Home

Advies van het Adviescomité inzake concentraties uitgebracht op zijn bijeenkomst van 3 december 2008 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak COMP/M.5141 — KLM/Martinair — Rapporteur: Letland

Advies van het Adviescomité inzake concentraties uitgebracht op zijn bijeenkomst van 3 december 2008 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak COMP/M.5141 — KLM/Martinair — Rapporteur: Letland

4.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 51/2


Advies van het Adviescomité inzake concentraties uitgebracht op zijn bijeenkomst van 3 december 2008 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak COMP/M.5141 — KLM/Martinair

Rapporteur: Letland

(2009/C 51/02)

1.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de aangemelde transactie een concentratie vormt in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening.

2.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de relevante markten de volgende zijn:

a)

de markten voor luchtvervoer van vracht op een uni-directionele basis:

intercontinentaal wat betreft vrachtvervoer tussen Europa en Noord-Amerika;

tussen Europa en bepaalde landen wat betreft vrachtvervoer tussen Europa en Zuid-Amerika enerzijds, en het Caribisch gebied, het Verre Oosten en de Afrikaanse landen, anderzijds;

b)

de markt voor lange-afstandsvluchten aan eindgebruikers, onderverdeeld op basis van plaats van vertrek/plaats van bestemming-paren („O&D”):

waarbij de plaats van vertrek de luchthaven van Amsterdam omvat met vluchten naar Punta Canéa, Cancun, Havana, Curacao en Aurba, maar mogelijk ook vluchten naar Vancouver, Toronto en Miami, Düsseldorf en Brussel;

en waarbij de plaats van bestemming die waarschijnlijk tot elk van de bovenvermelde bestemmingen beperkt blijft, breder kan worden beschouwd zodat de precieze marktomschrijving in ieder geval open kan worden gelaten;

c)

de markt voor de groothandelsverkoop van zitplaatsen aan touroperators met vluchten tussen de luchthavens van Amsterdam, Düsseldorf, Brussel en internationale lange-afstandsbestemmingen, kan onderverdeeld worden op route-par-route-basis, overeenkomstig de O&D-paren vermeld in punt 2.b), wat betreft de markt voor lange-afstandsvluchten aan eindgebruikers.

3.

Het Adviescomité is het eens met de beoordeling van de Commissie dat de aangemelde transactie de daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel ervan, wat de relevante markten voor luchtvervoer van vracht betreft, niet significant zou belemmeren.

4.

Het Adviescomité is het eens met de beoordeling van de Commissie dat de aangemelde transactie de daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel, wat de markten voor lange-afstandsvluchten aan eindgebruikers betreft, niet significant zou belemmeren.

5.

Het Adviescomité is het eens met de beoordeling van de Commissie dat de aangemelde transactie de daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel, wat de groothandelsverkoop van zitplaatsen aan touroperators betreft, niet significant zou belemmeren.

6.

Het Adviescomité is het eens met de Commissie dat de aangemelde concentratie, overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de concentratieverordening en artikel 57 van de EER-Overeenkomst verenigbaar moet worden verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst.