Home

Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 januari 2011 tot en met 28 februari 2011 (Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG )

Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 januari 2011 tot en met 28 februari 2011 (Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG )

29.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 128/19


Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 januari 2011 tot en met 28 februari 2011

(Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG(1)of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG(2))

2011/C 128/02

Verlening, handhaving of wijziging van een nationale vergunning voor het in de handel brengen

Datum van het besluit

Naam (namen) van het geneesmiddel

Houder(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Betrokken lidstaat

Datum van kennisgeving

21.2.2011

Tazocin

Zie bijlage I

Zie bijlage I

23.2.2011

13.1.2011

Fortum and associated names

Zie bijlage II

Zie bijlage II

17.1.2011

21.1.2011

Vascace plus and associated names

Zie bijlage III

Zie bijlage III

24.1.2011

28.2.2011

fenofibrate, bezafibrate, ciprofibrate, gemfibrozil

Zie bijlage IV

Zie bijlage IV

1.3.2011

27.1.2011

Modafinil containing medicinal products

Zie bijlage V

Zie bijlage V

31.1.2011

6.1.2011

Lucentis

Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom

Deze besluiten zijn gericht tot de lidstaten

10.1.2011

28.2.2011

Xiapex

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ United Kingdom

Deze besluiten zijn gericht tot de lidstaten

1.3.2011

21.1.2011

Revatio

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom

Deze besluiten zijn gericht tot de lidstaten

25.1.2011

28.2.2011

Daliresp

Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Deutschland

Deze besluiten zijn gericht tot de lidstaten

1.3.2011

28.2.2011

Esbriet

InterMune Europe Ltd, Wellesley House, Duke of Wellington Avenue, Royal Arsenal, London SE18 6SS, United Kingdom

Deze besluiten zijn gericht tot de lidstaten

1.3.2011

28.2.2011

Libertek

Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Deutschland

Deze besluiten zijn gericht tot de lidstaten

1.3.2011

28.1.2011

Siklos

ADDMEDICA, 101, rue Saint Lazare, Paris 75009, France

Deze besluiten zijn gericht tot de lidstaten

4.3.2011


Weigering van een nationale vergunning voor het in de handel brengen

Datum van het besluit

Naam (namen) van het geneesmiddel

Houder(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Betrokken lidstaat

Datum van kennisgeving

21.2.2011

Galantamine STADA and ass. names

Zie bijlage VI

Zie bijlage VI

24.2.2011BIJLAGE I

LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM(EN), STERKTE(N) VAN HET (DE) GENEESMIDDEL(LEN), TOEDIENINGSWEG(EN), AANVRAGER(S), HOUDER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN

Lidstaat

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Bedrijfsnaam, adres

(Fantasienaam) Naam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

Inhoud (Concentratie)

Oostenrijk

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Floridsdorfer

Hauptstraße 1,

A-1210 Wien

Austria

Tazonam 4,0 g/0,5 g - Trockenstechampullen

4,0 g/0,5 g

Lyofilisaat voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

1 injectieflacon bevat natriumpiperacilline, overeenkomend met 4,0 g piperacilline en natriumtazobactam, overeenkomend met 0,5 g tazobactam.

België

Pfizer S.A.

Boulevard de la Plaine 17

1050 Brussels

Belgium

Tazocin 2 g/250 mg

poudre pour solution injectable

2 g/250 mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus

2,085 g natriumpiperacilline + 268,30 mg natriumtazobactam

België

Pfizer S.A.

Boulevard de la Plaine 17

1050 Brussels

Belgium

Tazocin 4g/500 mg

poudre pour solution injectable

4 g/500 mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus

4,170 g natriumpiperacilline + 536,60 mg natriumtazobactam

Bulgarije

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich,

Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

TAЗОЦИНТМ 4 g/0,5 g

прах за инжекционен/инфузионен разтвор Пиперацилин/Тазобактам (TAZOCIN 4g/0,5 g powder for solution for injection/infusion Piperacillin/Tazobactam)

4 g/0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Intraveneus

4,170 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline en 0,5366 g natriumtazobactam, overeenkomend met 500 milligram tazobactam.

Cyprus

Pfizer Hellas A.E.

243 Messoghion Avenue 154 51

Neo Psychico

Greece

TAZOCIN® EF

2,25 G/Injectieflacon

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus gebruik

2,085 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 2 g piperacilline en 0,2683 g natriumtazobactam, overeenkomend met 0,250 g tazobactam.

Cyprus

Pfizer Hellas A.E.

243 Messoghion Avenue 154 51

Neo Psychico

Greece

TAZOCIN® EF

4,5 G/Injectieflacon

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus gebruik

4,17 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline en 0,5366 g natriumtazobactam, overeenkomend met 0,5 g tazobactam.

Tsjechië

Pfizer spol. s r.o.

Stroupežnického 3191/17,

150 00 Praha Smíchov,

Czech Republc

Tazocin 2,25 g

2,25 g

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus gebruik

2 g piperacilline/0,25 g tazobactam

Tsjechië

Pfizer spol. s r.o.

Stroupežnického 3191/17,

150 00 Praha Smíchov

Czech Republic

Tazocin 4,5 g

4,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus gebruik

4 g piperacilline/0,5 g tazobactam

Denemarken

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup,

Denmark

Tazocin

2 g/0,25 g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Intraveneus

Natriumpiperacilline, overeenkomend met 2 g piperacilline, natriumtazobactam, overeenkomend met 0,25 g tazobactam

Denemarken

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup,

Denmark

Tazocin

4 g/0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Intraveneus

Natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline, natriumtazobactam, overeenkomend met 0,5 g tazobactam

Estland

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

TAZOCIN 4,5G

4 000 m g+500 mg g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

4,170 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 000 mg piperacilline en 0,5366 g natriumtazobactam, overeenkomend met 500 mg tazobactam.

Finland

Pfizer Oy

Tietokuja 4, 00330 Helsinki,

Finland

Tazocin

2 g/0,25 g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Intraveneus

Natriumpiperacilline 2,085 g

Natriumtazobactam 0,2683 g

Finland

Pfizer Oy

Tietokuja 4, 00330 Helsinki,

Finland

Tazocin

4 g/0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Intraveneus

Natriumpiperacilline 4,170 g

Natriumtazobactam 0,5366 g

Frankrijk

Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4

92931 PARIS LA DEFENSE Cedex,

France

TAZOCILLINE 2 g/250 mg,

poudre pour solution pour perfusion

2 g/250 mg

Poeder voor oplossing voor infusie

Infusie

Natriumpiperacilline 2,085 g

Natriumtazobactam 268,300 mg

Frankrijk

Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4

92931 PARIS LA DEFENSE Cedex,

France

TAZOCILLINE 4 g/500 mg,

poudre pour solution pour perfusion

4 g/500 mg

Poeder voor oplossing voor infusie

Infusie

Natriumpiperacilline 4,170 g

Natriumtazobactam 536,600 mg

Duitsland

Pfizer Pharma GmbH

Linkstr. 10

10785 Berlin

Germany

Tazobac EF 4 g/0,5 g

4 g/0,5 g

Lyofilisaat voor injectie of infusie

Intraveneus (infusie, injectie)

4 g piperacilline, overeenkomend met 4,17 g natriumpiperacilline en

0,5 g tazobactam, overeenkomend met 0,5366 g natriumtazobactam.

Griekenland

Pfizer Hellas A.E.

243 Messoghion Avenue 154 51

Neo Psychico

Greece

TAZOCIN® EF

2+0,250 G/Injectieflacon

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus gebruik

2,085 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 2 g piperacilline en 0,2683 g natriumtazobactam, overeenkomend met 0,250 g tazobactam.

Griekenland

Pfizer Hellas A.E.

243 Messoghion Avenue 154 51

Neo Psychico

Greece

TAZOCIN® EF

4+0,500 G/Injectieflacon

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus gebruik

4,17 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline en 0,5366 g natriumtazobactam, overeenkomend met 0,5 g tazobactam.

Hongarije

Wyeth Whitehall Export GmbH

Storchengasse 1 A-1150 Vienna

Austria

Tazocin 4,5 g injekció

4,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

0,5366 g natriumtazobactam, overeenkomend met 0,500 g tazobactam en 4,170 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 4,00 g piperacilline

Ierland

John Wyeth & Brother Limited

(trading as Wyeth Pharmaceuticals)

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead,

Berks, SL6 0PH

United Kingdom

Tazocin 2 g/0,25 g

Powder for Solution for Injection or Infusion

2 g/0,25g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

2 g piperacilline en 0,25 g tazobactam (beide als natriumzout).

