Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (voor de EER relevante tekst) (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (voor de EER relevante tekst) (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

18.12.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 309/1


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten

(voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

(2009/C 309/01)

Europese normalisatie-instelling(1)

Referentienummer en titel van de norm

Referentienummer van de vervangen norm

Datum van inwerkingtreding van de norm als geharmoniseerde Europese norm

Einddatum van de coëxistentieperiode

Noot 4

CEN

EN 1:1998

Met olie gestookte ovens met verdampingsbranders

1.1.2008

1.1.2009

EN 1:1998/A1:2007

Noot 3

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Lichtmasten — Deel 4: Eisen voor lichtmasten van gewapend en voorgespannen beton

1.10.2006

1.10.2007

EN 40-4:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Lichtmasten — Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Lichtmasten — Deel 6: Eisen voor aluminium lichtmasten

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Lichtmasten — Deel 7: Eisen voor composiet lichtmasten van met vezel versterkte polymeren

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 2: Brandmeldcentrale

1.1.2008

1.8.2009

EN 54-2:1997/A1:2006

Noot 3

1.1.2008

1.8.2009

EN 54-2:1997/AC:1999

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-3:2001

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 3: Brandalarmeringsapparatuur — Akoestische signaalgevers

1.4.2003

1.6.2009

EN 54-3:2001/A1:2002

Noot 3

1.4.2003

30.6.2005

EN 54-3:2001/A2:2006

Noot 3

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-4:1997

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 4: Energievoorziening

1.10.2003

1.8.2009

EN 54-4:1997/A1:2002

Noot 3

1.10.2003

1.8.2009

EN 54-4:1997/A2:2006

Noot 3

1.6.2007

1.8.2009

EN 54-4:1997/AC:1999

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 54-5:2000

Brandmeldinstallaties — Deel 5: Thermische melders — Puntmelders

1.4.2003

30.6.2005

EN 54-5:2000/A1:2002

Noot 3

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Brandmeldinstallatie — Deel 7: Rookmelders — Puntmelders werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe

1.4.2003

1.8.2009

EN 54-7:2000/A1:2002

Noot 3

1.4.2003

30.6.2005

EN 54-7:2000/A2:2006

Noot 3

1.5.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-10:2002

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 10: Vlamdetectoren — Puntmelders

1.9.2006

1.9.2008

EN 54-10:2002/A1:2005

Noot 3

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 11: Handbrandmelders

1.9.2006

1.9.2008

EN 54-11:2001/A1:2005

Noot 3

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2002

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 12: Rookmelders — Lijnvormige, optische detectoren met lichtstraal

1.10.2003

31.12.2005

CEN

EN 54-16:2008

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 16: Ontruimingsalarmcentrale

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 17: Kortsluitisolatoren

1.10.2006

1.12.2008

EN 54-17:2005/AC:2007

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 18: Input-/outputelementen

1.10.2006

1.12.2008

EN 54-18:2005/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 20: Aspiratierookmelders

1.4.2007

1.7.2009

EN 54-20:2006/AC:2008

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 21: Doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-24:2008

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 24: Alarminstallaties met gesproken woord — Luidsprekers

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Automatische brandmeldinstallaties — Deel 25: Componenten die gebruik maken van radiografische verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 179:2008

Hang- en sluitwerk — Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik van vluchtroutes — Eisen en beproevingsmethoden

EN 179:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2000

Cement – Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria voor gebruikelijke cementsoorten

1.4.2001

1.4.2002

EN 197-1:2000/A1:2004

Noot 3

1.2.2005

1.2.2006

EN 197-1:2000/A3:2007

Noot 3

1.4.2008

1.4.2009

CEN

EN 197-4:2004

Cement — Deel 4: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor hoogovencementen met lage beginsterkte

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 295-10:2005

Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor riolering onder vrij verval — Deel 10: Prestatie-eisen

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 413-1:2004

Metselcement — Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 416-1:2009

Met gas gestookte donkerstralers met één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 1: Veiligheid

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Decoratief hogedruklaminaat (HPL) — Platen gebaseerd op thermohardende harsen (gewoonlijk laminaat genoemd) — Deel 7: Compact laminaat en samengestelde panelen van HPL voor wand- en plafondafwerking binnen en buiten

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:1995

Radiatoren en convectoren — Deel 1: Technische specificaties en eisen

1.12.2004

1.12.2005

EN 442-1:1995/A1:2003

Noot 3

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 450-1:2005+A1:2007

Vliegas voor beton — Deel 1: Definitie — specificaties en conformiteitscriteria

EN 450-1:2005

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 459-1:2001

Bouwkalk — Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria

1.8.2002

1.8.2003

EN 459-1:2001/AC:2002

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 490:2004

Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking en bekledingselementen — Productspecificaties

1.9.2005

1.6.2007

EN 490:2004/A1:2006

Noot 3

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 492:2004

Vezelcement leien en hulpstukken — Productspecificatie en beproevingsmethoden

1.1.2006

1.1.2007

EN 492:2004/A1:2005

Noot 3

1.1.2006

1.1.2007

EN 492:2004/A2:2006

Noot 3

1.7.2007

1.7.2008

CEN

EN 494:2004+A3:2007

Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement voor daken — Productspecificatie en beproevingsmethoden

EN 494:2004

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 516:2006

Geprefabriceerde toebehoren voor daken — Voorzieningen voor het betreden van daken — Looppaden, loopvlakken en treden

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Geprefabriceerde toebehoren voor daken — Dak(veiligheids)haken

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

EN 520:2004

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels — Termen, eisen, kwaliteitsbeheersing

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006

Golfplaten van bitumen — Productspecificatie en beproevingsmethoden

1.4.2007

1.4.2008

CEN

EN 544:2005

Bitumen shingles met minerale en/of synthetische inlage — Productspecificatie en beproevingsmethoden

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 572-9:2004

Glas voor gebouwen — Basisproducten van natronkalkglas producten — Deel 9: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Vezelcementbuizen voor rioleringen onder vrij verval — Deel 2: Putten

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor afvalwatertoepassingen — Eisen en beproevingsmethoden

EN 598:2007

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 671-1:2001

Vaste brandblusinstallaties — Brandslangsystemen — Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang

1.2.2002

1.4.2004

EN 671-1:2001/AC:2002

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 671-2:2001

Vaste brandblusinstallaties — Brandslangsystemen — Deel 2: Brandslanginstallatie met platoprolbare slang

1.2.2002

1.4.2004

EN 671-2:2001/A1:2004

Noot 3

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 681-1:1996

Afdichtingen van elastomeer — Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen — Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

1.1.2003

1.1.2009

EN 681-1:1996/A1:1998

Noot 3

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-1:1996/A2:2002

Noot 3

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-1:1996/A3:2005

Noot 3

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 681-2:2000

Afdichtingen van elastomeer — Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen — Deel 2: Thermoplastische elastomeren

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-2:2000/A1:2002

Noot 3

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-2:2000/A2:2005

Noot 3

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Afdichtingen van elastomeer — Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen — Deel 3: Gevulkaniseerde schuimrubber

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-3:2000/A1:2002

Noot 3

1.1.2003

1.1.2004

CEN

EN 681-4:2000

Afdichtingen van elastomeer — Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen — Deel 4: Afdichtingselementen uit gegoten polyurethaan

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-4:2000/A1:2002

Noot 3

1.1.2003

1.1.2004

CEN

EN 682:2002

Afdichtingen van elastomeer — Materiaaleisen voor afdichtingen van verbindingen in buizen en hulpstukken voor gas en vloeibare koolwaterstoffen

1.10.2002

1.12.2003

CEN

EN 771-1:2003

Specificaties voor metselstenen — Deel 1: Baksteen

1.4.2005

1.4.2006

EN 771-1:2003/A1:2005

Noot 3

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 771-2:2003

Specificaties voor metselstenen — Deel 2: Kalkzandsteen

EN 771-2:2000

1.4.2005

1.4.2006

EN 771-2:2003/A1:2005

Noot 3

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 771-3:2003

Specificaties voor metselstenen — Deel 3: Bouwblokken en -stenen van grind- en lichtbeton

1.4.2005

1.4.2006

EN 771-3:2003/A1:2005

Noot 3

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 771-4:2003

Specificaties voor metselstenen — Deel 4: Cellenbeton

1.4.2005

1.4.2006

EN 771-4:2003/A1:2005

Noot 3

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 771-5:2003

Specificaties voor metselstenen — Deel 5: Geprefabriceerde bouwblokken en -stenen van speciaal beton

1.4.2005

1.4.2006

EN 771-5:2003/A1:2005

Noot 3

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 771-6:2005

Specificatie voor metselstenen — Deel 6: Natuursteen

1.8.2006

1.8.2007

CEN

EN 777-1:2009

Met gas gestookte donkerstalers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 1: Systeem D — veiligheid

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 2: Systeem E — Veiligheid

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 3: Systeem F — Veiligheid

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik — Deel 4: Systeem H — Veiligheid

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 845-1:2003+A1:2008

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies — Deel 1: Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten

EN 845-1:2003

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 845-2:2003

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies — Deel 2: Lateien

1.2.2004

1.4.2006

CEN

EN 845-3:2003+A1:2008

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies — Deel 3: Lintvoegwapening van staal

EN 845-3:2003

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 858-1:2002

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bv. olie en benzine) — Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

1.9.2005

1.9.2006

EN 858-1:2002/A1:2004

Noot 3

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor rioleringssystemen — Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

1.1.2008

1.9.2009

EN 877:1999/A1:2006

Noot 3

1.1.2008

1.9.2009

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel — Deel 2: Hulpstoffen voor beton — Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

EN 934-2:2001

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-3:2009

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel — Deel 3: Hulpstoffen voor mortel voor metselwerk — Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduidingen

EN 934-3:2003

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 934-4:2009

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel — Deel 4: Hulpstoffen voor injectiemortel voor voorspankabels — Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

EN 934-4:2001

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel — Deel 5: Hulpstoffen voor spuitbeton — Definities, eisen, conformiteit, merken en labellen

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor gasleidingen — Eisen en beproevingsmethoden

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2003

Wc-potten en closetcombinaties met ingebouwde stankafsluiter

1.12.2004

1.12.2006

EN 997:2003/A1:2006

Noot 3

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 998-1:2003

Specificaties voor mortels voor metselwerk — Deel 1: Stukadoormortel voor binnen- en buitentoepassingen

1.2.2004

1.2.2005

EN 998-1:2003/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 998-2:2003

Specificaties voor mortels voor metselwerk — Deel 2: Metselmortel

1.2.2004

1.2.2005

CEN

EN 1036-2:2008

Glas in gebouwen — Verzilverde floatglazen spiegels voor intern gebruik — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling — productnorm

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Glas voor gebouwen — Glazen stenen en glazen vloertegels — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006

Koper en koperlegeringen — Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen

1.3.2007

1.3.2009

CEN

EN 1096-4:2004

Glas voor gebouwen — Gecoat glas — Deel 4: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste, stalen buizen — thermisch verzinkt — met spiemofverbinding voor riolering — Deel 1: Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

1.6.2005

1.6.2006

EN 1123-1:1999/A1:2004

Noot 3

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor riolering — Deel 1: Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

1.6.2005

1.6.2006

EN 1124-1:1999/A1:2004

Noot 3

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Hang- en sluitwerk — Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1125:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Hang- en sluitwerk — Deurdrangers — Eisen en beproevingsmethoden

1.10.2003

1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002

Noot 3

1.10.2003

1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Hang- en sluitwerk — Elektrische openstandhouders voor draaideuren — Eisen en beproevingsmethoden

1.10.2003

1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002

Noot 3

1.10.2003

1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Hang- en sluitwerk — Regelaars voor de sluitvolgorde van deuren — Eisen en beproevingsmethoden

1.10.2003

1.10.2004

EN 1158:1997/A1:2002

Noot 3

1.10.2003

1.10.2004

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 1168:2005+A2:2009

Vooraf vervaardigde betonproducten — Kanaalplaatvloeren

EN 1168:2005+A1:2008

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 1279-5:2005+A1:2008

Glas voor gebouwen — Isolerend glas — Deel 5: Conformiteitsbeoordeling

EN 1279-5:2005

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 1304:2005

Keramische dakpannen en hulpstukken — Definities en productspecificaties

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A1:2008

Afschermende constructies voor wegen — Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen

EN 1317-5:2007

1.4.2009

1.1.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 3: Opleggingen van elastomeren

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 4: Rolopleggingen

1.2.2005

1.2.2006

EN 1337-4:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 5: Potopleggingen

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 6: Taatsopleggingen

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 7: Bolvormige en cilindrische opleggingen van PTFE

EN 1337-7:2000

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen — Deel 8: Geleide opleggingen en geremde opleggingen

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Betonstraatstenen — Eisen en beproevingsmethoden

1.3.2004

1.3.2005

EN 1338:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betontegels — Eisen en beproevingsmethoden

1.3.2004

1.3.2005

EN 1339:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Betonbanden — Eisen en beproevingsmethoden

1.2.2004

1.2.2005

EN 1340:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2001

Platen van natuursteen voor buitenbestrating — Eisen en beproevingsmethoden

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 1342:2001

Keien van natuursteen voor buitenbestrating — Eisen en beproevingsmethoden

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 1343:2001

Banden van natuursteen voor buitenbestrating — Eisen en beproevingsmethoden

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 1344:2002

Straatklinkers — Eisen en beproevingsmethoden

1.1.2003

1.1.2004

CEN

EN 1423:1997

Wegmarkeringsmaterialen — Nastrooimateriaal — Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide

1.5.2004

1.5.2005

EN 1423:1997/A1:2003

Noot 3

1.5.2004

1.5.2004

CEN

EN 1433:2002

Afwateringsgoten voor verkeersgebieden — Classificatie, ontwerp- en beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordeling

1.8.2003

1.8.2004

EN 1433:2002/A1:2005

Noot 3

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457:1999

Schoorstenen — Keramische binnenbuizen — Eisen en beproevingsmethoden

1.8.2003

1.8.2004

EN 1457:1999/A1:2002

Noot 3

1.8.2003

1.8.2004

EN 1457:1999/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1463-1:2009

Wegmarkeringsmaterialen — Retroreflecterende wegdekreflectoren — Deel 1: Initiële producteisen

EN 1463-1:1997

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2004

Natuursteenproducten — Wandplaten — Eisen

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 1504-2:2004

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling — Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling — Deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling — Deel 4: Constructieve hechting

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling — Deel 5: Injecteren van beton

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling — Deel 6: Verankeren van betonstaal

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies — Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling — Deel 7: Bescherming tegen wapeningscorrosie

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2002

Geprefabriceerde versterkte elementen van lichtbeton met open structuur

1.9.2003

1.9.2004

EN 1520:2002/AC:2003

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 1748-1-2:2004

Glas voor gebouwen — Bijzondere basisproducten — Borosilicaatglas — Deel 1-2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Glas voor gebouwen — Bijzondere basisproducten — Glaskeramiek — Deel 2-2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Schoorstenen — Keramische blokken voor enkelwandige schoorstenen — Eisen en beproevingsmethodes

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Vetafscheiders en slibvangputten — Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

1.9.2005

1.9.2006

EN 1825-1:2004/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Schoorstenen — Eisen voor metalen schoorstenen — Deel 1: Producten voor systeemschoorstenen

EN 1856-1:2003

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Schoorstenen — Eisen voor metalen schoorstenen — Deel 2: Metalen voering en en aansluitleidingen

EN 1856-2:2004

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2003+A1:2008

Schoorstenen — Componenten — Betonnen binnenbuizen

EN 1857:2003

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1858:2008

Schoorstenen — Onderdelen — Betonnen blokken voor schoorstenen

EN 1858:2003

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 1863-2:2004

Glas voor gebouwen — Thermisch versterkt natronkalkglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Accessoires voor daken — Kunststof lichtkoepels met opstanden — Productspecificatie en beproevingsmethoden

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

1.8.2003

23.11.2004

EN 1916:2002/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

1.8.2003

23.11.2004

EN 1917:2002/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Hang- en sluitwerk — Klepscharnieren met enkelvoudige as — Eisen en beproevingsmethoden

1.10.2002

1.12.2003

EN 1935:2002/AC:2003

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Warmgewalste producten van constructiestaal — Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Roestvaste staalsoorten — Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor plaat en band van corrosievast staal voor constructief gebruik

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Roestvast staal — Deel 5: Technische leveringsvoorwaarden voor staven, draad, profielen en producten van corrosievast blank staal voor constructie doeleinden

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal — Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal — Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het transport van waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater — Technische leveringsvoorwaarden

1.4.2006

1.4.2007

EN 10224:2002/A1:2005

Noot 3

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en draadsnijden — Technische leveringsvoorwaarden

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Verbindingen voor stalen buizen en hulpstukken voor het transport van water en andere waterige vloeistoffen

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater — Technische leveringsvoorwaarden

1.4.2006

1.4.2007

EN 10312:2002/A1:2005

Noot 3

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Gietstaal voor constructief gebruik

1.1.2010

1.1.2011

EN 10340:2007/AC:2008

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Veredelstaal voor constructiedoeleinden — Technische leveringsvoorwaarden

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007

Lijmen voor tegels — Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

EN 12004:2001

1.6.2008

1.6.2010

CEN

EN 12050-1:2001

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen — Eisen en beproevingsmethoden — Deel 1: Rioolwaterpompen

