Home

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen

16.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 112/5


Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen

2009/C 112/02

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), tweede streepje, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 inzake de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(1), worden de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen(2) als volgt gewijzigd:

Bladzijde 29

De volgende tekst wordt toegevoegd aan het eind van paragraaf „0304 11 10”:

„Deze onderverdeling heeft ook betrekking op stukken van de anatomische rechter- en linkerkant van de vis, m.a.w. het deel van de vis dat filet wordt genoemd. Soms worden deze stukken direct van de vis of een deel van de vis afgesneden zonder eerst een hele filet te snijden.”

Bladzijde 30

De volgende tekst wordt toegevoegd aan het eind van paragraaf „0304 19 13 tot 0304 19 39”:

„Deze onderverdelingen hebben ook betrekking op stukken van de anatomische rechter- en linkerkant van de vis, m.a.w. het deel van de vis dat filet wordt genoemd. Soms worden deze stukken direct van de vis of een deel van de vis afgesneden zonder eerst een hele filet te snijden. Dit kan gebeuren bij grote vissen zoals bv. tonijn, enz.”