Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

28.4.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 109/43


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 109/09

Referentienummer staatssteun

X 156/10

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

ES

Naam van de regio (NUTS)

CATALUNA

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa

Paseo de Gracia, 129

08008 Barcelona

http://www.gencat.cat/diue

Benaming van de steunmaatregel

Ayudas para la financiación de actuaciones de transformación estructural de los sectores estratégicos de la industria en Cataluña

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Orden IUE/136/2010, de 8 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de subvenciones y de préstamos directos en condiciones preferentes para la financiación de actuaciones de transformación estructural de los sectores estratégicos de la industria en Cataluña, y por la que se abre la convocatoria para el año 2010. (DOGC núm.5587, de 15.3.2010)

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

16.3.2010—31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Vervaardiging van carrosserieën voor auto’s; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers, Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto’s, Scheepsbouw, Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee, Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen, Vervaardiging van motorfietsen

Soort begunstigde

KMO’s

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 50,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Lening, Rentesubsidie, Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

20,00 %

Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen (art. 18)

35,00 %

20 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21)

20,00 %

20 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (art. 22)

45,00 %

20 %

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

45,00 %

20 %

Steun ten behoeve van milieustudies (art. 24)

50,00 %

20 %

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50,00 %

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

50,00 %

20 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

25,00 %

20 %

Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32)

65,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5587/10064070.pdf

Referentienummer staatssteun

X 157/10

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale attività produttive

Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale

via Carducci 6 — TRIESTE — Italia

email: s.svil.ind@regione.fvg.it

lydia.alessioverni@regione.fvg.it

www.regione.fvg.it

Benaming van de steunmaatregel

Por Fesr 2007-2013 RAFVG — Attività 1.1.a.2 -settore industria- Bando per l'incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese, limitatamente agli investimenti relativi all’industrializzazione dei risultati della ricerca.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Delibera della Giunta regionale n.116 del 28/1/2010 (por fesr 2007-2013–ob. competitività e occupazione-attività 1.1.a)2 settore industriale–approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del friuli venezia giulia)), limitatamente agli investimenti relativi all’industrializzazione dei risultati della ricerca, pubblicata sul supplemento ordinario n.5 del 10/2/2010 al BUR n.6 del 10/2/2010

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

30.4.2010—30.6.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO’s

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 40,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

POR FESR 2007 -2013 — Obiettivo competitività e occupazione — 9,80 EUR (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

35,00 %

20 %

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

20,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=28.1.2010&uf=&num=116&key=&submit4=vai+%3E

Referentienummer staatssteun

X 158/10

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale attività produttive

Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Servizio sviluppo sistema turistico regionale

via Carducci 6 — TRIESTE -Italia

serv.commercio.terz@regione.fvg.it

serv.sviluppo.tur@regione.fvg.il

www.regione.fvg.it

Benaming van de steunmaatregel

Por Fesr 2007-2013 RAFVG — Attività 1.1.a.3 e 4 — settori commercio e turismo — Bando per l'incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese, limitatamente agli investimenti relativi all’industrializzazione dei risultati della ricerca.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Delibera della Giunta regionale n.114 del 28/1/2010 (por fesr 2007-2013 ob. competitività regionale e occupazione-attività 1.1.a 3,4 commercio e turismo approvazione bando e relativi allegati (incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese del settore del commercio, turismo e servizi del FVG)), limitatamente agli investimenti relativi all’industrializzazione dei risultati della ricerca, pubblicata sul supp. ord. n.5 del 10/2/2010 al BUR n.6.

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

30.4.2010—30.6.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO’s

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 9,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

POR FESR 2007-2013 — Obiettivo competitività e occupazione — 2,21 EUR (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

35,00 %

20 %

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

20,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=28.1.2010&uf=&num=114&key=&submit4=vai+%3E

Referentienummer staatssteun

X 159/10

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale attività produttive

servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano

via Carducci 6 — TRIESTE Italia

roberto.filippo@regione.fvg.it

www.regione.fvg.it

Benaming van de steunmaatregel

Por Fesr 2007-2013 — RAFVG — Attività 1.1.a 1 — Settore artigianato — Bando per l'incentivazione alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Delibera della Giunta regionale n. 112 del 28/1/2010 (por fesr 2007-2013 –obiettivo competitività e occupazione-attività 1.1.a)1 settore artigianato –approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia)), pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 del 10/2/2010 al BUR n. 6 del 10/2/2010.

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Aanpassing X 217/09

Si tratta della modifica del regime già comunicato in esenzione n. X 217/2009. La modifica riguarda l'estensione del regime a nuove tipologie di investimenti e l'aumento superiore al 20 % della dotazione del regime medesimo.

Looptijd

30.4.2010—30.6.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO’s

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 7,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

PORFESR 2007-2013 — Obiettivo competitività e occupazione — 1,72 EUR (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

35,00 %

20 %

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

20,00 %

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

80,00 %

20 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

60,00 %

20 %

Steun voor kmo’s ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten (art. 33)

80,00 %

Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36)

200 000,00 EUR

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=28.1.2010&uf=&num=112&key=&submit4=vai+%3E

Referentienummer staatssteun

X 160/10

Lidstaat

Duitsland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

RHEINLAND-PFALZ

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; Investitions- und Strukturbank RLP

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Stiftsstraße 9

D-55116 Mainz

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH

Holzhofstraße 4

D-55116 Mainz

www.isb.rlp.de

Benaming van de steunmaatregel

Regionales Landesförderprogramm

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Vorschriften der Landeshaushaltsordnung des Landes Rheinland-Pfalz GVBl. 1972 S. 2, BS 63-1

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Aanpassing X189/2009

Änderung des Regionalen Landesförderprogramms (Nummer der Beihilfe X189/2009, ehemals XS 63/08)

Looptijd

8.3.2010—31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO’s

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 10,70 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Lening, Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

EFRE — Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung — Operationelles Programm „Wachstum durch Innovation“ für die Strukturfondsperiode 2007-2013 — 5,30 EUR (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

15,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.isb.rlp.de/download/105_Verwaltungsvorschrift.pdf