Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

52010PC0565externe betrekkingen, Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS), visserijbeleid, Comoren, visserijbeheer, samenwerkingsovereenkomst, visserijzone, visserijovereenkomst, visrecht, visserijindustrie, economische ontwikkelingVoorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comorenpdf15-10-2010http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010PC0565http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0565