Home

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers — Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers — Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

4.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 114/5


Artikel 107, leden 1, 2 en 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

Referentieperiode: april 2010

Toepassingsperiode: juli, augustus en september 2010

4-2010

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95581

25,3085

7,44282

15,6466

0,707590

3,45280

265,531

3,87818

1 BGN =

0,511298

1

12,9402

3,80550

8,00008

0,361790

1,76541

135,765

1,98291

1 CZK =

0,0395125

0,0772787

1

0,294084

0,618236

0,0279586

0,136429

10,4918

0,153237

1 DKK =

0,134358

0,262777

3,40038

1

2,10224

0,0950701

0,463910

35,6761

0,521063

1 EEK =

0,0639116

0,124999

1,61750

0,475683

1

0,0452232

0,220674

16,9705

0,247861

1 LVL =

1,41325

2,76404

35,7671

10,5185

22,1125

1

4,87966

375,260

5,48083

1 LTL =

0,289620

0,566440

7,32983

2,15559

4,53157

0,204932

1

76,9029

1,12320

1 HUF =

0,00376605

0,00736565

0,0953128

0,0280300

0,0589258

0,00266482

0,0130034

1

0,0146054

1 PLN =

0,257853

0,504310

6,52586

1,91915

4,03452

0,182454

0,890315

68,4678

1

1 RON =

0,242093

0,473487

6,12700

1,80186

3,78794

0,171303

0,835900

64,2831

0,938881

1 SEK =

0,1035020

0,202429

2,61946

0,770343

1,61945

0,0732367

0,357370

27,4828

0,401398

1 GBP =

1,14344

2,23634

28,9387

8,51041

17,8909

0,809086

3,94807

303,618

4,43446

1 NOK =

0,126067

0,246563

3,19057

0,938298

1,97253

0,0892041

0,435286

33,4748

0,488912

1 ISK =

0,00584691

0,0114354

0,147976

0,0435175

0,0914842

0,00413721

0,0201882

1,55253

0,0226754

1 CHF =

0,697503

1,36418

17,6527

5,19139

10,9136

0,493546

2,40834

185,208

2,70504


4-2010

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,13064

9,66169

0,874555

7,93226

171,031

1,43369

1 BGN =

2,11199

4,94001

0,447159

4,05575

87,4477

0,733041

1 CZK =

0,163212

0,381757

0,0345558

0,313423

6,75784

0,0566485

1 DKK =

0,554983

1,29812

0,117503

1,06576

22,9793

0,192627

1 EEK =

0,263996

0,617495

0,0558943

0,506964

10,9308

0,0916292

1 LVL =

5,83762

13,6544

1,23596

11,2102

241,709

2,02615

1 LTL =

1,19632

2,79822

0,253289

2,29734

49,5339

0,415224

1 HUF =

0,0155562

0,0363864

0,00329361

0,0298733

0,644109

0,00539932

1 PLN =

1,06510

2,49129

0,225507

2,04536

44,1007

0,369680

1 RON =

1

2,33903

0,211724

1,92035

41,4053

0,347085

1 SEK =

0,427528

1

0,0905178

0,821001

17,7019

0,148389

1 GBP =

4,72313

11,0475

1

9,07005

195,563

1,63933

1 NOK =

0,520739

1,21802

0,110253

1

21,5614

0,180741

1 ISK =

0,0241515

0,056491

0,00511344

0,0463792

1

0,00838262

1 CHF =

2,88113

6,73906

0,610005

5,53278

119,294

1

Note: all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

reference: Apr-10

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95581

0,511298

CZK

25,3085

0,0395125

DKK

7,44282

0,134358

EEK

15,6466

0,0639116

LVL

0,707590

1,41325

LTL

3,45280

0,289620

HUF

265,531

0,00376605

PLN

3,87818

0,257853

RON

4,13064

0,242093

SEK

9,66169

0,1035020

GBP

0,874555

1,14344

NOK

7,93226

0,126067

ISK

171,031

0,00584691

CHF

1,43369

0,697503

Note: ISK/EUR rates based on data from the Central Bank of Iceland

1.

Volgens Verordening (EEG) nr. 574/72 is de koers voor de omrekening in een munteenheid van bedragen die in een andere munteenheid luiden, de door de Commissie berekende koers op basis van het maandgemiddelde gedurende de in lid 2 vermelde referentieperiode van de wisselkoersen van deze munteenheden die door de Europese Centrale Bank zijn gepubliceerd.

2.

De referentieperiode is:

de maand januari voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 april daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand april voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 juli daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand juli voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 oktober daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand oktober voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 januari daaropvolgend moeten worden toegepast.

De omrekeningskoersen van de munteenheden worden bekendgemaakt in het tweede Publicatieblad van de Europese Unie (C-reeks) van de maanden februari, mei, augustus en november.