Home

Besluit tot afsluiting van de formele onderzoekprocedure na intrekking door de lidstaat — Steunmaatregelen van de staten — Italië (artikelen 107 tot en met 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)) — Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het VWEU — intrekking van een aanmelding — Steunmaatregel C 36/08 (ex NN 33/08) — Project voor de elektriciteitscentrale van Sulcis (Voor de EER relevante tekst)

Besluit tot afsluiting van de formele onderzoekprocedure na intrekking door de lidstaat — Steunmaatregelen van de staten — Italië (artikelen 107 tot en met 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)) — Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het VWEU — intrekking van een aanmelding — Steunmaatregel C 36/08 (ex NN 33/08) — Project voor de elektriciteitscentrale van Sulcis (Voor de EER relevante tekst)

24.4.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 105/2


BESLUIT TOT AFSLUITING VAN DE FORMELE ONDERZOEKPROCEDURE NA INTREKKING DOOR DE LIDSTAAT

Steunmaatregelen van de staten — Italië

(artikelen 107 tot en met 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU))

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het VWEU — intrekking van een aanmelding

Steunmaatregel C 36/08 (ex NN 33/08) — Project voor de elektriciteitscentrale van Sulcis

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 105/02

De Commissie heeft besloten de formele onderzoeksprocedure, die op 16 juli 2008 overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag (dat artikel 108, lid 2, van het VWEU is geworden) ten aanzien van hogervermelde maatregel was ingeleid(1), af te sluiten aangezien Italië zijn aanmelding op 30 september 2009 heeft ingetrokken.