Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

25.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 199/8


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

2009/C 199/06

Steun nr.: XA 161/09

Lidstaat: Spanje

Regio: Comunitat Valenciana

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Agrupación de Defensa Sanitaria, CAPRACAS

Rechtsgrond: Resolución de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 5 000 EUR in 2009

Maximale steunintensiteit: 100 % van de subsidiabele uitgaven

Datum van tenuitvoerlegging: de datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Duur van de regeling: van 2009 tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: technisch advies verlenen aan de houders van melkschapen en -geiten in verband met het testen van de melk, de kwaliteitscontrole tijdens het melken, het voeder, het fokken en het beheer (artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006). De subsidiabele uitgaven zijn de uitgaven voor dienstverlening door derden met betrekking tot het onderhoud van IT-programma’s, het onderzoek van monsters indien de landbouwer hier gewoonlijk niet voor zorgt en technisch advies op voorwaarde dat de uitgaven betrekking hebben op het programma ter verbetering van de melkproductie.

Betrokken economische sector(en): melkschapen- en melkgeitenhouders

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Website: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ads%20capracas%202009.pdf

Overige informatie: —

Steun nr.: XA 162/09

Lidstaat: Spanje

Regio: Comunitat Valenciana

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Federación Valenciana de Cunicultores

Rechtsgrond: Resolución de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 30 000 EUR in 2009

Maximale steunintensiteit: 100 % van de subsidiabele uitgaven.

Datum van tenuitvoerlegging: de datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Duur van de regeling: van 2009 tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Opleiding in, bevordering van en kennisverspreiding omtrent de konijnenhouderij in het licht van marktvereisten met betrekking tot voedselveiligheid en traceerbaarheid in de Comunidad Valenciana (artikelen 14 en 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006).

Voor de steunverlening komen ook subsidiabele uitgaven voor dienstverlening, personeel en materieel in aanmerking en uitgaven voor deelname aan informatiedagen en meetings met betrekking tot de gezondheids- en de hygiëneaspecten van de konijnenhouderij waarop de steunverlening betrekking heeft.

Betrokken economische sector(en): de sector konijnenhouderij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Website: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/fevacunicola09.pdf

Overige informatie: —

Steun nr.: XA 163/09

Lidstaat: Spanje

Regio: Comunitat Valenciana

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Asociación Nacional de Criadores de Raza Guirra

Rechtsgrond: Resolución de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 12 000 EUR in 2009

Maximale steunintensiteit: 100 % van de subsidiabele uitgaven.

Datum van tenuitvoerlegging: de datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Duur van de regeling: van 2009 tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: regeling voor de promotie en instandhouding van het schapenras „Guirra” die de subsidiabele uitgaven dekt voor: identificatie van de dieren; technisch advies voor het bijhouden van het stamboek (artikel 16); opleiding voor veehouders met het oog op de beoordeling van de dieren en het beheer van schapenhouderijen; activiteiten om het ras een grotere bekendheid te geven zoals beurzen, tentoonstellingen en publicaties (artikel 15).

Betrokken economische sector(en): eigenaren of uitbaters van schapenhouderijen in de Comunitat Valenciana die in hun beslag ook Guirra-schapen hebben

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Website: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/anguirra2009.pdf

Overige informatie: —

Steun nr.: XA 164/09

Lidstaat: Duitsland

Regio: Mecklenburg-Vorpommern

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Beihilfen zur Förderung der Tierzucht

Rechtsgrond: Richtlinie zur Förderung der Tierzucht (noch nicht veröffentlichter Entwurf)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 0,6 miljoen EUR

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 6 jaar

Maximale steunintensiteit: maximaal 95 %

Datum van tenuitvoerlegging: de datum van bekendmaking op de website van de Commissie overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: tot en met 30 juni 2014

Doelstelling van de steun: sector dierhouderij (Artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): A104 — Veeteelt

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei

Thierfelderstaße 18

18059 Rostock

DEUTSCHLAND

Website: http://cms.mv-regierung.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/_Service/Link_an_EU/Richtlinie_zur_Foerderung_der_Tierzucht.doc

Overige informatie: —