Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

11.6.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/20


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 153/04

Referentienummer staatssteun

X 133/09

Lidstaat

Polen

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Poland

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

www.parp.gov.pl

Benaming van de steunmaatregel

pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka — regionalna pomoc inwestycyjna

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

24.4.2008—31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO’s

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

PLZ 974,33 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej — 5 845,99 PLZ (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

50 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf

Referentienummer staatssteun

X 135/09

Lidstaat

Polen

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Poland

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

www.parp.gov.pl

Benaming van de steunmaatregel

pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 — pomoc na szkolenia

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

24.4.2008—31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers, Overige industrie, OVERIGE DIENSTEN

Soort begunstigde

KMO’s

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

PLZ 46,56 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

rozporządzenie Komisji nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. — 279,36 PLZ (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

45 %

10 %

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

45 %

10 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf

Referentienummer staatssteun

X 137/09

Lidstaat

Polen

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Poland

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

http://www.parp.gov.pl

Benaming van de steunmaatregel

pomoc finansowa na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka — pomoc na szkolenia

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956).

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

22.8.2008—31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers, Overige industrie, OVERIGE DIENSTEN

Soort begunstigde

KMO’s

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

PLZ 25,56 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

rozporządzenie (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. — 130,36 PLZ (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

55 %

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

55 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008153095601.pdf

Referentienummer staatssteun

X 141/09

Lidstaat

Polen

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Poland

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

www.parp.gov.pl

Benaming van de steunmaatregel

pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

24.4.2008—31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers, Overige industrie, OVERIGE DIENSTEN

Soort begunstigde

KMO’s

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

PLZ 280,13 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. — 1 680,79 PLZ (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf

Referentienummer staatssteun

X 235/09

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

CASTILLA-LEON

Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

PLAZA DE CASTILLA Y LEÓN, 1

47008 VALLADOLID

ESPAÑA

http://www.jcyl.es/

Benaming van de steunmaatregel

Subvenciones a la inversión conforme a las directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional para el período 2007-2013

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Decreto 14/2009, de 5 de febrero, por el que se regulan las subvenciones a la inversión conforme a las directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional para el período 2007-2013

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

AanpassingXR 76/2007

MODIFICA LA XR 76/2007, QUE QUEDA DEROGADA POR LA PRESENTE AYUDA Y SUSTITUYE AL PROYECTO DE AYUDA N 337/2008 QUE FUE RETIRADO POR RECOMENDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Looptijd

12.2.2009—31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO’s

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 192,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rentesubsidie, Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

20,00 %

20 %

Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen (art.14)

30,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_