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen — Eisen en beproevingsmethoden — Deel 2: Pompen voor afvalwater zonder fecaliën

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen — Eisen en beproevingsmethoden — Deel 3: Rioolwaterpompen voor beperkte toepassing

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen — Eisen en beproevingsmethoden — Deel 4: Terugslagkleppen voor afvalwater met en zonder fecaliën

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Natuursteenproducten — Modulaire tegels — Eisen

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Natuursteenproducten — Platen voor vloeren en trappen — Eisen

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor automatische elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor automatische niet-elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor installaties met handbediening voor activeren en stoppen

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor regelkleppen voor drukvaten en bijbehorende bedieningsmechanismen

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 5: Eisen en beproevingsmethoden voor verdeelafsluiters voor hoge en lage druk en bijbehorende actuatoren

EN 12094-5:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 6: Eisen en beproevingsmethoden voor niet-elektrische blokkeerinrichtingen

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor afblaasmonden

1.10.2001

1.4.2004

EN 12094-7:2000/A1:2005

Noot 3

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 8: Eisen en beproevingsmethoden voor koppelingen

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 9: Eisen en beproevingsmethoden voor speciale branddetectors

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 10: Eisen en beproevingsmethoden voor drukmeters en schakelaars voor het regelen van de druk

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 11: Eisen en beproevingsmethoden voor mechanische weegmiddelen

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 12: Eisen en beproevingsmethoden voor pneumatische alarmapparatuur

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 13: Eisen en beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en keerkleppen

1.1.2002

1.4.2004

EN 12094-13:2001/AC:2002

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 1: Specificatie voor rookgordijnen

1.6.2006

1.9.2008

EN 12101-1:2005/A1:2006

Noot 3

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 2: Specificatie voor natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2002

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 3: Specificaties voor mechanische rook- en warmteventilatoren

1.4.2004

1.4.2005

EN 12101-3:2002/AC:2005

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 12101-6:2005

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 6: Specificatie voor systeemsamenstelling van overdrukinstallaties

1.4.2006

1.4.2007

EN 12101-6:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-10:2005

Installaties voor rook- en warmtebeheersing — Deel 10: Energievoorziening

1.10.2006

1.5.2012

EN 12101-10:2005/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Glas voor gebouwen — Thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Hang- en sluitwerk — Sloten en grendels — Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten — Eisen en beproevingsmethoden

1.12.2004

1.6.2006

EN 12209:2003/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen — Deel 1: Sprinklers

1.4.2002

1.9.2005

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

Noot 3

1.3.2005

1.3.2006

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

Noot 3

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 12259-2:1999

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinkler- en watersproeisystemen — Deel 2: Natte alarmkleppen

1.1.2002

1.8.2007

EN 12259-2:1999/A1:2001

Noot 3

1.1.2002

1.8.2007

EN 12259-2:1999/A2:2005

Noot 3

1.9.2006

1.8.2007

EN 12259-2:1999/AC:2002

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 12259-3:2000

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen — Deel 3: Droog-alarmkleppen, inclusief versnellers en ontluchters

1.1.2002

1.8.2007

EN 12259-3:2000/A1:2001

Noot 3

1.1.2002

1.8.2007

EN 12259-3:2000/A2:2005

Noot 3

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen — Deel 4: Waterturbine-aangedreven alarmbellen

1.1.2002

1.4.2004

EN 12259-4:2000/A1:2001

Noot 3

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen — Deel 5: Waterstroomschakelaars

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken — Eisen

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Emulsie-asfaltbeton — Voorschriften

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Fabrieksmatig vervaardigde stalen tanks — Deel 2: Horizontale cylindrische enkelwandige en dubbelwandige tanks voor de bovengrondse opslag van brandbare en niet-brandbare watervervuilende vloeistoffen

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2004

Producten van lei en andere natuursteen voor dakbedekkingen en buitenmuurbekledingen — Deel 1: Productspecificatie

1.5.2005

1.5.2008

CEN

EN 12337-2:2004

Glas voor gebouwen — Chemisch versterkt natronkalkglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Verkeersregelinstallaties — Waarschuwings- en veiligheidslichten

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Verkeersregelinstallaties — Verkeerslantaarns

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Beluchtingsventielen voor de binnenriolering — Eisen, beproevingsmethoden en conformiteitsbeoordeling

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12416-1:2001

Vaste brandblusinstallaties — Bluspoederinstallaties — Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor onderdelen

1.1.2002

1.4.2004

EN 12416-1:2001/A1:2004

Noot 3

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 12416-2:2001

Vaste brandblusinstallaties — Bluspoederinstallaties — Deel 2: Ontwerp, montage en onderhoud

1.4.2002

1.4.2004

CEN

EN 12446:2003

Schoorstenen — Onderdelen — Betonnen buitendelen

1.2.2004

1.2.2005

CEN

EN 12467:2004

Vlakke vezelcement platen — Productspecificaties en beproevingsmethoden

1.1.2006

1.1.2007

EN 12467:2004/A1:2005

Noot 3

1.1.2006

1.1.2007

EN 12467:2004/A2:2006

Noot 3

1.7.2007

1.7.2008

CEN

EN 12566-1:2000

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE — Deel 1: Geprefabriceerde septictanks

1.12.2004

1.12.2005

EN 12566-1:2000/A1:2003

Noot 3

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A1:2009

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE — Deel 3: Vooraf en/of ter plaatse geassembleerde afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater

EN 12566-3:2005

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 12566-4:2007

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE — Deel 4: Ter plaatse geassembleerde septictanks van geprefabriceerde onderdelen

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12591:2009

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen — Specificaties voor penetratiebitumen

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Toeslagmateriaal voor beton

EN 12620:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000

Anti-verblindingssystemen voor wegen — Deel 1: Eisen en eigenschappen

1.2.2004

1.2.2006

EN 12676-1:2000/A1:2003

Noot 3

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Roostervloeren voor stalgebouwen