Ierland

John Wyeth & Brother Limited

(trading as Wyeth Pharmaceuticals)

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead,

Berks, SL6 0PH

United Kingdom

Tazocin 4 g/0,5 g

Powder for Solution for Injection or Infusion

4 g/0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

4 g piperacilline en 0,5 g tazobactam (beide als natriumzout).

Italië

Wyeth Lederle S.p.A.

Via Nettunense, 90

Aprilia (LT), 04011,

Italy

TAZOCIN

2 g+0,250 g

Poeder voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

Natriumpiperacilline, (overeenkomend met 2,0 g piperacilline) 2 085 mg,

natriumtazobactam, (overeenkomend met 250 mg tazobactam) 268,3 mg

Italië

Wyeth Lederle S.p.A.

Via Nettunense, 90

Aprilia (LT), 04011,

Italy

TAZOCIN

4 g+0,500 g

Poeder voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

Natriumpiperacilline, (overeenkomend met 4 g piperacilline) 4 170 mg,

natriumtazobactam, (overeenkomend met 500 mg tazobactam) 536,6 mg

Letland

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

TAZOCIN 4,0 g/0,5 g

pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai

4,0 g/0,500 mg

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

4,170 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline en 0,5366 g natriumtazobactam, overeenkomend met 500 milligram tazobactam

Litouwen

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

TAZOCIN

4,0 g/0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

4,170 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline en 0,5366 g natriumtazobactam, overeenkomend met 500 milligram tazobactam

Luxemburg

Pfizer S.A.

Boulevard de la Plaine 17

1050 Brussels

Belgium

Tazocin 2 g/250 mg

poudre pour solution injectable

2 g/250 mg

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

2,085 g natriumpiperacilline + 268,30 mg natriumtazobactam

Luxemburg

Pfizer S.A.

Boulevard de la Plaine 17

1050 Brussels

Belgium

Tazocin 4g/500 mg

poudre pour solution injectable

4g/500 mg

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

4,170 g natriumpiperacilline + 536,60 mg natriumtazobactam

Malta

John Wyeth & Brother Limited

(trading as Wyeth Pharmaceuticals)

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

Tazocin 2 g/0,25 g

Powder for Solution for Injection or Infusion

2 g/0,25 g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

TAZOCIN 2 g/0,25 g bevat 2 werkzame bestanddelen; piperacilline 2 g en tazobactam 0,25 g, beide als natriumzout.

Malta

John Wyeth & Brother Limited

(trading as Wyeth Pharmaceuticals)

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

TAZOCIN 4 g/0,5 g

Powder for Solution for Injection or Infusion

4 g/0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

TAZOCIN 4 g/0,5 g bevat 2 werkzame bestanddelen; piperacilline 4 g en tazobactam 0,5 g , beide als natriumzout.

Nederland

Pfizer B.V.

Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel

The Netherlands

Tazocin® 2 g/250 mg

2 g /250 mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus

Natriumpiperacilline en natriumtazobactam, overeenkomend met 2 g piperacilline en 250 mg tazobactam

Nederland

Pfizer B.V.

Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel

The Netherlands

Tazocin® 4 g/ 500 mg

4 g/500 mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus

Natriumpiperacilline en natriumtazobactam, overeenkomend met 4 g piperacilline en 500 mg tazobactam

Noorwegen

Pfizer AS

Postboks 3

1324 Lysaker

Norway

Tazocin

2 g/0,25 g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Intraveneus

Natriumpiperacilline, overeenkomend met 2 g piperacilline, natriumtazobactam, overeenkomend met 0,25 g tazobactam

Noorwegen

Pfizer AS

Postboks 3

1324 Lysaker

Norway

Tazocin

4 g/0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Intraveneus

Natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline, natriumtazobactam, overeenkomend met 0,5 g tazobactam

Polen

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

Tazocin

2 g+0,25 g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

2 g piperacilline (in de vorm van natriumpiperacilline) en 0,25 g tazobactam (in de vorm van natriumtazobactam)

Polen

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

Tazocin

4 g+0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

4 g piperacilline (in de vorm van natriumpiperacilline) en 0,5 g tazobactam (in de vorm van natriumtazobactam)

Portugal

Instituto Pasteur de Lisboa, S.A.

