapubblica Italiana” nr. 262 van 10 november 2005.

De geconsolideerde tekst van het productdossier kan worden geraadpleegd op de internetsite

www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti% 20Dop,%20Igp%20e%20Stg

of

door rechtstreeks door te klikken naar de startpagina van de site van het Ministerie (www.politicheagricole.it) en dan verder te klikken op „Prodotti di Qualità” (links van het scherm) en dan uiteindelijk op „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)”.