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitaire toestellen — Specificatie voor whirlpoolbaden

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Heipalen

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 12809:2001

Met vaste brandstof gestookte ketels — Nominale belasting tot 50 kW — Eisen en beproevingsmethoden

1.7.2005

1.7.2007

EN 12809:2001/A1:2004

Noot 3

1.7.2005

1.7.2007

EN 12809:2001/AC:2006

1.1.2008

1.1.2008

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12815:2001

Met vaste brandstof gestookte huishoudelijke kooktoestellen — Eisen en beproevingsmethoden

1.7.2005

1.7.2007

EN 12815:2001/A1:2004

Noot 3

1.7.2005

1.7.2007

EN 12815:2001/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12839:2001

Vooraf vervaardigde betonproducten — Elementen voor hekken

1.3.2002

1.3.2003

CEN

EN 12843:2004

Vooraf vervaardigde betonproducten — Masten en palen

1.9.2005

1.9.2007

CEN

EN 12859:2008

Gipsblokken — Termen en definities, eisen en beproevingsmethoden

EN 12859:2001

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12860:2001

Lijmen op basis van gips voor gipsblokken — Termen en definities, eisen en beproevingsmethoden

1.4.2002

1.4.2003

EN 12860:2001/AC:2002

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12878:2005

Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen gebaseerd op cement en/of kalk — Specificaties en beproevingsmethoden

1.3.2006

1.3.2007

EN 12878:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens — Deel 1: Verkeersborden

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens — Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB)

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007

Vaste verticale verkeerstekens — Deel 3: Reflectorpaaltjes en retroreflectoren

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004

Geprefabriceerd toebehoren voor daken — Vast opgestelde dakladders — Productspecificatie en testmethoden

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005

Verticale verkeerstekens — Variabele verkeersborden — Deel 1: Productnorm

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13024-2:2004

Glas voor gebouwen — Thermisch gehard borosilicaat veiligheidsglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

1.7.2003

1.6.2004

EN 13043:2002/AC:2004

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13055-1:2002

Lichte toeslagmaterialen — Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel

1.3.2003

1.6.2004

EN 13055-1:2002/AC:2004

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13055-2:2004

Lichte toeslagmaterialen — Deel 2: Lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen

1.5.2005

1.5.2006

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Schoorstenen — Systeemschoorstenen met klei/keramische binnenbuizen — Eisen en beproevingsmethoden voor roetweerstand

EN 13063-1:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Schoorstenen — Systeemschoorstenen met klei/keramische binnenbuizen — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor condenserende systemen

EN 13063-2:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007

Schoorstenen — Systeemschoorstenen met klei/keramische binnenbuizen — Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor gecombineerde luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoersystemen

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005

Schoorstenen — Klei/keramische buitendelen voor systeemschoorstenen — Eisen en beproevingsmethoden

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005

Vrijstaande schoorstenen — Deel 5: Materialen voor binnenmantels van steen — Productspecificaties

1.4.2006

1.4.2007

EN 13084-5:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13084-7:2005

Vrijstaande schoorstenen — Deel 7: Productspecificaties voor cilindrische stalen constructies voor gebruik in enkelwandige stalen schoorstenen en stalen schoorsteenvoeringen

1.8.2006

1.8.2007

EN 13084-7:2005/AC:2009

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 13101:2002

Klimijzers voor mantoegankelijke ondergrondse putten — Eisen, markering, beproeving en conformiteitsbeoordeling

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13108-1:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 1: Asfaltbeton

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-1:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-2:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 2: Asfaltbeton voor zeer dunne lagen

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-2:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-3:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificatie — Deel 3: Zacht asfalt

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-3:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-4:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 4: Warmgewalst asfalt

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-4:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-5:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 5: Steenmastiekasfalt

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-5:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-6:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 6: Gietasfalt

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-6:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-7:2006

Bitumineuze mengsels — Materiaalspecificaties — Deel 7: Zeer open asfaltbeton

1.3.2007

1.3.2008

EN 13108-7:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13139:2002

Toeslagmaterialen voor mortel

1.3.2003

1.6.2004

EN 13139:2002/AC:2004

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13160-1:2003

Lekdetectiesystemen — Deel 1: Algemene principes

1.3.2004

1.3.2005

CEN

EN 13162:2008

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde (MW) producten van minerale wol

EN 13162:2001

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 13163:2008

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) — Specificatie

EN 13163:2001

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 13164:2008

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) — Specificatie

EN 13164:2001

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 13165:2008

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) — Specificatie

EN 13165:2001

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 13166:2008

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim — Specificatie

EN 13166:2001

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 13167:2008

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) — Specificatie

EN 13167:2001

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 13168:2008

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol — Specificatie

EN 13168:2001

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 13169:2008

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd perliet (EPB) — Specificatie

EN 13169:2001

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 13170:2008

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) — Specificatie

EN 13170:2001

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 13171:2008

Producten voor thermische isolatie van gebouwen — Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van houtvezel — Specificatie

EN 13171:2001

1.9.2009

1.9.2010

CEN

EN 13224:2004+A1:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Ribbenvloer

EN 13224:2004

1.3.2008

1.3.2009

CEN

EN 13225:2004

Vooraf vervaardigde betonproducten — Balken en kolommen

1.9.2005

1.9.2007

EN 13225:2004/AC:2006

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13229:2001

Voorzetkachels inclusief open haarden voor vaste brandstoffen — Eisen en beproevingsmethoden

1.7.2005

1.7.2007

EN 13229:2001/A1:2003

Noot 3

1.6.2006

1.6.2007

EN 13229:2001/A2:2004

Noot 3

1.7.2005

1.7.2007

EN 13229:2001/AC:2006

1.7.2007

1.7.2007

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13240:2001

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmingen — Eisen en beproevingsmethoden

