Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

24.3.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 74/4


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 74/03

Datum waarop het besluit is genomen

26.1.2010

Referentienummer staatssteun

E 5/05

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Jaarlijkse financiering van de Nederlandse publieke omroep

Rechtsgrondslag

Mediawet 2008 (Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet) en Mediabesluit 2008 (Besluit van 29 december 2008 houdende vaststelling van een nieuw Mediabesluit)

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Diensten van algemeen economisch belang

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 750 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Beperkt tot de media

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Nederlandse overheid

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

22.12.2009

Referentienummer staatssteun

N 524/09

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland

Rechtsgrondslag

Wet op het specifiek cultuurbeleid, Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Cultuurbevordering

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 12 mln EUR

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

10.7.2007-31.7.2013

Economische sectoren

Beperkt tot de media

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Nederlands Fonds voor de Film (Dutch Film Fund)

Jan Luykenstraat 2

1071 CM Amsterdam

NEDERLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

27.1.2010

Referentienummer staatssteun

N 573/09

N 647/09

Lidstaat

Frankrijk, Spanje

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aide à la mise en œuvre et à l'exploitation de l'autoroute de la mer entre le port de Nantes-Saint-Nazaire (France) et le port de Gijón (Espagne)

Ayuda a la puesta en marcha y explotación de la autopista del mar entre el puerto de Nantes-Saint-Nazaire (Francia) y el puerto de Gijón (España)

GLD Atlantique

Rechtsgrondslag

La convention de mise en œuvre et d’exploitation de l'Autoroute de la Mer entre le port de Nantes-Saint-Nazaire (France) et le port de Gijón (Espagne) entre, d'une part, la République Française, le Royaume d'Espagne, et, d'autre part, la Société GLD Atlantique, signée le 28 avril 2009 à Madrid.

L’accord international entre la République Française et le Royaume d’Espagne relatif à la sélection, à la mise en œuvre et au financement de deux projets d’autoroutes de la mer sur la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord paraphé à Madrid le 28 avril 2009.

Convenio de puesta en marcha y explotación de la Autopista del Mar entre el Puerto de Nantes-Saint Nazaire (Francia) y el Puerto de Gijón (España) entre, por un lado, la República Francesa y el Reino de España y, por otro, la empresa GLD Atlantique, firmado en Madrid el 28 de abril de 2009.

Acuerdo internacional entre la República Francesa y el Reino de España relativo a la selección, la puesta en marcha y la financiación de dos proyectos de autopistas del mar en la Fachada Atlántica-La Mancha-Mar del Norte, firmado en Madrid el 28 de abril de 2009.

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 30 mln EUR,

15 mln EUR per lidstaat

Maximale steunintensiteit

35 %

Looptijd (periode)

1.2.2010-31.3.2014

Economische sectoren

Beperkt tot het zee- en kusttransport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

DGITM/DST/MIF, La Grande Arche — Paroi sud

92055 La Défense Cedex

FRANCE

Ministerio de Fomento — Organismo Público Puertos del Estado

Avda. del Partenón, 10

28042 Madrid

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

12.2.2010

Referentienummer staatssteun

N 657/09

Lidstaat

Italië

Regio

Marche

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aiuto di Stato N 657/09 — Italia — Modifica Aiuto di Stato N 12/09 — Regione Marche — Finanziamento Pubblico di investimenti in infrastrutture nell’aeroporto di Falconara

Rechtsgrondslag

Programma Attuativo Regionale del Fondo Aeree Sottoutilizzate

Modalità attuative del programma operativo della regione Marche — POR FESR competitività 2007-2013

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 3,9 mln EUR

Maximale steunintensiteit

89 %

Looptijd (periode)

1.2.2010-31.12.2013

Economische sectoren

Beperkt tot het luchttransport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Marche

PF Mobilita, Trasporti, Infrastrutture

Via Gentile da Fabriano 2/4

60125 Ancona AN

ITALIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

12.2.2010

Referentienummer staatssteun

N 712/09

Lidstaat

Spanje

Regio

País Vasco

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Régimen de ayuda para las actividades culturales de ámbito supramunicipal en el País Vasco

Rechtsgrondslag

Orden de 28 de Diciembre de 2009, de la Consejería de Cultura, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la realización, durante el ejercicio 2010, de programas o actividades culturales particulares de ámbito supramunicipal

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Cultuurbevordering

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 0,6 mln EUR;

Totaal van de voorziene steun 0,6 mln EUR

Maximale steunintensiteit

60 %

Looptijd (periode)

16.2.2010-16.7.2010

Economische sectoren

Beperkt tot recreatie, cultuur en sport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Gobierno Vasco

Dpto. de Cultura

C /Donostia — San Sebastián

01010 — Vitoria — Gasteiz

País Vasco

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm