Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 90/396/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake gastoestellen (Voor de EER relevante tekst) (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 90/396/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake gastoestellen (Voor de EER relevante tekst) (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

18.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 278/6


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 90/396/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake gastoestellen

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

2009/C 278/04

ENO(1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

CEN

EN 26:1997

Met gas gestookte warmwaterdoorstroomtoestellen, voor sanitair gebruik, met een atmosferische brander

EN 26:1997/A1:2000

Noot 3

Datum verstreken

(18.7.2001)

EN 26:1997/A2:2004

Noot 3

De datum van deze bekendmaking

EN 26:1997/A3:2006

Noot 3

Datum verstreken

(30.6.2007)

EN 26:1997/AC:1998

CEN

EN 30-1-1:2008

Huishoudelijke gaskooktoestellen — Deel 1-1: Veiligheid — Algemeen

EN 30-1-1:1998

Noot 2.1

31.3.2010

CEN

EN 30-1-2:1999

Huishoudelijke gaskooktoestellen — Deel 1-2: Veiligheid — Toestellen met ovens en/of grills met hete lucht

CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006

Huishoudelijke gaskooktoestellen — Deel 1-3: Veiligheid — Toestellen met een glas-keramische kookplaat

EN 30-1-3:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2007)

CEN

EN 30-1-4:2002

Huishoudelijke gaskooktoestellen — Deel 1-4: Veiligheid — Toestellen met één of meer branders met een branderautomaat

EN 30-1-4:2002/A1:2006

Noot 3

Datum verstreken

(30.6.2007)

CEN

EN 30-2-1:1998

Huishoudelijke gaskooktoestellen — Deel 2-1: Rationeel gebruik van energie — Algemeen

EN 30-2-1:1998/A1:2003

Noot 3

Datum verstreken

(10.12.2004)

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Noot 3

Datum verstreken

(11.11.2005)

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

CEN

EN 30-2-2:1999

Huishoudelijke gaskooktoestellen — Deel 2-2: Rationeel energieverbruik — Toestellen met ovens en/of grills met hete lucht

CEN

EN 88-1:2007

Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen voor gasverbruikstoestellen —;Deel 1: Drukregelaars voor inlaatdrukken tot en met 500 mbar

EN 88:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2008)

CEN

EN 88-2:2007

Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen voor gasverbruiktoestellen — Deel 2: Drukregelaars voor inlaatdrukken tussen 0.5 bar en 5 bar

CEN

EN 89:1999

Met gas gestookte warmwatervoorraadtoestellen voor de productie van heet water voor huishoudelijk gebruik

EN 89:1999/A1:1999

Noot 3

Datum verstreken

(17.10.2000)

EN 89:1999/A2:2000

Noot 3

Datum verstreken

(18.7.2001)

EN 89:1999/A3:2006

Noot 3

Datum verstreken

(30.6.2007)

EN 89:1999/A4:2006

Noot 3

Datum verstreken

(30.6.2007)

CEN

EN 125:1991

Vlambeveiligingsinrichtingen voor gasverbruikstoestellen — Thermo-elektrische ontstekingsbeveiliging

EN 125:1991/A1:1996

Noot 3

Datum verstreken

(17.7.1997)

CEN

EN 126:2004

Regelblokken voor gasverbruikstoestellen

EN 126:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(10.12.2004)

CEN

EN 161:2007

Beveiligingsafsluiters voor met gas gestookte branders en gasverbruikstoestellen

EN 161:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.7.2007)

CEN

EN 203-1:2005+A1:2008

Grootkeukengastoestellen — Deel 1: Veiligheidsvoorschriften

EN 203-1:2005

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 203-2-1:2005

Grootkeukengastoestellen — Deel 2-1: Specifieke eisen — Open branders en wokbranders

EN 203-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-2:2006

Grootkeukengastoestellen — Deel 2-2: Specifieke eisen — Ovens

EN 203-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-3:2005

Grootkeukengastoestellen — Deel 2-3: Specifieke eisen — Kookpannen

EN 203-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-4:2005

Grootkeukengastoestellen — Deel 2-4: Specifieke eisen — Friteuses

EN 203-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-6:2005

Grootkeukengastoestellen — Deel 2-6: Specifieke eisen — Heetwaterverwarmers voor drank

EN 203-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-7:2007

Grootkeukengastoestellen — Deel 207: Specifieke eisen — Roosterplaten en roosterspit

EN 203-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-8:2005

Grootkeukengastoestellen — Deel 2-8: Specifieke eisen — Braadpannen en paëllakomfoor

EN 203-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-9:2005

Grootkeukengastoestellen — Deel 2-9: Specifieke eisen — Open kookbranders, warmhoudplaten en grillplaten

EN 203-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-10:2007

Grootkeukengastoestellen — Deel 2-10: Specifieke eisen — Houtskoolgrill

EN 203-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2008)