Rua Dr. António Loureiro Borges, 2

Arquiparque - Miraflores

1495-131 ALGÉS

Portugal

Tazobac

2 000 mg+250 mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus gebruik

2,085 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 2 g piperacilline en 0,2683 g natriumtazobactam, overeenkomend met 250 mg tazobactam.

Portugal

Instituto Pasteur de Lisboa, S.A.

Rua Dr. António Loureiro Borges, 2

Arquiparque - Miraflores

1495-131 ALGÉS

Portugal

Tazobac

4 000 mg+500 mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus gebruik

4,170 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline en 0,5366 g natriumtazobactam, overeenkomend met 500 mg tazobactam.

Roemenië

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

Tazocin 2,25 g,

liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă

2,00/0,25 g

Gelyofiliseerd poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

2,00 g piperacilline als natriumpiperacilline en 0,25 g tazobactam als natriumtazobactam.

Roemenië

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

Tazocin 4,5 g,

liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă

4,00/0,5 g

Gelyofiliseerd poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

4,00 g piperacilline als natriumpiperacilline en 0,5 g tazobactam als natriumtazobactam.

Slowakije

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

Tazocin 2,25 g

2,25 g

Poeder voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus

Bevat 2,085 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 2 g piperacilline en 0,2683 g natriumtazobactam, overeenkomend met 250 milligram tazobactam

Slowakije

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

Tazocin 4,5 g

4,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus

Bevat 4,170 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline en 0,5366 g natriumtazobactam, overeenkomend met 500 milligram tazobactam

Slovenië

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent,

CT13 9NJ,

United Kingdom

TAZOCIN 4,5 g

prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

4,0 g/0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

4,170 g natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline en 0,5366 g natriumtazobactam, overeenkomend met 500 mg tazobactam.

Spanje

Wyeth Farma S.A.

Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid),

Spain

Tazocel 2/0,25 g

Polvo para solución inyectable

2/0,25 g

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus

2 g piperacilline (in de vorm van natriumpiperacilline) en

0,25 g tazobactam (in de vorm van natriumtazobactam)

Spanje

Wyeth Farma S.A.

Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid),

Spain

Tazocel 4/0,5 g

Polvo para solución inyectable

4/0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie

Intraveneus

4 g piperacilline (in de vorm van natriumpiperacilline) en

0,50 g tazobactam (in de vorm van natriumtazobactam)

Zweden

Pfizer AB

Vetenskapsvägen 10

191 90 Sollentuna,

Sweden

Tazocin

2 g/0,25 g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Intraveneus

Natriumpiperacilline, overeenkomend met 2 g piperacilline en natriumtazobactam, overeenkomend met 0,25 g tazobactam

Zweden

Pfizer AB

Vetenskapsvägen 10

191 90 Sollentuna,

Sweden

Tazocin

4 g/0,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Intraveneus

Natriumpiperacilline, overeenkomend met 4 g piperacilline en natriumtazobactam, overeenkomend met 0,5 g tazobactam

Verenigd Koninkrijk

John Wyeth & Brother Limited

(trading as Wyeth Pharmaceuticals)

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

TAZOCIN 2 g/0,25 g

Powder for Solution for Injection or Infusion

2,25 g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

2 g piperacilline en 250 mg tazobactam, beide als natriumzout

Verenigd Koninkrijk

John Wyeth & Brother Limited

(trading as Wyeth Pharmaceuticals)

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

TAZOCIN 4 g/0,5 g

Powder for Solution for Injection or Infusion

4,5 g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Intraveneus

4 g piperacilline en 500 mg tazobactam, beide als natriumzout


BIJLAGE II

LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM(EN), STERKTE(N) VAN HET (DE) GENEESMIDDEL(LEN), TOEDIENINGSWEG(EN), AANVRAGER(S), HOUDER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN

Lidstaat EU/EE

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fantasienaam Naam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

Inhoud

(concentratie)

Oostenrijk

GlaxoSmithKline Pharma GmbH,

Albert Schweitzer-Gasse 6,

A-1140 Wenen Oostenrijk

Fortum 0,5 g - Trockenstechampullen

500mg

Poeder voor injectie

Intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum 1 g - Trockenstechampullen

1g

Poeder voor injectie

Intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum 2 g - Trockenstechampullen

2g

Poeder voor injectie/infusie

Intraveneus gebruik

België

GlaxoSmithKline s.a. / n.v.

