Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

20.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 122/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 122/01

Datum waarop het besluit is genomen

14.4.2010

Referentienummer staatssteun

NN 30/09

Lidstaat

Ierland

Regio

South and East Region

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Rechtsgrondslag

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 17,8 mln EUR

Maximale steunintensiteit

8,4 %

Looptijd (periode)

2008-2014

Economische sectoren

Beperkt tot de horeca (toerisme)

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

20.12.2010

Referentienummer staatssteun

N 490/10

Lidstaat

België

Regio

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Rechtsgrondslag

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Milieubescherming

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 10 mln EUR

Totaal van de voorziene steun 60 mln EUR

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

1.1.2011-31.12.2016

Economische sectoren

Beperkt tot de binnenvaart

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Brussel

BELGIË

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

27.1.2011

Referentienummer staatssteun

SA.32028 (2010/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Madrid

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aid to short films in Spain

Rechtsgrondslag

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Cultuurbevordering

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 0,36 mln EUR

Totaal van de voorziene steun 0,36 mln EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

27.11.2010-25.11.2011

Economische sectoren

Beperkt tot recreatie, cultuur en sport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

24.1.2011

Referentienummer staatssteun

SA.32183 (2011/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Rechtsgrondslag

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2011

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm