Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

13.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 219/1


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 219/01

Datum waarop het besluit is genomen

23.9.2009

Referentienummer staatssteun

NN 22/09

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Zes Franse kustregio’s; 13 Franse departementen

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres et naissains d'huîtres durant l'été 2008

Rechtsgrondslag

Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Vergoeding van een deel van het bruto-margeverlies van oesterkwekerijen als gevolg van de abnormale sterfte van de oesters in de zomer van 2008

Vorm van de steun

Gebruik van een fonds voor rampen in de landbouwsector, kwijtschelding van heffingen, lastenverlichting, rentebonificaties

Begrotingsmiddelen

44 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

24 %

Looptijd (periode)

2008-2009

Economische sectoren

Visserij, aquacultuur

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'agriculture et de la pêche français

78 rue de Varenne

75349 Paris 07

FRANCE

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

31.5.2010

Referentienummer staatssteun

N 512/09

Lidstaat

Italië

Regio

Sardinië

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Compensazione dei danni subiti dall’acquacoltura nel gennaio 2009

Rechtsgrondslag

Decreto regionale dell’11 agosto 2009

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Vergoeding van stormschade

Vorm van de steun

Rechtstreekse vergoeding

Begrotingsmiddelen

227 790 EUR

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd (periode)

2010

Economische sectoren

Aquacultuur

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale

Servizio Pesca

Cagliari CA

ITALIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

29.4.2010

Referentienummer staatssteun

NN 16/10

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Aquitaine — Frankrijk

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Mesures de soutien accordées aux entreprises conchylicoles et piscicoles touchées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009

Rechtsgrondslag

Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Vergoeding van schade die de storm Klaus op 24 januari 2009 heeft veroorzaakt aan de Aquitaaanse kust

Vorm van de steun

Gebruik van een fonds voor rampen in de landbouwsector

Begrotingsmiddelen

1,9 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

18,8 %

Looptijd (periode)

2010

Economische sectoren

Visteelt, schaal- en schelpdierenteelt

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'agriculture et de la pêche français

78 rue de Varenne

75349 Paris 07

FRANCE

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

6.5.2010

Referentienummer staatssteun

N 24/10

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Zes Franse kustregio’s

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres durant l'été 2009

Rechtsgrondslag

Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Vergoeding van een deel van het bruto-margeverlies van oesterkwekerijen als gevolg van de abnormale sterfte van de oesters in de zomer van 2009

Vorm van de steun

Gebruik van een fonds voor rampen in de landbouwsector, kwijtschelding van heffingen, lastenverlichting

Begrotingsmiddelen

29,9 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

16,3 %

Looptijd (periode)

2010

Economische sectoren

Aquacultuur, oesterkwekerijen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'agriculture et de la pêche français

78 rue de Varenne

75349 Paris 07

FRANCE

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

22.4.2010

Referentienummer staatssteun

N 119/10

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Franse kust van Charente-Maritime in de Ardennen

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Plan de soutien exceptionnel aux conchyliculteurs et pisciculteurs des départements touchés par la tempête Xynthia dans la nuit du 27 au 28 février 2010

Rechtsgrondslag

Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Verlening van financiële steun aan Franse vis- en schaal-/schelpdieren telende bedrijven die in de nacht van 27/28 februari 2010 schade hebben geleden ten gevolge van de storm Xynthia

Vorm van de steun

Gebruik van een fonds voor rampen in de landbouwsector, lastenverlaging en rechtstreekse subsidieverlening

Begrotingsmiddelen

23 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

32,8 %

Looptijd (periode)

2010

Economische sectoren

Schaal- en schelpdierenteelt

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'agriculture et de la pêche français

78 rue de Varenne

75349 Paris 07

FRANCE

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm