Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

4.9.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 209/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 209/01

Datum waarop het besluit is genomen

2.7.2009

Referentienummer staatssteun

N 106/09

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Crédit d’impôt pour les dépenses de production en France d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères

Rechtsgrondslag

Article 131 de la Loi de finances pour 2009 no 2008-1425

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Cultuurbevordering

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 15 mln EUR; Totaal van de voorziene steun 45 mln EUR

Maximale steunintensiteit

20 %

Looptijd (periode)

1.1.2010-31.12.2012

Economische sectoren

Beperkt tot recreatie, cultuur en sport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Centre National de la Cinématographie

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_en.htm

Datum waarop het besluit is genomen

15.7.2009

Referentienummer staatssteun

N 176/09

Lidstaat

Spanje

Regio

Castilla y León

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Bases reguladoras de las ayudas para salvamento y reestructuración de empresas en crisis en Castilla y León

Rechtsgrondslag

ORDEN EYE/519/2009, de 5 de marzo

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Redding van ondernemingen in moeilijkheden, Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden, Buitenlandse directe investeringen

Vorm van de steun

Directe subsidie, Garantie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 40 mln EUR; Totaal van de voorziene steun 40 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2009

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Agencia de Inversiones y Servicios de la région de Castille et León

Calle Duque de la Victoria, 23

47001 Valladolid

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_en.htm

Datum waarop het besluit is genomen

20.4.2009

Referentienummer staatssteun

N 179/09

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

UK Homeowners mortgage support scheme

Rechtsgrondslag

Common Law Powers of UK Government

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Steunmaatregel van sociale aard

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 500 mln GBP

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Twee jaar vanaf de datum van eerste tenuitvoerlegging

Economische sectoren

Instellingen voor hypothecair krediet

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Secretary of state for communities and local government

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_en.htm