Home

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitvoering van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele bedrijfsstatistieken (herschikking) waarbij Verordening nr. 58/97 werd ingetrokken en vervangen

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitvoering van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele bedrijfsstatistieken (herschikking) waarbij Verordening nr. 58/97 werd ingetrokken en vervangen