1.7.2005

1.7.2007

EN 13240:2001/A2:2004

Noot 3

1.7.2005

1.7.2007

EN 13240:2001/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13241-1:2003

Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten — Productnorm — Deel 1: Producten zonder vuur of rookweerstandkarakteristieken

1.5.2004

1.5.2005

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw

EN 13242:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 13249:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief spoorwegen en asfaltlagen)

1.10.2001

1.10.2002

EN 13249:2000/A1:2005

Noot 3

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 13250:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in de spoorwegbouw

1.10.2001

1.10.2002

EN 13250:2000/A1:2005

Noot 3

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13251:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren

1.10.2001

1.10.2002

EN 13251:2000/A1:2005

Noot 3

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13252:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen

1.10.2001

1.10.2002

EN 13252:2000/A1:2005

Noot 3

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13253:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)

1.10.2001

1.10.2002

EN 13253:2000/A1:2005

Noot 3

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13254:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen

1.10.2001

1.10.2002

EN 13254:2000/A1:2005

Noot 3

1.6.2006

1.6.2007

EN 13254:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13255:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in de kanaalbouw

1.10.2001

1.10.2002

EN 13255:2000/A1:2005

Noot 3

1.6.2006

1.6.2007

EN 13255:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13256:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken

1.10.2001

1.10.2002

EN 13256:2000/A1:2005

Noot 3

1.6.2006

1.6.2007

EN 13256:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13257:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

1.10.2001

1.10.2002

EN 13257:2000/A1:2005

Noot 3

1.6.2006

1.6.2007

EN 13257:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Silicafume voor beton — Deel 1: Definities, eisen en conformiteitsbeheersing

EN 13263-1:2005

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

1.10.2001

1.10.2002

EN 13265:2000/A1:2005

Noot 3

1.6.2006

1.6.2007

EN 13265:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13279-1:2008

Gipsbindmiddelen en gipsmortel — Deel 1: Definities en eisen

EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13310:2003

Keukenspoelbakken — Functionele eisen en beproevingsmethoden

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005

Thermoplastische niet-verplaatsbare tanks voor bovengrondse opslag van huishoudelijke stookolie, kerosine en dieselbrandstof — Van geblazen polyethyleen, door rotatie gevormde polyetheen en polyamide 6 anionische polymerisatie tanks — Eisen en beproevingsmethoden

1.1.2006

1.1.2009

CEN

EN 13361:2004

Afdichtingen van geokunststof — Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van reservoirs en stuwdammen

1.9.2005

1.9.2006

EN 13361:2004/A1:2006

Noot 3

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13362:2005

Afdichtingen van geokunststof — Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van kanalen

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13383-1:2002

Waterbouwsteen — Deel 1: Specificatie

1.3.2003

1.6.2004

EN 13383-1:2002/AC:2004

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13407:2006

Urinoirs voor wandbevestiging — Functionele eisen en beproevingsmethoden

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13450:2002

Toeslagmaterialen voor spoorwegballast

1.10.2003

1.6.2004

EN 13450:2002/AC:2004

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13454-1:2004

Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren gebaseerd op calciumsulfaat — Deel 1: Definities en eisen

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 13479:2004

Lastoevoegmaterialen — Algemene productnorm voor toevoegmaterialen en poeders voor smeltlassen van metalen

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 13491:2004

Geokunststofafdichtingen — Vereiste eigenschappen voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies

1.9.2005

1.9.2006

EN 13491:2004/A1:2006

Noot 3

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13492:2004

Geokunststofafdichtingen — Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van stortplaatsen, overslagstations of opvangbekkens voor vloeibare afvalstoffen

1.9.2005

1.9.2006

EN 13492:2004/A1:2006

Noot 3

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13493:2005

Geokunststofafdichtingen — Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van opslag- en stortplaatsen voor vaste afvalstoffen

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002

Schoorstenen — Eisen en beproevingen voor keramische aansluitingen

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zonneschermen — Prestatie-eisen inclusief veiligheid

EN 13561:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13564-1:2002

Terugslagkleppen voor afvoerleidingen — Deel 1: Eisen

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13565-1:2003

Vaste brandblusinstallaties — Schuimsystemen — Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor componenten

1.12.2004

1.3.2008

CEN

EN 13616:2004

Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks voor vloeibare brandstoffen

1.5.2005

1.5.2006

EN 13616:2004/AC:2006

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005

Metalen regelwerk en hoekprofielen — Definities, eisen en beproevingsmethoden — Deel 1: Binnenpleisterwerk

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005

Metalen regelwerk en hoekprofielen — Definities, eisen en beproevingsmethoden — Deel 2: Buitenpleisterwerk

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Luiken — Prestatie-eisen inclusief veiligheid

EN 13659:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Vooraf vervaardigde betonproducten — Dakelementen

EN 13693:2004

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Flexibele banen voor waterafdichting — Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen — Definities en eigenschappen

EN 13707:2004

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005+A1:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten — Breedplaatvloeren

EN 13747:2005

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13748-1:2004

Terrazzo tegels — Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik binnenshuis

1.6.2005

1.10.2006

EN 13748-1:2004/A1:2005

Noot 3

1.4.2006

1.10.2006

EN 13748-1:2004/AC:2005

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 13748-2:2004

Terrazzo tegels — Deel 2: Terrazzo tegels voor toepassing buitenshuis

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2005

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen — Raamwerk voor de specificatie van kationische bitumenemulsies

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13813:2002

Dekvloermortel en dekvloeren — Dekvloermortels — Eigenschappen en eisen

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006

Vezelversterkte gipsproducten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13830:2003

Vliesgevels — Productnorm

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2005+A1:2008

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Definities en eigenschappen voor onderlagen — Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen

EN 13859-1:2005

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13859-2:2004+A1:2008

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Definities en eigenschappen van folies — Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding

EN 13859-2:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13877-3:2004

Betonverhardingen — Deel 3: Specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007