CEN

EN 203-2-11:2006

Grootkeukengastoestellen — Deel 2-11: Specifieke eisen — Pastakokers

EN 203-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2008)

CEN

EN 203-3:2009

Grootkeukengastoestellen — Deel 3: Materialen en onderdelen die in contact komen met voedingsmiddelen en andere hygiënische aspecten

CEN

EN 257:1992

Mechanische thermostaten voor gasverbruikstoestellen

EN 257:1992/A1:1996

Noot 3

Datum verstreken

(17.7.1997)

CEN

EN 297:1994

Centraleverwarmingsketels met atmosferische branders — Type B11 en B11BS ketels met een nominale belasting tot en met 70 kW

EN 297:1994/A2:1996

Noot 3

Datum verstreken

(29.10.2002)

EN 297:1994/A3:1996

Noot 3

Datum verstreken

(24.2.1998)

EN 297:1994/A4:2004

Noot 3

Datum verstreken

(11.6.2005)

EN 297:1994/A5:1998

Noot 3

Datum verstreken

(31.12.1998)

EN 297:1994/A6:2003

Noot 3

Datum verstreken

(23.12.2003)

EN 297:1994/A2:1996/AC:2006

CEN

EN 298:2003

Branderautomaten voor met gas gestookte atmosferische branders en ventilatorbranders

EN 298:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2006)

CEN

EN 303-3:1998

Verwarmingsketels — Deel 3: Met gas gestookte centraleverwarmingsketels — Samenstel van een ketel en een ventilatorbrander

EN 303-3:1998/A2:2004

Noot 3

Datum verstreken

(11.6.2005)

EN 303-3:1998/AC:2006

CEN

EN 303-7:2006

Verwarmingsketels — Deel 7: Met gas gestookte centraleverwarmingsketels met een ventilatorbrander met nominale belasting tot 1 000 kW

CEN

EN 377:1993

Smeermiddelen voor toepassing in huishoudelijke gasverbruikstoestellen

EN 377:1993/A1:1996

Noot 3

Datum verstreken

(11.6.2005)

CEN

EN 416-1:2009

Met gas gestookte donkerstralers met één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 1: Veiligheid

EN 416-1:1999

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 416-2:2006

Met gas gestookte donkerstralers met één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 2: Rationeel gebruik van energie

CEN

EN 419-1:2009

Met gas gestookte hoge-temperatuurstralers voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 1: Veiligheid

EN 419-1:1999

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 419-2:2006

Met gas gestookte hoge-temperatuurstralers voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 2: Rationeel gebruik van energie

CEN

EN 437:2003+A1:2009

Proefgassen — Proefdrukken — Toestelcategorieën

EN 437:2003

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 449:2002+A1:2007

Eisen voor vloeibaargastoestellen — Huishoudelijke afvoerloze toestellen voor ruimteverwarming (inclusief toestellen met diffuse katalytische verbranding)

EN 449:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(23.12.2008)

CEN

EN 461:1999

Specificatie voor vloeibaargastoestellen — Niet-huishoudelijke afvoerloze toestellen voor ruimteverwarming tot en met 10 kW

EN 461:1999/A1:2004

Noot 3

Datum verstreken

(10.12.2004)

CEN

EN 483:1999

Centraleverwarmingsketels met atmosferische branders — Type C-Ketels met een nominale belasting tot 70 kW

EN 483:1999/A2:2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.1.2002)

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

CEN

EN 484:1997

Eisen voor vloeibaargastoestellen — Kookplaten, inclusief die met een grill, voor gebruik buitenshuis

CEN

EN 497:1997

Eisen voor vloeibaargastoestellen — Kookbranders voor gebruik buitenshuis

CEN

EN 498:1997

Eisen voor vloeibaargastoestellen — Barbecues voor gebruik buitenshuis

EN 498:1997/AC:2000

CEN

EN 509:1999

Decoratieve op gas gestookte openhaarden

EN 509:1999/A1:2003

Noot 3

Datum verstreken

(31.12.2003)

EN 509:1999/A2:2004

Noot 3

Datum verstreken

(30.6.2005)

CEN

EN 521:2006

Vloeibaargastoestellen — Draagbare toestellen werkend op de dampfase van vloeibaar flessengas

EN 521:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2006)

CEN

EN 525:2009

Niet-huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers zonder warmtewisselaar voor ruimteverwarming met een netto warmtebelasting van niet meer dan 300 kW

EN 525:1997

Noot 2.1

30.11.2009

CEN

EN 549:1994

Rubber voor afdichtingen en membramen voor gasverbruikstoestellen en gasapparatuur

EN 291:1992

EN 279:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.1995)

CEN

EN 613:2000

Lokale gasverwarmingstoestellen volgens het convectieprincipe

EN 613:2000/A1:2003

Noot 3

Datum verstreken

(23.12.2003)

CEN

EN 621:1998

Niet-huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers met gedwongen convectie voor ruimteverwarming met een nettowarmtebelasting van 300 kW, zonder ventilator voor het transport van vebrandingslucht en/of afvoer van verbrandingsgassen

EN 621:1998/A1:2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2002)

CEN

EN 624:2000

Specificatie voor vloeibaargastoestellen — LPG ruimteverwarmingsapparatuur met gesloten verbrandingsruimte voor installatie in voertuigen en boten

EN 624:2000/A2:2007

Noot 3

Datum verstreken

(5.6.2009)

CEN

EN 625:1995

Centraleverwarmingsketels — Specifieke eisen voor ketels met warmtapwatervoorziening en een nominale belasting tot 70 kW

CEN

EN 656:1999

Centraleverwarmingsketels met atmosferische branders — Type B-ketels met een nominale belasting van 70 kW en niet hoger dan 300 kW

EN 656:1999/A1:2006

Noot 3

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatische ventilatorbranders voor gasvormige brandstoffen

EN 676:2003

Noot 2.1

30.6.2010

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

CEN

EN 677:1998

Centraleverwarmingsketels — Specifieke eisen voor ketels met een hoog rendement en met een nominale belasting tot en met 70 kW

CEN

EN 732:1998

Specificaties voor vloeibaargastoestellen — Absorptiekoeltoestellen

CEN

EN 751-1:1996

Afdichtingsmaterialen voor metallieke schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de 1e-, 2e- en 3e- familie en warm water — Deel 1: Anaërobe afdichtingsmaterialen

CEN

EN 751-2:1996

Afdichtingsmaterialen voor metallieke schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de 1e-, 2e- en 3e- familie en warm water — Deel 2: Niet-uithardende afdichtingsmaterialen

CEN

EN 751-3:1996

Afdichtingsmaterialen voor metallieke schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de 1e-, 2e- en 3e- familie en warm water — Deel 3: Niet-gesinterde banden van PTFE

EN 751-3:1996/AC:1997

CEN

EN 777-1:2009

Met gas gestookte donkerstalers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 1: Systeem D, veiligheid

EN 777-1:1999

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 777-2:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 2: Systeem E — Veiligheid

EN 777-2:1999

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 777-3:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 3: Systeem F — Veiligheid

EN 777-3:1999

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 777-4:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één branders voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 4: Systeem H — Veiligheid

EN 777-4:1999

Noot 2.1

De datum van deze bekendmaking

CEN

EN 778:1998

Eisen voor huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers voor ruimteverwarming met een nominale belasting kleiner dan 70 kW, zonder een ventilator voor het transport van verbrandingslucht en/of verbrandingsgassen

EN 778:1998/A1:2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2002)

CEN

EN 1020:1997

Niet-huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers voor ruimteverwarming met een netto-warmtebelasting tot 300 kW en een ventilator voor het transport van de verbrandingslucht en/of verbrandingsgassen

EN 1020:1997/A1:2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2002)

CEN

EN 1106:2001

Met de hand bediende kranen voor met gas gestookte toestellen

CEN

EN 1196:1998

Met gas gestookte luchtverwarmers voor huishoudelijk en niet-huishoudelijk gebruik — Aanvullende eisen voor condenserende luchtverwarmers

CEN

EN 1266:2002

Lokale gasverwarmingstoestellen volgens het convectieprincipe met een ventilator voor de toevoer van verbrandingslucht en/of de afvoer van verbrandingsgassen

EN 1266:2002/A1:2005

Noot 3

Datum verstreken

(28.2.2006)

CEN

EN 1319:1998

Met gas gestookte luchtverwarmers voor ruimteverwarming voor huishoudelijk gebruik, met door een ventilator ondersteunde brander en een belasting op onderwaarde tot 70 kW

EN 1319:1998/A1:2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2002)

EN 1319:1998/A2:1999

Noot 3

Datum verstreken

(17.10.2000)

CEN

EN 1458-1:1999

Met gas gestookte droogtrommels voor huishoudelijk gebruik van het type B22D en B23D, met een nominale warmtebelasting van ten hoogste 6 kW — Deel 1: Veiligheid

CEN

EN 1458-2:1999

Met gas gestookte droogtrommels voor huishoudelijk gebruik van het type B en B met een nominale warmtebelasting van ten hoogste 6 kW — Deel 2: Rationeel energieverbruik

CEN

EN 1596:1998

Specificatie voor vloeibaargastoestellen — Verplaatsbare en draagbare, niet-huishoudelijke, directgestookte luchtverwarmers met een ventilatorbrander

EN 1596:1998/A1:2004

Noot 3

Datum verstreken

(10.12.2004)