Rue du Tilleul 13

1332 Genval

België

Glazidim

500mg

Poeder voor oplossing voor Injectie

Voor Intraveneus of Intramusculair gebruik

Glazidim

1g

Poeder voor oplossing voor Infusie

Voor intraveneus gebruik

Glazidim

1g

Poeder voor oplossing voor Injectie

Voor Intraveneus of Intramusculair gebruik

Glazidim

2g

Poeder voor oplossing voor infusie

Voor intraveneus gebruik

Glazidim

2g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Bulgarije

Glaxo Group Ltd.

Glaxo Wellcome House,

Berkeley avenue, Greenford,

Middlesex UB6 0NN,

Engeland

Fortum

1g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Cyprus

Glaxo Group Limited

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

Verenigd Koninkrijk

Fortum

1g

Poeder voor Injectie

Voor intraveneus gebruik

Injectieflacons bevatten 1g ceftazidim (als pentahydraat)

Tsjechische Republiek

Glaxo Group Ltd.,

Glaxo Welcome House,

Berkeley avenue, Greenford,

Middlesex UB6 0NN

Verenigd Koninkrijk

Fortum 500mg

500mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Fortum 1g

1g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Fortum 2g

2g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Denemarken

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykaer 68, 2605 Broendby

Denemarken

Fortum

500mg

Poeder voor Injectie

Voor intraveneus gebruik

Fortum

1g

Poeder voor Injectie

Voor intraveneus gebruik

Fortum

2g

Poeder voor Injectie

Voor intraveneus gebruik

Estland

Glaxo Wellcome Operations,

Glaxo Wellcome Hogebruik,

Berkeley Avenue, Greenford,

Middlesex, UB6 0NN

Verenigd Koninkrijk

Fortum

1g

Poeder voor oplossing voor injectie /infusie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

1g

Finland

Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome House,

Berkeley Avenue, Greenford,

Middlesex UB6 0NN

Engeland

Glazidim

500mg

Poeder voor oplossing voor Injectie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

Injectieflacons bevatten 500 mg ceftazidim (als pentahydraat)

Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome House,

Berkeley Avenue, Greenford,

Middlesex UB6 0NN

Verenigd Koninkrijk

Glazidim

1g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

Injectieflacons bevatten 1 g ceftazidim (als pentahydraat)

GlaxoSmithKline Oy,

PB 24, 02231 Espoo

Finland

Glazidim

1g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

Injectieflacons bevatten 1 g ceftazidim (als pentahydraat)

GlaxoSmithKline Oy,

PB 24, 02231 Espoo

Finland

Glazidim

2g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

Injectieflacons bevatten 2 g ceftazidim (als pentahydraat)

GlaxoSmithKline Oy,

PB 24, 02231 Espoo

Finland

Glazidim

3g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

Injectieflacons bevatten 3 g ceftazidim (als pentahydraat)

Frankrijk

Laboratoire GlaxoSmithKline

100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex

Frankrijk

Fortum enfants et nourrisons

250mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

295mg

Fortum enfants et nourrisons

500mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

591mg

Fortumset

1g

Poeder voor oplossing voor infusie (IV)

Voor intraveneus gebruik

1 182mg

Fortum

1g

Poeder voor oplossing voor Injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

1 182mg

Fortumset

2g

Poeder voor oplossing voor infusie (IV)

Voor intraveneus gebruik

2 364mg

Fortum

2g

Poeder voor oplossing voor injectie (IV)

Voor intraveneus gebruik

2 364mg

Duitsland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Theresienhöhe 11

80339 München

Duitsland

Fortum

500mg

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Voor intraveneus en intramusculair gebruik

Fortum

1g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Voor intraveneus en intramusculair gebruik

Fortum

2g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Voor intraveneus gebruik

Griekenland

GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof.

Kifissias 266,

152 32 Halandri, Athene

Griekenland

Solvetan

1g

Poeder voor injectie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

Solvetan

2g

Poeder voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Hongarije

GlaxoSmithKline Kft.

1124 Bp, Csörsz u. 43.

Hongarije

Fortum

500mg

Poeder voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Fortum

1g

Poeder voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Fortum

2g

Poeder voor infusie

Voor intraveneus gebruik

IJsland

GlaxoSmithKline ehf.

Thverholt 14

105 Reykjavík

IJsland

Fortum

1g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum

2g

Poeder voor oplossing voor infusie

Voor intraveneus gebruik

Ierland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Stonemasons Way,

Rathfarnham,

Dublin 16

Ierland

Fortum

500mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneuze of intramusculaire injectie

Gereconstituteerde oplossing bevat 500mg ceftazidim

Fortum

1g

Poeder voor oplossing voor injectie or infusie, injectieflacon

Voor intraveneuze of intramusculaire injectie of infusie

Gereconstituteerde oplossing bevat1g ceftazidim

Fortum

1g

Poeder voor infusie, Injectieflacon

Voor infusie

Gereconstituteerde oplossing bevat1g ceftazidim

Fortum

2g

Poeder voor oplossing voor injectie or infusie, injectieflacon

Voor intraveneuze of intramusculaire injectie of infusie

Gereconstituteerde oplossing bevat 2g ceftazidim

Fortum

2g

Poeder voor infusie, Injectieflacon

Voor infusie

Gereconstituteerde oplossing bevat 2g ceftazidim

Italië

GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 –

37135 Verona

Italië

Glazidim

250 mg/ml

Poeder en solvent voor oplossing voor injectie

Voor intramusculair gebruik

Glazidim

500mg/1,5ml

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Voor intramusculair gebruik

Glazidim

1g/3ml

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Voor intramusculair gebruik

Glazidim

1g/10ml

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Glazidim

2g

Poeder voor oplossing voor infusie

Voor intraveneus gebruik

Glazidim

1g/100ml

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie (Injectieflacon)

Voor intraveneus gebruik

Glazidim

2g/100ml

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie (Injectieflacon)

Voor intraveneus gebruik

Glazidim

1g

Poeder voor oplossing voor Infusie (Injectieflacon)

Voor intraveneus gebruik

Glazidim

2g

Poeder voor oplossing voor infusie (Injectieflacon)

Voor intraveneus gebruik

Glaxo Allen S.p.A

Via Fleming, 2

Verona

Italië

Panzid

1g/3ml

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Voor intramusculair gebruik

Letland

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bruninieku 5, Riga, LV-1001,

Letland

Fortum 1 g Powder for solution for injection or infusion

1g

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Voor intraveneus gebruik of intramusculair gebruik

1 g ceftazidim (als ceftazidim pentahydraat)

Litouwen

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“,

A. Goštauto g. 40A,

LT-01112 Vilnius, Litouwen

Fortum

500mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Intraveneus gebruik of intramusculair gebruik

Fortum

1g

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Intraveneus gebruik of intramusculair gebruik

Fortum

2g

Poeder voor oplossing voor injectie or infusie

Intraveneus gebruik

Fortum

3g

Poeder voor oplossing voor injectie or infusie

Intraveneus gebruik

Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a. / n.v.

Rue du Tilleul 13

1332 Genval

België

Glazidim

500mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor Intraveneus of Intramusculair gebruik

Glazidim

1g

Poeder voor oplossing voor infusie

Voor intraveneus gebruik

Glazidim

1g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor Intraveneus of Intramusculair gebruik

Glazidim

2g

Poeder voor oplossing voor infusie

Voor intraveneus gebruik

Glazidim

2g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Malta

Glaxo Operations UK Limited

Glaxo Wellcome House

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

Verenigd Koninkrijk

Fortum

1g per vial

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus of Intramusculair gebruik

Nederland

Glaxo Smith Kline B.V.

