Home

/* COM/2011/0359 definitief */

/* COM/2011/0359 definitief */

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

OVER DE BEHANDELING VAN LEVENSMIDDELEN EN LEVENSMIDDELENINGREDIËNTEN MET IONISERENDE STRALING IN HET JAAR 2008

1. Rechtsgrondslag en achtergrond

Op grond van artikel 7, lid 3, van Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling[1] moet iedere lidstaat de Commissie jaarlijks mededeling doen van:

- de resultaten van de controles die zijn uitgevoerd in de doorstralingsinstallaties, met name voor wat betreft de categorieën en hoeveelheden behandelde levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten en de daarbij toegepaste doses,

en

- de resultaten van de controles die zijn verricht in het stadium van het in de handel brengen van het product en de gebruikte analysemethoden ter opsporing van behandeling met ioniserende straling.

Artikel 7, lid 4, van de richtlijn verplicht de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie het volgende bekend te maken:

- gedetailleerde informatie over de erkende doorstralingsinstallaties in de lidstaten, alsmede over elke verandering in de status ervan;

- een verslag over de door de nationale controle-instanties verstrekte inlichtingen.

Dit verslag betreft de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008. Het bevat een compilatie van de informatie die de 27 lidstaten aan de Commissie hebben verstrekt.

Op de website van het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten van de Europese Commissie[2] is informatie te vinden over de algemene aspecten van de doorstraling van levensmiddelen.

1.1. Doorstralingsinstallaties

Volgens artikel 3, lid 2, van Richtlijn 1999/2/EG mogen levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten alleen in erkende doorstralingsinstallaties worden doorstraald. Aan de installaties in de EU wordt erkenning verleend door de bevoegde instanties van de lidstaten. Artikel 7, lid 1, verplicht de lidstaten de door hen erkende doorstralingsinstallaties aan de Commissie te melden.

Levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten mogen alleen worden behandeld met de volgende soorten straling:

- gammastralen afkomstig van de radionucliden 60Co of 137Cs;

- röntgenstralen opgewekt door machinale bronnen, met een nominale energie (maximumquantumenergie) van ten hoogste 5 MeV;

- elektronen opgewekt door machinale bronnen, met een nominale energie (maximumkwantumenergie) van ten hoogste 10 MeV.

De Commissie heeft de lijst van erkende doorstralingsinstallaties in de lidstaten gepubliceerd[3].

1.2. Doorstraalde levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten

De doorstraling van gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen is in de EU toegestaan krachtens Richtlijn 1999/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van voedsel en voedselingrediënten die mogen worden behandeld met ioniserende straling[4]. Daarnaast hebben zeven lidstaten meegedeeld dat zij overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Richtlijn 1999/2/EG nationale vergunningen voor bepaalde levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten handhaven. De Commissie heeft de lijst van nationale vergunningen gepubliceerd[5].

Op het etiket van doorstraalde levensmiddelen en van levensmiddelen die een of meer doorstraalde ingrediënten bevatten, moet de vermelding "doorstraald" of "met ioniserende straling behandeld" worden aangebracht. Wanneer een doorstraald product als ingrediënt in een samengesteld levensmiddel wordt gebruikt, moet aan de benaming ervan in de lijst van ingrediënten de vermelding van de doorstraling worden toegevoegd. Wanneer producten niet-verpakt worden verkocht, moet de vermelding samen met de benaming van het product worden aangebracht op een affiche of een bord boven of naast de houder waarin het product zich bevindt.

Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) heeft ingevolge een mandaat van de Europese Commissie een aantal analysemethoden gestandaardiseerd om te kunnen nagaan of producten correct geëtiketteerd zijn en producten op te sporen die niet doorstraald hadden mogen worden.

2. Resultaten van de controles in de doorstralingsinstallaties

Dit deel van het verslag heeft betrekking op de resultaten van de controles in de doorstralingsinstallaties, met name voor wat betreft de categorieën en hoeveelheden behandelde producten en de daarbij toegepaste doses. Volgens de informatie die de lidstaten hebben verstrekt, hebben de controles door de bevoegde instanties bevestigd dat de erkende doorstralingsinstallaties aan de voorschriften van Richtlijn 1999/2/EG voldoen.

Onderstaande tabellen vermelden de categorieën en hoeveelheden levensmiddelen die in 2008 in de erkende installaties in de EU-lidstaten zijn doorstraald.

2.1. België

Categorie producten | Behandelde hoeveelheid (t) | Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy) |

Kikkerbilletjes | 2 177 | 5 |

Pluimvee | 589 | 5 |

Vis en schelpdieren | 147 | 3-5 |

Kruiden en specerijen | 156 | 6-9 |

Gedehydrateerd bloed | 62 | 6-9 |

Groenten | 4,6 | 6 |

Zetmeel | 11 | 3 |

Overige | 445 | 0-10 |

Totaal | 3 591,6 |

2.2. Bulgarije

In 2008 zijn geen producten doorstraald.

2.3. Tsjechië

Categorie producten | Behandelde hoeveelheid (t) | Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy) |

Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen | 21 | 5-10 |

Totaal | 21 |

2.4. Denemarken

Er zijn geen erkende installaties in Denemarken.

2.5. Duitsland

Er zijn vier erkende installaties. In één installatie zijn geen producten doorstraald.

Categorie producten | Behandelde hoeveelheid (t) | Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy) |

Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen | 332,2 | <10 |

Totaal | 332,2 |

2.6. Spanje

Er zijn twee erkende installaties. In 2008 zijn slechts in een van deze installaties levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten doorstraald.

Categorie producten | Behandelde hoeveelheid (t) | Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy) |

Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen | 253 | <10 |

Totaal | 253 |

2.7. Frankrijk

Categorie producten | Behandelde hoeveelheid (t) | Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy) |

Pluimvee | 754 | 5 |

Arabische gom | 121 | 3 |

Kruiden, specerijen en gedroogde groenten | 71 | 10 |

Totaal | 946 |

2.8. Hongarije

Categorie producten | Behandelde hoeveelheid (t) | Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy) |

Specerijen, paprika's | 91 | 4-6 |

Gedehydrateerde levensmiddelen | 15 | 3-4 |

Kruiden | 151 | 3-6 |

Overige producten | 0,08 | 3-6 |

Totaal | 257,08 |

2.9. Italië

In 2008 zijn geen producten doorstraald.

2.10. Nederland

Er zijn twee erkende installaties.

Categorie producten | Behandelde hoeveelheid (t) | Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy) |

Specerijen/kruiden | 498,3 | onbekend |

Kikkerbilletjes | 277,9 | onbekend |

Vlees van pluimvee (bevroren) | 310,8 | onbekend |

Gedroogde groenten | 1 344,4 | onbekend |

Eiwit | 224,8 | onbekend |

Garnalen (diepgevroren) | 87,6 | onbekend |

Levensmiddelenmonsters | 361 | onbekend |

Totaal | 3 104,8 |

(onbekend: hierover is geen informatie verstrekt).

2.11. Polen

Categorie producten | Behandelde hoeveelheid (t) | Gemiddelde geabsorbeerde dosis (kGy) |

Droge specerijen, gedroogde gearomatiseerde kruiden, plantaardige specerijen (waaronder wortelgewassen) | 213 | 5-10 |

Totaal | 213 |

2.12. Portugal

Er zijn geen erkende installaties in Portugal.

2.13. Roemenië

In 2008 zijn geen producten doorstraald.

2.14. Verenigd Koninkrijk

In 2008 zijn geen producten doorstraald.

2.15. Samenvattende tabel voor de EU

De onderstaande tabel bevat een samenvatting van de hoeveelheden levensmiddelen (in ton) die binnen de Europese Unie in erkende doorstralingsinstallaties met ioniserende straling zijn behandeld.

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Kruiden en specerijen | 46 | 0 | 0 | EN 1788, EN 13751 |

Kruidenthee | 38 | 0 | 1 | EN 1788, EN 13751 |

Pluimvee | 39 | 0 | 0 | EN 1786 |

Totaal | 123 | 0 | 1 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 99,19% | 0,00% | 0,81% |

3.2. België

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 90 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Kant-en-klare noedels | 19 | 0 | 1 | EN 1788 * |

Schaal- en weekdieren | 15 | 0 | 0 |

Bevroren kruiden | 15 | 0 | 0 |

Voedingssupplementen | 18 | 0 | 0 |

Gedroogde groenten | 11 | 0 | 0 |

Vruchten | 11 | 0 | 0 |

Totaal | 89 | 0 | 1 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 98,89% | 0,00% | 1,10% |

3.3. Bulgarije

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 97 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Gedroogde specerijen | 22 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788 |

Thee | 19 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788 |

Gedroogde vruchten | 14 | 0 | 0 | EN 13708 |

Mengsel van specerijen | 12 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788 |

Noten | 7 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788 |

Gedroogde plantaardige kruiderijen | 6 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788 |

Rode peper | 6 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788 |

Garnalen | 4 | 0 | 0 | EN 1786 |

Rijst | 3 | 0 | 0 | EN 1787 |

Vlees | 2 | 0 | 0 | EN 1786, EN 1785 |

Vis | 2 | 0 | 0 | EN 1786 |

Totaal | 97 | 0 | 0 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 100,00% | 0% | 0% |

3.4. Cyprus

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 8 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Gedroogde groenten, kruiden en specerijen | 8 | 0 | 0 | ?? 13751 |

Totaal | 8 | 0 | 0 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 100,00% | 0% | 0% |

3.5. Tsjechië

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 57 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Verse vruchten | 13 | 0 | 0 | EN 1788, EN 1785 |

Vis en schelpdieren | 12 | 0 | 0 | EN 1785 |

Kruidentheeproducten | 12 | 0 | 0 | EN 1788 |

Specerijen | 8 | 0 | 0 | EN 1788 |

Voedingssupplementen | 3 | 0 | 1 | EN 1788 |

Kant-en-klare noedelsoep | 4 | 0 | 0 | EN 1788, EN 1785 |

Pluimvee | 3 | 0 | 0 | EN 1785 |

Kikkerbilletjes | 1 | 0 | 0 | EN 1785 |

Totaal | 56 | 0 | 1 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 98,25% | 0% | 1,75% |

3.6. Duitsland

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 3.429 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Kruiden en specerijen | 1 068 | 1 | 3 | EN 1788, EN 1787, EN 13751 |

Kruiderijen | 331 | 0 | 1 | EN 1787, EN 13751, EN 1788 |

Soepen, sauzen en kant-en-klare noedels | 283 | 9 | 13 | EN 1788, EN 1787, EN 13751 |

Thee en theeachtige producten | 227 | 0 | 0 | EN 1788, EN 1787, EN 13751 |

Gedroogde paddenstoelen en paddenstoelproducten | 222 | 1 | 2 | EN 1788, EN 13751, EN 1787 |

Schaal- en schelpdieren, andere waterdieren en producten daarvan | 195 | 0 | 3 | EN 1788, EN 1786, EN 1787, EN 13751, EN 13751 * |

Verse vruchten | 147 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788, EN 13751 |

Peulvruchten, noten en oliezaden | 144 | 0 | 1 | EN 1787, EN 1788, EN 13751 |

Voedingssupplementen | 139 | 0 | 5 | EN 13751, EN 1788, EN 1787 |

Levensmiddelenadditieven | 89 | 0 | 4 | EN 1786, EN 1787, EN 1788, EN 13751 |

Pluimvee | 87 | 0 | 0 | EN 1784, EN 1786, EN 1789 |

Gedroogde vruchten en producten daarvan | 84 | 3 | 0 | EN 1787, EN 1788, EN 13708 |

Verse groenten | 44 | 0 | 0 | EN 1788, EN 1787, EN 13751 |

Kruidenkaas | 42 | 0 | 0 | EN 1788, EN 1787 |

Visproducten | 40 | 0 | 0 | EN 1786, EN 1788, EN 1789 |

Gedroogde groenten | 38 | 0 | 0 | EN 1788, EN 1787, EN 13751 |

Vleesproducten (met uitzondering van worst) | 30 | 0 | 0 | EN 1786, EN 1784, EN 1789 |

Worst | 29 | 0 | 0 | EN 1786, EN 1784 |

Aardappelen, delen van zetmeelrijke planten | 28 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788, EN 13751 |

Kant-en-klaarmaaltijden | 26 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1786, EN 13751 |

Verse paddenstoelen | 20 | 0 | 0 | EN 1788 |

Vlees (met uitzondering van pluimvee) | 14 | 0 | 0 | EN 1786, EN 1784 |

Eieren en eiproducten | 12 | 0 | 0 | EN 1784 |

Granen en graanproducten | 12 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788 |

Kruidenboter | 11 | 0 | 0 | EN 1788, EN 1787 |

Melk en melkproducten | 7 | 0 | 0 | EN 1787 |

Cacao | 7 | 0 | 0 | EN 1787 |

Vis | 6 | 0 | 0 | EN 1786, EN 1788, EN 1789 |

Vrij wild | 1 | 0 | 0 | EN 1786 |

Totaal | 3 383 | 14 | 32 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 98,66% | 0,41% | 0,93% |

* Andere methoden (zoals elektronspinresonantie) worden eveneens gebruikt voor het aantonen van straling.

3.7. Denemarken

In 2008 werden geen analytische controles op de doorstraling van levensmiddelen in de handel uitgevoerd.

Volgens de Deense bevoegde instanties zijn Deense bedrijven echter verplicht zelf te controleren of de regels worden nageleefd. De Deense dienst voor veterinaire zaken en levensmiddelen heeft deze zelfcontrole geverifieerd aan de hand van documentaire controles.

3.8. Estland

In 2008 werden in Estland geen analytische controles op de doorstraling van levensmiddelen in de handel uitgevoerd.

3.9. Griekenland

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 46 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Gedroogde groenten, kruiden en specerijen | 43 | 0 | 0 | EN 13751 (PPSL) |

Cacao | 3 | 0 | 0 | EN 13751 (PPSL) |

Totaal | 46 | 0 | 0 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 100,00% | 0% | 0% |

3.10. Spanje

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 171 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Kruiden en specerijen | 111 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788 |

Vruchten en gedroogde vruchten | 33 | 0 | 0 | EN 1787, EN 13708 |

Vlees van verschillende diersoorten | 11 | 0 | 0 | EN 1786 |

Kruidenthee | 10 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788 |

Groenten | 6 | 0 | 0 | EN 1787, EN 1788 |

Totaal | 171 | 0 | 0 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 100,00% | 0% | 0% |

3.11. Finland

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 231 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Gedroogde specerijen en kruiden | 141 | 0 | 6 | EN 13751, EN 1788 |

Voedingssupplementen | 69 | 0 | 5 | EN 13751, EN 1788 |

Producten van schelp- en schaaldieren | 8 | 0 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Bessen | 2 | 0 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Totaal | 220 | 0 | 11 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 95,24% | 0% | 4,76% |

3.12. Frankrijk

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 94 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Specerijen | 22 | 0 | 0 | EN 1784, EN 1788 |

Bevroren schaal-, schelp- en weekdieren | 15 | 0 | 0 | EN 1784, EN 1788 |

Gedehydrateerde soepen en sauzen | 14 | 0 | 0 | EN 1784, EN 1788 |

Voedingssupplementen | 12 | 0 | 4 | EN 1784, EN 1788 |

Pluimvee | 13 | 0 | 1 | EN 1784, EN 1788 |

Gedehydrateerde kant-en-klaargerechten (Aziatische noedels) | 7 | 0 | 0 | EN 1784, EN 1788 |

Planten voor voedingssupplementen | 6 | 0 | 0 | EN 1784, EN 1788 |

Totaal | 89 | 0 | 5 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 94,69% | 0% | 5,31% |

3.13. Hongarije

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 21 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Thee | 2 | 0 | 0 | EN 1788 |

