Home

Toestemming voor het verlenen van staatssteun op grond van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

Toestemming voor het verlenen van staatssteun op grond van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

21.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 116/12


Toestemming voor het verlenen van staatssteun op grond van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

2009/C 116/05

Datum waarop het besluit is genomen

13.1.2009

Referentienummer staatssteun

N 7/08

Lidstaat

Luxemburg

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Aides à des activités de publicité et de promotion en faveur des produits agricoles

Rechtsgrond

Loi

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Verlenen van steun voor acties op het gebied van reclame en verkoopbevordering die erop gericht zijn de consument te stimuleren tot het aankopen van kwaliteitslandbouwproducten

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

660 000 EUR

Steunintensiteit

Looptijd

6 jaar

Betrokken economische sector(en)

Landbouwr

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

1, rue de la Congrégation

2913 Luxembourg

LUXEMBOURG

Andere informatie

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

11.12.2008

Referentienummer staatssteun

N 454/08

Lidstaat

Duitsland

Regio

Bayern

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Investitionsbeihilfen für den Zuckersektor

Rechtsgrond

Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten zur investiven Förderung im Rahmen der Diversifizierungsbeihilfe Zucker du 1.9.2008, nr M 4-7613.1-163

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

De productie van suikerbieten concurrerender maken

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

1 miljoen euro

Steunintensiteit

25 %

Looptijd

Tot en met 31.12.2009

Betrokken economische sector(en)

Landbouwsector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Str. 54

80638 München

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

13.1.2009

Referentienummer staatssteun

N 491/08

Lidstaat

Duitsland

Regio

Mecklenburg-Vorpommern

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Beregnungsrichtlinie

Rechtsgrond

Richtlinie zur Förderung mobiler Beregnungsmaschinen und – anlagen

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstellin

Investeringen in landbouwbedrijven voor de aankoop van nieuwe machines en apparatuur voor beregening en irrigatie

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Jaarlijkse uitgaven: 1 miljoen euro

Totale begroting: 5 miljoen euro

Steunintensiteit

25 % van de subsidiabele uitgaven

Looptijd

Vanaf de goedkeuring door de Commissie tot en met 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Amt für Landwirtschaft Parchim

Lübzer Chaussee 12

19370 Parchim

DEUTSCHLAND

Overige informatie

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het volgende adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

10.12.2008

Referentienummer staatssteun

N 561/2008

Lidstaa

Frankrijk

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Actions conduites par les interprofessions

Rechtsgrond

Code rural, livre sixième, titre III (articles L 631-1 à L 632-13)

Arrêtés interministériels relatifs à l'extension des accords interprofessionnels

Accords interprofessionnels de financement

Aard van de maatregel

Kaderregeling steun

Doelstelling

Technische ondersteuning

Kwaliteitsproducten

Reclame en afzetbevordering

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm waarin de steun wordt verleend

Vrijwillige bijdragen die verplicht worden

Begrotingsmiddelen

Jaarlijkse begrotingsmiddelen: 250 miljoen euro (raming)

Steunintensiteit

Variabel

Looptijd

Tot en met 31 december 2013

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Diverse sectorale organisaties

Andere informatie

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm