Home

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de Memoranda van overeenstemming inzake de instandhouding van trekkende haaien en roofvogels in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de Memoranda van overeenstemming inzake de instandhouding van trekkende haaien en roofvogels in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten

52010DC0805externe betrekkingen, milieu, vogel, bescherming van de fauna, samenwerking op milieugebied, zeevis, beschermde soortMEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de Memoranda van overeenstemming inzake de instandhouding van trekkende haaien en roofvogels in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoortenpdf05-01-2011http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0805http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0805