Voedingssupplementen | 0 | 19 | 0 |

Totaal | 2 | 19 | 0 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 9,53% | 90,47% | 0% |

3.14. Ierland

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 484 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Voedingssupplementen | 166 | 0 | 9 | EN 13751 (screening), EN 1788 (bevestiging) |

Kruiden en specerijen | 134 | 0 | 0 |

Kruiderijen en bouillon | 113 | 0 | 1 |

Noedels | 16 | 0 | 1 |

Thee | 16 | 0 | 0 |

Sauzen en soepen | 8 | 0 | 0 |

PARNUTS* | 7 | 0 | 0 |

Zaden | 6 | 0 | 0 |

Groenten en fruit | 4 | 0 | 0 |

Diverse | 3 | 0 | 0 |

Totaal | 473 | 0 | 11 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 97,73% | 0% | 2,27% |

* PARNUTS: voor een specifieke voeding bestemde levensmiddelen.

3.15. Italië

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 169 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Vlees | 31 | 0 | 0 | EN 13784, EN 1785 |

Specerijen | 19 | 2 | 0 | EN 13783, EN 1788 |

Oregano | 17 | 1 | 0 |

Vleesproducten | 16 | 0 | 0 | EN 13784, EN 1785 |

Peper | 15 | 4 | 0 | EN 13783, EN 1788 |

Kruiderijen (plantaardige korrels) | 14 | 3 | 0 |

Paprika | 12 | 5 | 0 |

Vis | 8 | 0 | 0 | EN 13784, EN 1785 |

Knoflook | 4 | 0 | 0 | EN 13783, EN 1788 |

Pluimvee | 4 | 0 | 0 | EN 1786 |

Kerrie | 3 | 0 | 0 | EN 13783, EN 1788 |

Uien | 3 | 0 | 0 |

Visproducten | 3 | 0 | 0 | EN 13784, EN 1785 |

Sjalotten | 2 | 0 | 0 | EN 13783, EN 1788 |

Thee (kruidenthee) | 2 | 0 | 0 |

Aardappelen | 1 | 0 | 0 |

Totaal | 154 | 15 | 0 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 91,12% | 8,88% | 0% |

3.16. Letland

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 35 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Voedingssupplementen | 21 | 0 | 9 | EN 13751 |

Gedroogde groenten (ui, paprika, wortel) | 4 | 0 | 0 |

Muesli | 1 | 0 | 0 |

Totaal | 26 | 0 | 9 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 74,29% | 0% | 25,71% |

3.17. Litouwen

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 119 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Gedroogde aromatische kruiden, thee, specerijen, voedingssupplementen | 117 | 0 | 2 | EN 13783:2004 |

Totaal | 117 | 0 | 2 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 98,32% | 0% | 1,68% |

3.18. Luxemburg

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 13 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Voedingssupplementen | 10 | 1 | 0 | EN 1788 |

Bevroren kikkerbilletjes | 1 | 0 | 1 | EN 1786 |

Totaal | 11 | 1 | 1 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 84,62% | 7,69% | 7,69% |

3.19. Malta

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 25 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Kruiden en specerijen | 4 | 0 | 21 | EN 13751 |

Totaal | 4 | 0 | 21 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 16,00% | 0% | 84,00% |

3.20. Nederland

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 485 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Voedingssupplementen | 188 | 0 | 30 | EN 1788, EN 13751 |

Graanproducten | 4 | 0 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Gedroogde groenten en plantaardige producten | 25 | 0 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Gedroogde vruchten en producten daarvan | 40 | 0 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Noten en zaden | 60 | 0 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Vis en visproducten | 44 | 0 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Salades, pasta en soep | 32 | 0 | 1 | EN 13751, EN 1788 |

Specerijen en smaakstoffen | 58 | 0 | 2 | EN 13751, EN 1788 |

Niet-gespecificeerd product | 1 | 0 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Totaal | 452 | 0 | 33 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 93,19% | 0% | 6,8% |

3.21. Polen

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 150 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Gedroogde kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen | 63 | 0 | 2 | EN 1788, EN 13751 |

Noten | 25 | 0 | 0 | EN 1787 |

Groenten (incl. peulvruchten) | 21 | 0 | 0 | EN 1788 |

Vruchten | 23 | 0 | 0 | EN 13708 |

Vis en schelpdieren | 13 | 0 | 0 | EN 1788 |

Pluimvee en pluimveeproducten, eieren en eiproducten | 3 | 0 | 0 | EN 1786, EN 1787, EN 13708 |

Totaal | 148 | 0 | 2 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 98,67% | 00,00% | 1,33% |

3.22. Portugal

In 2008 werden in Portugal geen controles op producten in de handel verricht.

3.23. Roemenië

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 22 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Kant-en-klare noedels (met verschillende smaken) | 13 | 0 | 0 | EN 1787 |

Specerijen, paddenstoelen, knoflook, kruiden, andere droge plantaardige ingrediënten | 9 | 0 | 0 | EN 13751 |

Totaal | 22 | 0 | 0 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 100,00% | 00,00% | 0,00% |

3.24. Zweden

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 6 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Vlees | 6 | 0 | 0 | EN 1784 |

Totaal | 6 | 0 | 0 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 100,00% | 00,00% | 00,00% |

3.25. Slowakije

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 30 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Pinda's en andere noten | 9 | 0 | 0 | EN 1784 |

Kaas | 7 | 0 | 0 | EN 1784 |

Groente | 1 | 0 | 0 | EN 1784 |

Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen | 11 | 0 | 0 | EN 1784, EN 1788 |

Thee | 1 | 0 | 0 | EN 1788 |

Papaverzaad | 1 | 0 | 0 | EN 1784 |

Totaal | 30 | 0 | 0 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 100,00% | 00,00% | 00,00% |

3.26. Slovenië

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 30 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Specerijen | 8 | 2 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Voedingssupplementen | 5 | 5 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Thee | 10 | 0 | 0 | EN 13751 |

Totaal | 23 | 7 | 0 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 77,67% | 23,33% | 00,00% |

3.27. Verenigd Koninkrijk

Geanalyseerde levensmiddelen | Aantal monsters: 275 Aantal geanalyseerde monsters: 284 | Gebruikte CEN-methode |

Conform | Onbeslist | Niet-conform |

Gedroogde kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen | 132 | 5 | 1 | EN 13751, EN 1788 |

Voedingssupplementen | 41 | 8 | 2 | EN 13751, EN 1788 |

Verse en verduurzaamde (andere dan gedroogde) kruiden en specerijen | 20 | 0 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Noedels en gedehydrateerde Aziatische gerechten | 20 | 3 | 6 | EN 13751, EN 1788 |

Groenten | 17 | 2 | 0 | EN 13751 |

Vruchten (vers en gedroogd) | 7 | 0 | 1 | EN 13751, EN 1788 |

Sauzen (vloeibaar/bevroren) | 6 | 0 | 1 | EN 13751 |

Paddenstoelen | 6 | 0 | 0 | EN 13751 |

Thee | 2 | 0 | 0 | EN 13751, EN 1788 |

Gedroogde vis en schaal- en schelpdieren | 2 | 0 | 0 | EN 13751 |

Honing en andere bijenproducten | 1 | 0 | 1 | EN 13751, EN 1788 |

Totaal | 254 | 18 | 12 |

Totaal in percentage van de geanalyseerde monsters | 89,44% | 6,33% | 4,23% |

3.28. Samenvatting voor de EU

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de geanalyseerde monsters en de verkregen resultaten voor de EU in haar geheel.

Lidstaat | Conforme monsters | Onbeslist | Niet-conforme monsters | Totaal aantal monsters | Percentage van het totaal aantal EU-monsters |

AT | 123 | 0 | 1 | 124 | 1,99 |

BE | 89 | 0 | 1 | 90 | 1,45 |

BG | 97 | 0 | 0 | 97 | 1,56 |

CY | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,13 |

CZ | 56 | 0 | 1 | 57 | 0,91 |

DE | 3 383 | 14 | 32 | 3 429 | 55 |

DK | GAC | GAC | GAC | GAC |

EE | GAC | GAC | GAC | GAC |

EL | 46 | 0 | 0 | 46 | 0,74 |

ES | 171 | 0 | 0 | 171 | 2,75 |

FI | 220 | 0 | 11 | 231 | 3,7 |

FR | 89 | 0 | 5 | 94 | 1,5 |

HU | 2 | 19 | 0 | 21 | 0,34 |

IE | 473 | 0 | 11 | 484 | 7,78 |

IT | 154 | 15 | 0 | 169 | 2,7 |

LV | 26 | 0 | 9 | 35 | 0,56 |

LT | 117 | 0 | 2 | 119 | 1,9 |

LU | 11 | 1 | 1 | 13 | 0,2 |

MT | 4 | 0 | 21 | 25 | 0,4 |

NL | 452 | 0 | 33 | 485 | 7,79 |

PL | 148 | 0 | 2 | 150 | 2,4 |

PT | GAC | GAC | GAC | GAC |

RO | 22 | 0 | 0 | 22 | 0,35 |

SE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,09 |

SK | 30 | 0 | 0 | 30 | 0,48 |

SI | 23 | 7 | 0 | 30 | 0,48 |

UK | 254 | 18 | 12 | 284 | 4,56 |

TOTAAL EU | 6 004 | 74 | 142 | 6 220 |

PERCENTAGE | 96,53% | 1,19% | 2,28% |

GAC: | Geen analytische controles verricht in 2008. |

4. Samenvatting

Dit verslag betreft de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008. Het bevat een compilatie van de informatie die de 27 lidstaten aan de Commissie hebben verstrekt.

In 2008 waren er in 12 lidstaten 23 erkende doorstralingsinstallaties in bedrijf overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Richtlijn 1999/2/EG. Er werd één doorstralingsinstallatie erkend. Er zijn geen erkende doorstralingsinstallatie gesloten. Zes doorstralingsinstallaties hebben in 2008 geen levensmiddelen doorstraald.

In totaal werd in de lidstaten 8 718,4 ton levensmiddelen behandeld met ioniserende straling. Daarvan werd 88,55% in drie lidstaten doorstraald, namelijk in België (41,19%), Nederland (35,61%) en Frankrijk (10,85%). De drie grootste fracties van de doorstraalde categorieën zijn kikkerbilletjes (28,16%), kruiden en specerijen (19,95%) en pluimvee (18,97%).

27 lidstaten verstrekten informatie over de controles die op de producten in de handel werden uitgevoerd. In drie lidstaten werden geen analytische onderzoeken verricht bij de officiële controles en inspecties. Een van deze lidstaten deelde mee dat overeenkomstig zijn nationale wetgeving exploitanten van levensmiddelenbedrijven hun eigen controles moeten uitvoeren om te garanderen dat de voorschriften inzake de doorstraling van levensmiddelen en andere levensmiddelenwetgeving worden nageleefd.

24 lidstaten hebben in totaal 6 220 monsters genomen, maar 70,57% van de monsternemingen werd door drie lidstaten uitgevoerd (Duitsland 55%, Ierland 7,78% en Nederland 7,79%). 6,004 monsters (96,53%) bleken aan de richtlijnen te beantwoorden. en 142 monsters (2,28%) niet aan de bepalingen van de richtlijnen voldeden. De redenen daarvoor waren zeer vaak onjuiste etikettering en de doorstraling van categorieën waarvoor dit niet is toegestaan. De uitslagen van 74 monsters (1,19%) gaven geen uitsluitsel. In de meeste gevallen kon geen uitsluitsel worden gegeven omdat positieve resultaten van een screeningtest niet werden bevestigd en/of omdat ondanks de etikettering lastig te bepalen was welke van de ingrediënten van samengestelde levensmiddelen waren doorstraald.

[1] PB L 66 van 13.3.1999, blz. 16.

[2] http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm

[3] PB C 77 van 11.3.2011, blz. 14.

[4] PB L 66 van 13.3.1999, blz. 24.

[5] PB C 283 van 24.11.2009, blz. 5.