Home

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 ( PB C 54 van 4.3.2006, blz. 13 ) Voor de EER relevante tekst

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 ( PB C 54 van 4.3.2006, blz. 13 ) Voor de EER relevante tekst

17.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 222/2


Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013

(PB C 54 van 4.3.2006, blz. 13)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 222/02

Mededeling van de Commissie inzake de herziening van de status als staatssteun en het steunplafond van de statistisch-effectgebieden in de volgende regionale-steunkaarten voor de periode van 1.1.2011 tot 31.12.2013

N 745/06 — België — (bekendgemaakt in PB C 73 van 30.3.2007, blz. 15)

N 408/06 — Griekenland — (bekendgemaakt in PB C 286 van 23.11.2006, blz. 5)

N 459/06 — Duitsland — (bekendgemaakt in PB C 295 van 5.12.2006, blz. 6)

N 324/07 — Italië — (bekendgemaakt in PB C 90 van 11.4.2008, blz. 4)

N 626/06 — Spanje — (bekendgemaakt in PB C 35 van 17.2.2007, blz. 4)

N 492/06 — Oostenrijk — (bekendgemaakt in PB C 34 van 16.2.2007, blz. 5)

N 727/06 — Portugal — (bekendgemaakt in PB C 68 van 24.3.2007, blz. 26)

N 673/06 — Verenigd Koninkrijk — (bekendgemaakt in PB C 55 van 10.3.2007, blz. 2)

1.

Overeenkomstig punt 20 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 (de richtsnoeren) zullen statistisch-effectgebieden tot eind 2010 een status als steungebied ex artikel 107, lid 3, onder a), VWEU genieten. Die regio's zullen hun status als steungebied ex artikel 107, lid 3, onder a), VWEU vanaf 1 januari 2011 verliezen indien een onderzoek dat in 2010 ambtshalve door de Commissie moet worden uitgevoerd, aantoont dat hun bbp per hoofd van de bevolking tijdens de drie laatste jaren 75 % van het EU-25-gemiddelde overschrijdt. Zoals reeds gestipuleerd in de besluiten inzake de regionale-steunkaarten 2007-2013 zullen de regio's die van status veranderen voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2013 in aanmerking komen voor regionale steun op basis van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU.

2.

De meest recente statistische gegevens van Eurostat (Eurostat Persbericht nr. 25/2010 van 18.2.2010) over het bbp per hoofd van de bevolking in KKP, berekend als een driejaarsgemiddelde (2005-2007) (EU-25 = 100) voor de afzonderlijke door de richtsnoeren erkende statistisch-effectgebieden zien er als volgt uit: Henegouwen (74,0); Brandenburg-Südwest (84,1); Lüneburg (80,6); Leipzig (84,9); Sachsen-Anhalt (Halle) (79,5); Kentriki Makedonia (71,0); Dytiki Makedonia (73,8); Attiki (121,3); Principados de Asturias (90,5); Región de Murcia (83,6); Ciudad Autónoma de Ceuta (91,4); Ciudad Autónoma de Melilla (89,8); Basilicata (64,9); Burgenland (79,4); Algarve (77,7); Highlands and Islands (85,0).

3.

Volgens deze gegevens behouden Henegouwen, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia en Basilicata hun status als steungebied ex artikel 107, lid 3, onder a), met een steunintensiteit van 30 % omdat hun bbp per hoofd van de bevolking in de afgelopen drie jaar (2005-2007) lager is dan 75 % van het EU-25-gemiddelde. Alle andere statistisch-effectgebieden komen op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2013 voor regionale steun in aanmerking met een steunintensiteit zoals aangegeven in de onderstaande tabel omdat hun BBP per hoofd van de bevolking over de afgelopen drie jaar (2005-2007) hoger is dan 75 % van het EU-25-gemiddelde.

NUTS II

Naam

Plafond voor regionale investeringssteun(1) (van toepassing op grote ondernemingen)

Statistisch-effectgebieden

1.

Gebieden die voor steun in aanmerking blijven komen op grond van artikel 107, lid 3, onder a), VWEU tot 31.12.2013

1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

BE32

Henegouwen

30 %

30 %

GR12

Kentriki Makedonia

30 %

30 %

GR13

Dytiki Makedonia

30 %

30 %

ITF5

Basilicata

30 %

30 %

2.

Gebieden die voor steun in aanmerking zullen komen op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU vanaf 1.1.2011 tot 31.12.2013

DE42

Brandenburg-Südwest

30 %

20 %

DED3

Leipzig

30 %

20 %

DEE2

Halle

30 %

20 %

DE93

Lüneburg

DE934

LK Lüchow-Dannenberg

30 %

20 %

DE93A

LK Uelzen

30 %

20 %

DE931

LK Celle

15 %

15 %

DE932

LK Cuxhaven

15 %

15 %

DE935

LK Lüneburg

15 %

15 %

GR30

Attiki

30 %

20 %

ES12

Principado de Asturias

30 %

20 %

ES62

Región de Murcia

30 %

20 %

ES63

Autónoma de Ceuta

30 %

20 %

ES64

Autónoma de Melilla

30 %

20 %

AT11

Burgenland

30 %

20 %

PT15

Algarve

30 %

20 %

UKM4

Highlands and Islands

30 %

20 %