Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst )

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst )

20.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 196/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 196/01

Datum waarop het besluit is genomen

17.6.2009

Referentienummer staatssteun

N 449/08

Lidstaat

Italië

Regio

Campania

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Interporto campano S.p.A. — Servizio di trasporto combinato strada-rotaia tra i container terminal del porto di Napoli e il distretto di Nola.

Rechtsgrondslag

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1609 del 14 settembre 2007 — «Servizio di trasporto combinato strada-rotaia tra i terminal conteiner del porto di Napoli ed il distretto di Nola. Concessione di contributi in regime di aiuto». Pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 14 ottobre 2007.

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Verlening van een opstartsubsidie voor een nieuwe op spoorvervoer gebaseerde intermodale transportdienst voor een periode van drie jaar, tussen de haven van Napels en Nola Interporto

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

1 322 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Gemiddeld 18 % (31 % in het eerste, 23 % in het tweede en 8 % in het derde jaar)

Looptijd (periode)

3 jaar

Economische sectoren

Intermodaal vervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Campania Centro Direzionale

Isola C3

80143 Napoli NA

ITALIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

25.6.2009

Referentienummer staatssteun

N 219/09

Lidstaat

Italië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Proroga del regime di aiuto di Stato relativo ad aliquote ridotte dei contributi di previdenza sociale per i marittimi impiegati a bordo di navi che prestano servizi di cabotaggio marittimo

Rechtsgrondslag

Legge 27 febbraio 2009, n. 14 art. 29, comma 1 decies

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Bescherming van de werkgelegenheid

Vorm van de steun

Verlaging van de socialezekerheidsbijdragen

Begrotingsmiddelen

20 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Maximaal 45 %

Looptijd (periode)

1.1.2009-31.12.2009

Economische sectoren

Maritiem vervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministero dei Trasporti

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm