Home

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen Voor de EER relevante tekst

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen Voor de EER relevante tekst

16.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 249/2


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 249/02

Lidstaat

Frankrijk

Betrokken luchtroute

Castres (Mazamet)–Rodez (Marcillac)–Lyon (Saint-Exupéry)

Geldigheidsduur van het contract

1.6.2011-31.5.2015

Uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen en offertes

Voor de kandidaatstelling (1e fase):

8.11.2010 (12.00 u plaatselijke tijd)

Voor de offerte (2e fase)

17.12.2010 (12.00 u plaatselijke tijd)

Adres waarop de tekst van de aanbesteding en alle relevante informatie en/of documentatie over de openbare aanbesteding en de openbaredienstverplichtingen kunnen worden verkregen

Chambre de commerce et d’industrie de Castres-Mazamet

40 allées Alphonse Juin

BP 30217

81101 Castres Cedex

FRANCE

Mevr. Chambert

Tel. +33 563514614

Fax +33 563514699

E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr