Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

22.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 254/10


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

2010/C 254/08

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

Image” (ZHENJIANG XIANG CU)

EG-nummer: CN-PGI-0005-0630-16.07.2007

BGA ( X ) BOB ( )

1. Naam:

Image” (Zhenjiang Xiang Cu)

2. Lidstaat of derde land:

Volksrepubliek China

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel:

3.1. Productcategorie:

Categorie 1.8:

andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten (specerijen, enz.)

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is:

Zhenjiang Xiang Cu is een rijstazijn die hoofdzakelijk op basis van kleefrijst wordt gebrouwen. Zijn geur is karakteristiek en hij smaakt verfijnd. De rijstazijn heeft een sterk glanzende omberbruine kleur. Het product geurt sterk naar gebakken rijst en naar brouwerijproducten. De smaak is intens maar mild, fijn en fris, zuur maar niet scherp, en heerlijk lichtzoet. Afhankelijk van de specificaties bedraagt de totale zuurheidsgraad (op basis van de hoeveelheid azijnzuur) 4,50 à 6,00 g per 100 ml, de hoeveelheid niet-vluchtig zuur (op basis van de hoeveelheid melkzuur) 1,00 à 1,60 g per 100 ml, de hoeveelheid aminozuur-stikstof (op basis van de hoeveelheid stikstof) 0,10 à 0,18 g per 100 ml en de hoeveelheid reducerende suikers (op basis van de hoeveelheid glucose) meer dan 1,00 g per 100 ml.

Naargelang van de rijpingstijd wordt Zhenjiang Xiang Cu in twee categorieën ingedeeld: de „aromatische azijn”, het gewone product dat gedurende meer dan 180 dagen wordt opgeslagen en de „gerijpte azijn” — een term die naar de aromatische azijn van Zhenjiang verwijst — het product dat gedurende meer dan 365 dagen wordt opgeslagen.

3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten):

1. Kleefrijst: uit de regio Zhenjiang. De kwaliteit van deze rijst is constant en goed; hij is sterk kleverig en bevat de aangewezen ruwe eiwitten. Het amylopectinegehalte kan tot 100 % bedragen.

2. Tarwezemelen: van verwerkte plaatselijke tarwe van superieure kwaliteit, rijk aan de voor de gisting van de azijnzuurbacteriën vereiste voedingselementen.

3. Rijstvliezen: van de plaatselijke rijstverwerking; zij dienen als drager en vormen het speciale gasachtige milieu waarin de azijnzuurbacteriën die voor de gisting zorgen, kunnen groeien.

4. Daqu: drager met startcultuur van suikervormende bacteriestammen, verkregen door vergisting, volgens traditionele technieken, van kwaliteitsgrondstoffen zoals tarwe, gerst en erwtjes.

5. Bakrijst: kleverige, licht verschroeide „congee” (dunne rijstepap, vergelijkbaar met havermoutpap wat de consistentie betreft) van plaatselijke kwaliteitsrijst; vooral dit ingrediënt zorgt voor het karakteristieke aroma en de karakteristieke kleur van de aromatische azijn van Zhenjiang.

6. Water: zuiver water uit de voor de regio Zhenjiang typische grondlagen, rijk aan minerale stoffen. Dit water heeft een enigszins zoete smaak en een hardheid en een pH-waarde die het voor het brouwen van de azijn geschikt maken.

3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong):

3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden:

De productie van de Zhenjiang Xiang Cu, inclusief de bereiding van de Daqu en van de bacteriekweek voor de rijstwijn, de gisting van het brouwsel, de extractie van de azijn, het stomen en de opslag/rijping van de jonge azijn moeten in het afgebakende geografische gebied plaatsvinden.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz.:

Glazen flessen in overeenstemming met de vereisten inzake voedselhygiëne; de flessen mogen in kartonnen dozen worden verpakt.

3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering:

Het gedrukte Zhenjiang Xiang Cu-etiket wordt stevig op de flessen bevestigd. De belangrijkste gegevens die op het etiket worden vermeld, zijn: de benaming van het product (Zhenjiang Xiang Cu), de productietechniek (gisting op vaste voedingsbodem), de soort azijn (gebrouwen azijn), de belangrijkste ingrediënten, het nettogewicht, de naam en het adres van de producent, de productiedatum en de normcode van het product.

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied:

De regio Zhenjiang ligt in het zuidoosten van China, op de zuidelijke oever van de Yangtze rivier. De regio bevindt zich op 31° 37′-32° 19′ noorderbreedte en op 118° 58′-119° 58′ oosterlengte. De regio omvat Jurong City, Danyang City, Yangzhong City, de districten Dantu, Jingkou en Runzhou en Zhenjiang uitbreidingsgebied.

5. Verband met het geografische gebied:

5.1. Specificiteit van het geografische gebied:

Zhenjiang ligt in het zuidoosten van China op de samenloop van de Yangtze rivier en het Grote Kanaal. De regio heeft een typisch vochtig moessonklimaat en vormt de overgang tussen een warme gematigde zone en een subtropische zone. Het gemiddelde aantal uren zonneschijn per jaar bedraagt 2 050,7 uren of 46,8 %; de gemiddelde jaartemperatuur bedraagt 15,4 °C en de gemiddelde luchtvochtigheid 77 %. De jaarlijkse neerslag bedraagt meer dan 1 000 mm. De regio Zhenjiang bestaat uit uitdijende lage heuvels, vruchtbare akkers, een complex netwerk van rivieren en talloze eilandjes en havens langs de rivier; het is een groene regio die kan bogen op een aangenaam, zonnig en vochtig klimaat.

5.2. Specificiteit van het product:

De Zhenjiang Xiang Cu heeft een sterk glanzende omberbruine kleur. Het product ruikt sterk naar gebakken rijst en naar brouwerijproducten. De smaak is intens maar mild, zij het met een zurige, maar niet bijzonder scherpe toets van azijnzuur, melkzuur, appelzuur, barnsteenzuur, citroenzuur en gluconzuur. De azijn is fijn, fris en heerlijk lichtzoet.

5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA):

Zhenjiang ligt in het zuidoosten van China; de regio heeft een typisch vochtig moessonklimaat en vormt de overgang tussen een warme gematigde zone en een subtropische zone. De stad ligt op de samenloop van de Yangtze rivier en het Grote Kanaal in een plattelandsgebied met vlakke, groene heuvels, vruchtbare akkers, een complex netwerk van rivieren en talloze eilandjes en havens langs de rivier. De regio is rijk aan landbouwgewassen zoals rijst, tarwe, gerst en erwtjes die zorgen voor bijproducten zoals tarwezemelen en rijstvliezen. Het feit dat Zhenjiang een vochtig en groen gebied is, is bevorderlijk voor het aantal aanwezige azijnzuurbacteriën en voor de voortplanting van deze bacteriën. Het bronwater en water uit de heuvels stroomt door gesteenten en langs rotsen; deze verrijken het met mineralen en verlenen het een sterke, lichtzoete smaak die het voor het brouwen van azijn uiterst geschikt maken. Het water vormt rivieren, meren en moeraslanden.

Zhenjiang City staat al lang bekend als de „azijnstad in het bergwoud”. De bevolking van Zhenjiang startte al 1 400 jaar geleden met de azijnproductie. Het gebruik van Zhenjiang Xiang Cu vond ingang tijdens de Liang dynastie. De azijn werd in de Chinese vroegklassieke medische werken als de beste rijstazijn beschouwd en tijdens de Qing dynastie werd hij op internationaal niveau met goud bekroond. Zhenjiang Xiang Cu is het visitekaartje van de stad geworden. De stad telt haast 100 azijnfabrieken; de lucht is er zwanger van het azijnaroma en de eetgewoonten en de voedselcultuur zijn overal sterk op de rijstazijn gericht.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier:

(Artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006)