Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

11.6.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/68


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 153/14

Referentienummer staatssteun

X 199/10

Lidstaat

Denemarken

Referentie lidstaat

Mst M-141-00214

Naam van de regio (NUTS)

Steunverlenende autoriteit

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 København K

www.mst.dk

Benaming van de steunmaatregel

Miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Finanslov 2010, § 23 teksanmærkning 106, samt

Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi J. nr. M 141-00214

(ligger til godkendelse hos miljøministeren)

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

16.4.2010—31.12.2011

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

DKK 35,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a)

100,00 %

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

50,00 %

10 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

25,00 %

10 %

Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32)

65,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.ecoinnovation.dk

http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/Tilskudsordning_miljoeteknologi_mst.htm

Referentienummer staatssteun

X 200/10

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

IMPIVA

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 6

46002 VALENCIA

www.impiva.es

Benaming van de steunmaatregel

Programa de Asistencia a la Creación y el Crecimiento de Empresas Innovadoras: Actuación 2. Inversiones

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Resolución de 11 de marzo de 2010, del presidente del IMPIVA, por la que se convocan las ayudas del programa de Asistencia a la Creación y Crecimiento de Empresas Innovadoras para los ejercicios 2010 y 2011.

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

24.3.2010—31.12.2011

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 0,75 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

FEDER — 0,37 EUR (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

30,00 %

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

15,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/23/pdf/2010_3118.pdf

Referentienummer staatssteun

X 201/10

Lidstaat

Duitsland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

RHEINLAND-PFALZ

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Stiftsstraße 9, 55116 Mainz

www.mwvlw.rlp.de

Benaming van de steunmaatregel

Mittelstandsberatungsprogramm

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

§§ 23 und 44 des Landeshaushaltsordnung vom 20.12.1971 (GVBl. 1972 S.2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.6.2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, und den Verfahrensregeln zu § 44 Abs. 1 der VV zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV LHO) vom 20.12.2002 (MinBl. 2003 S. 22)

Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, Nr. 5, vom 20. April 2010

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.1.2010—31.12.2010

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 0,50 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.isb.rlp.de/inv_service/beratungsprogramm-mittelstand/?id=165&lang=de

Referentienummer staatssteun

X 202/10

Lidstaat

Duitsland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

RHEINLAND-PFALZ

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Stiftsstraße 9, 55116 Mainz

www.mwvlw.rlp.de

Benaming van de steunmaatregel

BITT-Beratungsprogramm

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

§§ 23 und 44 des Landeshaushaltsordnung vom 20.12.1971 (GVBl. 1972 S.2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.6.2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, und den Verfahrensregeln zu § 44 Abs. 1 der VV zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV LHO) vom 20.12.2002 (MinBl. 2003 S. 22)

Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, Nr. 5, vom 20. April 2010

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.1.2010—31.12.2010

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 0,17 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.isb.rlp.de/inv_service/bitt-technologieberatung/?id=161&lang=de

Referentienummer staatssteun

X 203/10

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

IMPIVA

Plaza del Ayuntamiento 6

46002 Valencia

www.impiva.es

Benaming van de steunmaatregel

Innoempresa

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Orden 12/2010, de 26 de marzo, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se convocan ayudas en el marco del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas, Innoempresa 2010, 2011 y 2012.

RD 1579/2006 de 22 de diciembre por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

2.4.2010—31.12.2012

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 1,10 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

FEDER — 5,00 EUR (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

20,00 %

10 %

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

15,00 %

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/01/pdf/2010_3654.pdf