Home

Rectificatie van de steunmaatregelen van de staten - Letland - Steunmaatregel C 39/09 (ex N 385/09) - Overheidsfinanciering voor haveninfrastructuur in de haven van Ventspils - Uitnodiging overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het VWEU ( PB C 62 van 13.3.2010 )

Rectificatie van de steunmaatregelen van de staten - Letland - Steunmaatregel C 39/09 (ex N 385/09) - Overheidsfinanciering voor haveninfrastructuur in de haven van Ventspils - Uitnodiging overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het VWEU ( PB C 62 van 13.3.2010 )

Rectificatie van de steunmaatregelen van de staten - Letland - Steunmaatregel C 39/09 (ex N 385/09) - Overheidsfinanciering voor haveninfrastructuur in de haven van Ventspils - Uitnodiging overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het VWEU

(Publicatieblad van de Europese Unie C 62 van 13 maart 2010)

2010/C 70/10

Bladzijde 7, derde alinea, adres:

in plaats van:

"Europese Commissie

Directoraat-generaal Vervoer en Energie

Directoraat A

1049 Brussel

BELGIË

Fax +32 22964104",

te lezen:

"Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie overheidssteun

1049 Brussel

BELGIË

Fax +32 22961242".

--------------------------------------------------