CEN

EN 1643:2000

Automatische dichtheidscontrole voor beveiligingsafsluiters voor met gas gestookte branders en gasverbruikstoestellen

CEN

EN 1854:2006

Drukvoelers voor met gas gestookte branders en toestellen

EN 1854:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(4.11.2006)

CEN

EN 12067-1:1998

Regelaars voor de gas/lucht-verhouding voor met gas gestookte branders en gasverbruikstoestellen — Deel 1: Pneumatische soorten

EN 12067-1:1998/A1:2003

Noot 3

Datum verstreken

(23.12.2003)

CEN

EN 12067-2:2004

Regelaars voor gas/lucht verhouding voor gasbranders en voor gasverbruikstoestellen — Deel 2: Elektronische soorten

CEN

EN 12078:1998

Nuldruk-regelaars voor gasbranders en gasverbruikstoestellen

CEN

EN 12244-1:1998

Met gas gestookte wasmachines voor huishoudelijk gebruik met een nominale warmtebelasting van ten hoogste 20 kW — Deel 1: Veiligheid

CEN

EN 12244-2:1998

Met gas gestookte wasmachines voor huishoudelijk gebruik met een nominale warmtebelasting van ten hoogste 20 kW — Deel 2: Rationeel energieverbruik

CEN

EN 12309-1:1999

Met gas gestookte klimaatregelaars en/of warmtepomptoestellen (werkend volgens het ad- of absorptieprincipe) met een nominale belasting op onderwaarde tot 70 kW — Deel 1: Veiligheid

CEN

EN 12309-2:2000

Met gas gestookte klimaatregelaars en warmtepomptoestellen (werkend volgens het ad- of absorptieprincipe) met een belasting op onderwaarde tot 70 kW — Deel 2: Rationeel gebruik van energie

CEN

EN 12669:2000

Met gas gestookte heteluchtblazers voor gebruik in kassen en aanvullende niet-huishoudelijke ruimteverwarming

CEN

EN 12752-1:1999

Met gas gestookte trommeldrogers type B met een nominale warmtebelasting van ten hoogste 20 kW — Deel 1: Veiligheid

CEN

EN 12752-2:1999

Met gasgestookte trommeldrogers type B met een nominale warmtebelasting van ten hoogste 20 kW — Deel 2: Rationeel energieverbruik

CEN

EN 12864:2001

Niet-instelbare drukregelaars met een maximale uitlaatdruk kleiner dan of gelijk aan 200 mbar, en een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 4 kg/h voor butaan, propaan en B/P-mengsels, en de daarbij behorende veiligheidsinrichtingen

EN 12864:2001/A1:2003

Noot 3

Datum verstreken

(10.12.2004)

EN 12864:2001/A2:2005

Noot 3

Datum verstreken

(28.2.2006)

EN 12864:2001/A3:2009

Noot 3

28.2.2010

CEN

EN 13278:2003

Met gas gestookte blokkenvuren

CEN

EN 13611:2007

Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders en gasverbruikstoestellen — Algemene eisen

EN 13611:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2008)

CEN

EN 13785:2005+A1:2008

Regelaars met een capaciteit tot en met 100 kg/h, en een maximale nominale uitlaatdruk tot en met 4 bar, anders dan die in EN 12864 voor butaan, propaan en B/P-mengsels en de daarbij behorende veiligheidsinrichtingen

EN 13785:2005

Noot 2.1

Datum verstreken

(5.6.2009)

CEN

EN 13786:2004+A1:2008

Automatische omschakelkranen met een maximale uitlaatdruk tot en met 4 bar en een capaciteit tot en met 100 kg/h voor butaan, propaan en B/P-mengsels, en de daarbij behorende veiligheidsinrichtingen

EN 13786:2004

Noot 2.1

Datum verstreken

(5.6.2009)

CEN

EN 13836:2006

Centraleverwarmingsketels — Type B ketels met een nominale belasting van 300 kW tot 1 000 kW

CEN

EN 14438:2006

Gas gestookte voorzetkachels voor het verwarmen van meer dan één kamer

CEN

EN 14543:2005+A1:2007

Specificatie voor vloeibaargastoestellen — Terrasverwarming — Afvoerloze terrasverwarmers voor gebruik buiten of in een geventileerde ruimte

EN 14543:2005

Noot 2.1

Datum verstreken

(24.5.2008)

CEN

EN 14829:2007

Lokale afvoerloze gastoestellen voor ruimteverwarming met een nominale belasting tot 6 kW

CEN

EN 15033:2006

Gesloten LPG-warmwatervoorraadtoestellen voor de productie van sanitair warm water in voertuigen en boten

EN 15033:2006/AC:2008

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen normen. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen normen bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor de producten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 3) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 98/34/EG gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG;

De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap;

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel. +32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel. +32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tel. +33 492 944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).