Home

Advies van de Commissie betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Denemarken

Advies van de Commissie betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Denemarken

52010SC0742Economische en Monetaire Unie, Economisch en monetair beleid, economische recessie, begrotingstekort, Stabiliteitspact, overheidsschuld, Denemarken, overheidsfinanciënAdvies van de Commissie betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Denemarkenpdf15-06-2010http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010SC0742http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010SC0742