Home

Situatie in Japan, inclusief het kerncentrale-alarm Resolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2011 over de situatie in Japan, met name de staat van alarm in de kerncentrales

Situatie in Japan, inclusief het kerncentrale-alarm Resolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2011 over de situatie in Japan, met name de staat van alarm in de kerncentrales

17.8.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 247/20


Donderdag 24 maart 2011
Situatie in Japan, inclusief het kerncentrale-alarm

P7_TA(2011)0118

Resolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2011 over de situatie in Japan, met name de staat van alarm in de kerncentrales

2012/C 247 E/06

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 110, lid 2 van zijn Reglement,

A.

overwegende dat de verwoestende aardbeving en de tsunami die Japan en het Stille Oceaangebied hebben getroffen op 11 maart 2011, duizenden doden en vermisten hebben geëist en aanzienlijke materiële schade hebben veroorzaakt,

B.

overwegende dat deze ramp een uiterst ernstig nucleair ongeval heeft veroorzaakt, dat de kerncentrale van Fukushima betreft en een nieuwe bedreiging vormt,

C.

overwegende dat de Japanse premier Naoto Kan verklaard heeft dat het land de ernstigste crisis in 65 jaar doormaakt sedert de Tweede Wereldoorlog,

1.

betuigt het Japanse volk en de Japanse regering zijn grootst mogelijke solidariteit en betoont zijn oprecht medeleven aan de slachtoffers van deze driedubbele catastrofe, ook al is er op dit moment nog geen volledig beeld van het aantal menselijke slachtoffers en de omvang van de materiële schade; uit zijn bewondering voor de mobilisatie, de moed en de vastberadenheid van het Japanse volk en de Japanse autoriteiten ten aanzien van deze catastrofe;

2.

vraagt de EU en zijn lidstaten bij voorrang Japan en de getroffen gebieden alle nodige hulp en steun te verlenen op humanitair, technisch en financieel niveau en is ermee ingenomen dat de EU onmiddellijk haar mechanisme voor civiele bescherming in werking heeft gesteld om de spoedhulp te coördineren;

3.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de Japanse autoriteiten.