Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

28.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/37


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

2010/C 138/11

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„HOFER RINDFLEISCHWURST”

EG-nummer: DE-PGI-0005-0722-10.10.2008

BGA ( X ) BOB ( )

1. Naam:

„Hofer Rindfleischwurst”

2. Lidstaat of derde land:

Duitsland

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel:

3.1. Productcategorie:

Categorie 1.2:

Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt enz.)

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is:

De „Hofer Rindfleischwurst” is een onverhitte worst met goed smeerbaar worstvlees. De „Hofer Rindfleischwurst” is langwerpig van vorm. Het smeerbare worstvlees wordt in kunstdarm (cellofaan) met een kaliber van 40 mm tot 55 mm gestopt. Afhankelijk van het kaliber van de kunstdarm is een „Hofer Rindfleischwurst” maximaal 50 cm lang en weegt ieder exemplaar, afhankelijk van de grootte, 150 tot 800 g. Wat de kleur betreft, is de „Hofer Rindfleischwurst” fel vleeskleurig-rood maar de kleurintensiteit blijft niettemin aangenaam.

Karakteristiek voor de „Hofer Rindfleischwurst” is de typische, verfijnd-kruidige smaak, waarbij het licht pittige accent van de peper opvalt. Bovendien wordt de „Hofer Rindfleischwurst” koud gerookt boven beukenhout hetgeen voor een aangenaam rookaroma zorgt.

De „Hofer Rindfleischwurst” is een onverhitte smeerworst met een fijne structuur die vooral daardoor opvalt dat van vers vlees gebruik wordt gemaakt. De bijzondere smaak en het specifieke aroma van deze smeerworst blijven slechts twee à drie dagen behouden en de houdbaarheidsdatum van dit product is dus beperkt.

Vacuümverpakt is de „Hofer Rindfleischwurst” iets langer — namelijk minstens 10 dagen — houdbaar. Deze langere bewaartijd veronderstelt evenwel dat de vacuümverpakte rundvleesworst dan koel wordt bewaard.

Om aan de overige kwaliteitscriteria te voldoen, moeten de rode kleur van de „Hofer Rindfleischwurst” stabiel, het worstvlees goed smeerbaar en de consistentie van het smeersel gelijkmatig zijn.

Het gebruik van mager rundvlees als grondstof voor de productie van de „Hofer Rindfleischwurst” betekent dat wordt gestreefd naar een worst met een hoog BEFFE-gehalte (= Bindegewebseiweißfreies Fleischeiweiß = spiereiwitgehalte). Dit BEFFE-gehalte mag bij „Hofer Rindfleischwurst” niet lager zijn dan 10 %. Analyses die door de „Neutrale Betriebs- und Qualitätsprüfung für Fleischerfachgeschäfte im bayerischen Fleischerhandwerk” (NBQP) (Beiers orgaan voor kwaliteitcontrole in de slagerijsector) werden verricht, leverden de volgende gegevens inzake technische kenmerken op: het watergehalte bedraagt 50 % à 55 % en het vetgehalte 25 % à 30 %. Het aandeel varkensvlees en rugspek bedraagt maximaal 30 %.

Aan het worstvlees wordt hoofdzakelijk nog nitrietpekelzout en ascorbinezuur — dat laatste om de rode kleur te behouden — toegevoegd, respectievelijk 2,5 % en 0,5 %. Het geheel wordt vooral op smaak gebracht met zout en fijngemalen peper. Om het worstvlees een nog fijnere en aparte smaak te verlenen, mag een beperkte hoeveelheid andere specerijen worden toegevoegd.

3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten):

Om een „Hofer Rindfleischwurst” van feilloze kwaliteit te bereiden, is de kwaliteit van de grondstoffen — het vlees en het vet — van doorslaggevend belang. Er wordt de voorkeur gegeven aan vlees van volwassen, oudere slachtdieren. Die leveren vlees dat ten volle tot ontwikkeling is gekomen en een felle kleur heeft. Het verwerkte vlees is rundvlees en varkensvlees. Voor de bereiding van de „Hofer Rindfleischwurst” wordt dus geen gebruik gemaakt van het vlees van jonge runderen. De belangrijkste grondstoffen voor de bereiding van de „Hofer Rindfleischwurst” zijn rundvlees dat arm is aan vetweefsel en pezen van klasse R I (aandeel 2/3) en rugspek van varkens van klasse S VIII (aandeel 1/3). De toevoeging van een klein aandeel varkensvlees van klasse S I samen met rugspek is toegestaan maar wordt in de praktijk minder toegepast.

Het gebruikte rundvlees is hoofdzakelijk afkomstig van koeien en zelden van stieren. Als deelstuk wordt runderbout met een vetgehalte van ongeveer 5 % gebruikt. Wordt ook varkensvlees in de worst verwerkt, dan wordt varkensbout met een vetgehalte van ongeveer 4 % gebruikt. Het vetgehalte van het gebruikte rugspek bedraagt ongeveer 70 %.

Kenmerkend voor de „Hofer Rindfleischwurst” zijn de kwaliteit en het feit dat van vers vlees gebruik wordt gemaakt. Voor de bereiding van de „Hofer Rindfleischwurst” wordt uitsluitend vers slachtvlees gebruikt. Gerijpt, bestorven of diepgevroren vlees wordt in het kader van dit productieproces dus geweerd.

3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong):

3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden:

De „Hofer Rindfleischwurst” wordt bereid in het afgebakende geografische gebied.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz.:

3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering:

4. Beknopte omschrijving van de afbakening van het geografische gebied:

Stadsgebied en district Hof.

5. Verband met het geografische gebied:

5.1. Specificiteit van het geografische gebied:

De „Hofer Rindfleischwurst” kan in het afgebakende geografische gebied op een 50 jaar oude traditie bogen.

In 1950 werd de smeerworst met mager rundvlees in Hof voor het eerst bereid door meester-slager Hans Millitzer. De traditie werd voortgezet door zijn vroegere slagersknecht, Gottfried Rädlein, die de „Hofer Rindfleischwurst” van 1962 tot 1993 in zijn eigen bedrijf produceerde en ervoor zorgde dat de smeerworst tot ver buiten de stadsgrenzen bekend werd.

De vraag was zodanig groot dat Gottfried Rädlein wekelijks tot 15 achterkwartieren van runderen („Rinderpistolen”) tot „Rindfleischwurst” verwerkte en ten dele ook op zon- en feestdagen „Rindfleischwurst” volgens een speciaal recept bereidde. Deze exquise, onverhitte smeerworst moest zeer vers zijn en dat had tot gevolg dat de bijzondere smaak en het specifieke aroma van de smeerworst slechts twee à drie dagen behouden bleven. De „Hofer Rindfleischwurst” is een bijzonder mager en licht verteerbaar product dat destijds door artsen werd aanbevolen.

De productie van „Hofer Rindfleischwurst” werkte aanstekelijk op andere slagers in de regio met als gevolg dat zij er ook naar streefden om deze traditionele „Hofer Rindfleischwurst” te bereiden en aan te bieden. In januari 1993 droeg Gottfried Rädlein zijn slagersbedrijf over aan de gerenommeerde slagerij Albert Schiller in Hof die met name de „Hofer Rindfleischwurst”, volgens het recept van Gottfried Rädlein, nog steeds verder produceert. Het toenmalige hoofd van de slagersgilde van Hof zorgde ervoor dat het product „Hofer Rindfleischwurst” in 1993 in de „Bundesdeutsche Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse” (richtsnoeren voor vlees en vleesproducten in de Bondsrepubliek) onder richtsnoer nr. 2.2120.1 werd opgenomen.

5.2. Specificiteit van het product:

De „Hofer Rindfleischwurst” is — zoals reeds vermeld — een kwaliteitsvol en zeer smakelijk product dat als regionale specialiteit vooral in de stad en in het district Hof zeer bekend is en hoog in aanzien staat. Het product is niet alleen bij de plaatselijke bevolking erg in trek en gegeerd; ook bezoekers en gasten van buiten de stad stellen de smeerworst zeer op prijs. Hoe belangrijk en bekend de worst is, blijkt uit het feit dat ze is opgenomen in de „Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches” (richtsnoeren van het Duitse levensmiddelenboek).

De „Hofer Rindfleischwurst” kaapte reeds bij verschillende „worstwedstrijden” onderscheidingen en prijzen weg. Op het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek van het „Fleischverband Bayern” (vleesunie Beieren) presenteren slagerijen uit het afgebakende geografische gebied hun „Hofer Rindfleischwurst”. In de vorige jaren sleepten ze daarmee steeds goud en zilver in de wacht. Dat kan ook worden gezegd van de resultaten die de smeerworst behaalde in het kader van het kwaliteitsonderzoek dat door het „Deutsche Lebensmittelgesellschaft” (DLG) (orgaan voor de voedingkwaliteit) op niveau van de Bondsrepubliek werd opgezet. Tijdens de „Oberfranken-Ausstellung” (tentoonstelling) die laatst, in april 2009, in Hof heeft plaatsgevonden werd een „worstproeverij” georganiseerd en verschenen in de plaatselijke media uitvoerige artikelen over de „Hofer Rindfleischwurst” waarin deze als uitstekend regionaal product werd geroemd.

5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA):

De „Hofer Rindfleischwurst” is een typisch product uit de streek rond Hof. Het product is daar ontstaan en wordt al 50 jaar lang volgens een speciaal recept en een speciale technologie in plaatselijke bedrijven geproduceerd. De bekendheid en het prestige die het product genieten, berusten derhalve in grote mate op zijn oorsprong uit het afgebakende geografische gebied.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier:

(Artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

Markenblatt Heft 16 vom 18.4.2008, Teil 7a-aa, S. 31 817

(http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/106)