Vooraf gefabriceerde gipswandplaten met kartonnen kern — Definities, eisen en beproevingsmethoden

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen — Specificaties voor harde penetratiebitumen

1.1.2010

1.1.2011

EN 13924:2006/AC:2006

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13950:2005

Samengestelde panelen van gipsplaten voor thermische en geluidsisolatie — Definities, eisen en beproevingsmethoden

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 13956:2005

Flexibele banen voor waterafdichting — Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken — Definities en eigenschappen

1.7.2006

1.7.2007

EN 13956:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13963:2005

Voegvulmaterialen voor gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

1.3.2006

1.3.2007

EN 13963:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13964:2004

Verlaagde plafonds — Eisen en beproevingsmethoden

1.1.2005

1.7.2007

EN 13964:2004/A1:2006

Noot 3

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13967:2004

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Kunststof en rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder en fundatie afdichtingen — Definities en eigenschappen

1.10.2005

1.10.2006

EN 13967:2004/A1:2006

Noot 3

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13969:2004

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen — Definities en eigenschappen

1.9.2005

1.9.2006

EN 13969:2004/A1:2006

Noot 3

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13970:2004

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Dampremmende lagen van bitumen — Definities en eigenschappen

1.9.2005

1.9.2006

EN 13970:2004/A1:2006

Noot 3

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13978-1:2005

Vooraf vervaardigde betonproducten — Vooraf vervaardigde garages — Deel 1: Garages van gewapend beton, monolithisch of bestaande uit enkele elementen met kamerafmetingen

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 13984:2004

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Kunststof en rubber dampremmende lagen — Definities en eigenschappen

1.9.2005

1.9.2006

EN 13984:2004/A1:2006

Noot 3

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13986:2004

Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

EN 13986:2002

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14016-1:2004

Bindmiddelen voor magnesietvloeren — Magnesiumoxide en magnesiumchloride — Deel 1: Definities en eisen

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14037-1:2003

Aan het plafond gemonteerde stralingspanelen met een toevoertemperatuur van het water van minder dan 120 °C — Deel 1: Technische specificaties en eisen

1.2.2004

1.2.2005

CEN

EN 14041:2004

Veerkrachtige vloerbdekkingen, tapijten en laminaatvloerbedekkingen — Essentiële eigenschappen

1.1.2006

1.1.2007

EN 14041:2004/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14063-1:2004

Materialen voor de thermische isolatie en producten — In situ gevormde geëxpandeerde lichtgewichtkleiproducten (LWA) — Deel 1: Specificatie voor los gestorte producten vóór de installatie

1.6.2005

1.6.2006

EN 14063-1:2004/AC:2006

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14080:2005

Houtconstructies — Gelijmd gelamineerd hout — Eisen

1.4.2006

1.12.2011

CEN

EN 14081-1:2005

Houtconstructies — Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede — Deel 1: Algemene eisen

1.9.2006

1.9.2012

CEN

EN 14178-2:2004

Glas voor gebouwen — Basisproducten van aardalkalimetaalsilicaatglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14179-2:2005

Glas voor gebouwen — Heat soaked thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen — Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004

Voegafdichtingsmaterialen — Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen — Deel 3: Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2005

Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan — Definities, eisen en beproevingsmethoden

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 14195:2005

Onderdelen voor metalen raamwerken voor scheidingswandsystemen — Definities, eisen en beproevingsmethoden

1.1.2006

1.1.2007

EN 14195:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2005

Voorgevormde kroonlijsten van gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14216:2004

Cement — Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor bijzondere cementsoorten met erg lage hydratatiewarmte

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 14246:2006

Gipselementen voor verlaagde plafonds — Definities, eisen en beproevingsmethoden

1.4.2007

1.4.2008

EN 14246:2006/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14250:2004

Houtconstructies — Producteisen voor vooraf vervaardigde onderdelen met hechtplaten

1.9.2005

1.10.2010

CEN

EN 14296:2005

Sanitaire toestellen — Collectieve wasgoten

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14316-1:2004

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen — In situ gevormde thermische-isolatieproducten van geëxpandeerd perliet (EP) — Deel 1: Specificatie voor gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen — In situ gevormde thermische-isolatieproducten van geëxfolieerd vermiculiet (EV) — Deel 1: Specificatie voor gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14321-2:2005

Glas voor gebouwen — Thermisch gehard aardalkalisilicaat veiligheidsglas — Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005

Ondergrondse brandkranen

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2005+A1:2008

Houten vloeren — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

EN 14342:2005

1.3.2009

1.3.2010

CEN

EN 14351-1:2006

Ramen en deuren — Productnorm — Prestatie-eisen — Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

1.2.2007

1.2.2010

CEN

EN 14353:2007

Metalen profielen voor gebruik met gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14374:2004

Houtconstructies — Gelamineerd fineerhout voor constructieve toepassingen — Eisen

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005

Brandkranen

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14388:2005

Verkeersgeluidbeperkende constructies — Specificaties

1.5.2006

1.5.2007

EN 14388:2005/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004

Vaste ladders voor putten

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2005

Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies — Deel 1: Algemene eisen

1.1.2006

1.10.2007

CEN

EN 14411:2006

Keramische tegels — Definities, classificatie, eigenschappen en merken

EN 14411:2003

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Doucheafscheidingen — Functionele eisen en beproevingsmethoden

EN 14428:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005

Glas voor gebouwen — Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas — Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

1.3.2006

1.3.2007

EN 14449:2005/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2005

Schoorstenen — Systeemschoorstenen met kunststoffen binnenbuizen — Eisen en beproevingsmethoden

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14496:2005

Op gips gebaseerde lijmen voor samengestelde thermisch/akoestische isolatiepanelen en gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2006

Zelfdragende metalen sandwichpanelen — Fabrieksproducten — Specificaties

1.1.2009

1.10.2010

EN 14509:2006/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14528:2007

Bidets — Functionele eisen en beproevingsmethoden

EN 14528:2005

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008

Houtconstructies — Verbindingsmiddelen — Eisen

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplatensystemen — Definities, eisen en beproevingsmethoden

EN 14566:2008

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008

Houtconstructies — Stiftvormige verbindingsmiddelen — Eisen

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14604:2005

Rookmelders

1.5.2006

1.8.2008

EN 14604:2005/AC:2008

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005

Calciumaluminaatcement — Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria

1.8.2006

1.8.2007

EN 14647:2005/AC:2006

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006

Lijmen voor drukloze thermoplastische leidingsystemen — Specificaties

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006

Sanitaire toestellen — Wastafels — Functionele eisen en beproevingsmethoden

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14716:2004

Spanplafonds — Eisen en beproevingsmethoden

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006

Zelfdragende metaalplaten voor dakbedekking en bekledingselementen — Productspecificatie en eisen

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2006

Volledig ondersteund staalplaat en band voor dakbedekking, bekledingselementen — Productspecificatie en eisen

1.7.2007

1.7.2008

CEN

EN 14785:2006

Huishoudelijke ruimteverwarmingstoestellen gestookt met geperst hout — Eisen en beproevingsmethoden

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenstellen voor de aansluiting van huishoudelijke vloeibaargastoestellen

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen voor gassen en vloeistoffen onder druk — Specificaties

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Trappen

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A1:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten — Duikers

EN 14844:2006

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14889-1:2006

Vezels in beton — Deel 1: Staalvezels — Definities, specificaties en conformiteit

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006

Vezels in beton — Deel 2: Polymeervezels — Definities, specificaties en conformiteit

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14904:2006

Sportvloeren en sportvelden — Binnensportvloeren voor verschillende sporten — Specificatie

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 14909:2006

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Kunststof en rubber banen voor vochtwerende lagen — Definities en eigenschappen

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 14915:2006

Wand- en gevelbekleding van massief hout — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

1.6.2007

1.6.2008

EN 14915:2006/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14933:2007

Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) — Specificatie

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek — Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrodeerd polystyreenschuim (XPS) — Specificatie

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Dakbedekkingen — Lichtstraat van kunststof met of zonder dakopstanden — Classificatie, eisen en beproevingsmethoden

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Onbuigzame onderlagen voor dakbedekkingen — Definities en eigenschappen

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Flexibele banen voor waterafdichtingen — Bitumenfolie voor toepassing in muren ter voorkoming van het optrekken van vocht — Definities en eigenschappen

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Schoorstenen — Eisen en beproevingsmethoden voor metalen schoorstenen en afvoer- en toevoersystemen voor gesloten verwarmingstoestellen — Deel 1: Verticale luchttoevoer terminals voor C6-toestellen

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007

Schoorstenen — Eisen en beproevingsmethoden voor metalen schoorstenen en afvoer- en toevoersystemen voor gesloten verwarmingstoestellen — Deel 2: Verbrandingsgasafvoer en luchttoevoersystemen voor individuele gesloten toestellen

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Funderingselementen

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Wandelementen

1.1.2008

1.5.2010

CEN

EN 15037-1:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten — Combinatievloeren — Deel 1: Balken

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15048-1:2007

Niet-voorgespannen boutverbinding voor staalconstructies — Deel 1: Algemene eisen

1.1.2008

1.10.2009

CEN

EN 15050:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten — Brugelementen

1.2.2008

1.2.2009

CEN

EN 15069:2008

Gasaansluitkranen voor metalen aansluitleidingen voor huishoudelijke gastoestellen

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 15088:2005

Aluminium en aluminium legeringen — Constructieproducten voor constructiewerken — Technische leveringsvoorwaarden

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 15102:2007

Decoratieve wandbekleding — Rol en paneel vorm

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15167-1:2006

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel — Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 15250:2007

Accumulerende toestellen gestookt met vaste brandstof — Eisen en beproevingsmethoden

1.1.2008

1.1.2010

CEN

EN 15258:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten — Keerwanden

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Met vezel versterkte gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden — Deel 1: Met matten versterkte gipsplaten

EN 15283-1:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Met vezel versterkte gipsplaten — Definities, eisen en beproevingsmethoden — Deel 2: Met vezel versterkte gipsplaten

EN 15283-2:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15285:2008

Steen van agglomeraat — Modulaire tegels voor vloeren en trappen (binnen en buiten)

1.1.2009

1.1.2010

EN 15285:2008/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 15322:2009

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen — Raamwerk voor de specificatie van vloeibitumen

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15381:2008

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten — Vereiste eigenschappen voor het gebruik in wegverhardingen en asfaltdeklagen

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2008

Geokunststofafdichtingen — Vereiste eigenschappen voor gebruik bij transportinfrastructuur

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15435:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten — Bekistingsblokken van normaal- en lichtbeton — Producteigenschappen en prestaties

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15498:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten — Bekistingsblokken van beton met houtsnippers — Producteigenschappen en prestaties

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15824:2009

Specificaties voor mortels met binnen- en buitentoepassingen voor organische bindingsmiddelen

1.4.2010

1.4.2011

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instellingen vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen normen. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen normen bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor de producten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 3) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

Noot 4:

De einddatum van de coëxistentieperiode is dezelfde als de datum waarop met de norm in strijd zijnde nationale technische specificaties moeten zijn ingetrokken, waarna het vermoeden van overeenstemming op geharmoniseerde Europese specificaties gebaseerd moet worden (geharmoniseerde normen of Europese technische goedkeuringen), beschikbaar op pagina http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs van het NANDO-informatiesysteem van de Europese Commissie. Wanneer een geharmoniseerde norm door een nieuwe versie wordt vervangen, kunnen tot het eind van de coëxistentieperiode beide versies van de norm worden gebruikt om een CE-markering te verkrijgen.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad(2), gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG(3).

De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op Europa: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


CENELEC: Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België; tel. +32 5196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu);

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrijk; tel. +33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).