Huis ter Heideweg 62

3705 LZ ZEIST

Nederland

Fortum

500mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum

1g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum

2g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Noorwegen

GlaxoSmithKline AS

Forskningsveien 2A

Postboks 180 Vinderen

0319 Oslo

Noorwegen

Fortum

500mg

Poeder voor infusie/injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum

1g

Poeder voor infusie/injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum

2g

Poeder voor infusie/injectie

Voor intraveneus gebruik

Polen

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Verenigd Koninkrijk

Fortum

250mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

Fortum

500mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

Fortum

1g

Poeder voor oplossing voor injectie en infusie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

Fortum

2g

Poeder oplossing voor injectie en infusie

Voor intraveneus gebruik

Portugal

Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda.

Rua Dr. António Loureiro Borges, 3

Aquiparque – Miraflores

1495 – 131 Algés

Portugal

Cefortam

500mg/1,5ml

Poeder and oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Cefortam

1g/3ml

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Cefortam

2g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Roemenië

Glaxo Wellcome UK Limited, Glaxo Wellcome House,

Berkeley Avenue, Greenford,

Middlesex, UB6 0NN

Verenigd Koninkrijk

Fortum

500mg

Poeder voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum

1g

Poeder voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum

1g

Poeder voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum

1g

Poeder voor injectie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Fortum

2g

Poeder voor injectie or infusie

Voor intraveneus of intramusculair gebruik

Slowaakse Republiek

GlaxoSmithKline Slovakia sro.,

Galvaniho7/A, 82104 Bratislava,

Slowaakse Republiek

Fortum

500mg

Poeder voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Fortum

1g

Poeder voor infusie

Voor intraveneus gebruik

Fortum

2g

Poeder voor infusie

Voor intraveneus gebruik

Slovenië

GSK d.o.o., Ljubljana

Knezov štradon 90

SI-1000 Ljubljana

Slovenië

Fortum

1g

Poeder voor injectie or infusie

Voor intraveneus gebruik

Fortum Monovial

1g

Poeder voor infusie

Voor intraveneus gebruik

Spanje

GlaxoSmithKline, S.A.

P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2

28760 Tres Cantos (Madrid)

Spanje

Fortam IM/IV

500mg

Poeder voor injectie

Voor intraveneus gebruik/IM

Fortam IV

1g

Poeder voor injectie

Voor intraveneus gebruik

Fortam 1g

1g

Poeder voor injectie

Voor intraveneus gebruik/IM

Fortam IV

2g

Poeder voor infusie

Voor intraveneus gebruik

Zweden

GlaxoSmithKline AB

Box 516

169 29 Solna

Zweden

Fortum

250mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

250 mg ceftazidim (als pentahydraat )

Fortum

500mg

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

500 mg ceftazidim (als pentahydraat )

Fortum

1g

Poeder voor oplossing voor injectie

Voor intramusculair of intraveneus gebruik

1 g ceftazidim (als pentahydraat )

Fortum

1g

Poeder voor oplossing voor infusie

Voor intraveneus gebruik

1g ceftazidim (als pentahydraat )

Fortum

1g Monovial

Poeder voor oplossing voor infusie

Voor intraveneus gebruik

1g ceftazidim (als pentahydraat)

Fortum

2g Monovial

Poeder voor oplossing voor infusie

Voor intraveneus gebruik

2g ceftazidime (als pentahydraat)

Fortum

2g

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Voor intraveneus gebruik

2g ceftazidim (als pentahydraat)

Verenigd Koninkrijk

Glaxo Operations UK Ltd,

Glaxo Wellcome House,

Berkeley Avenue, Greenford Road,

Middlesex, UB6 0NN

Verenigd Koninkrijk

Fortum

250mg

Poeder voor injectie

intraveneus gebruik en intramusculair gebruik

118mg per gram ceftazidim

Fortum

500mg

Poeder voor injectie

intraveneus gebruik en intramusculair gebruik

118mg per gram ceftazidim

Fortum

1g

Poeder voor injectie

intraveneus gebruik en intramusculair gebruik

118mg per gram ceftazidim

Fortum

2g and 3g + 2g Monovial

Poeder voor infusie

intraveneus gebruik en intramusculair gebruik

118mg per gram ceftazidim


BIJLAGE III

LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORMEN, STERKTEN VAN DE GENEESMIDDELEN, TOEDIENINGSWEGEN, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN

Lidstaat EU/EEA

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fantasienaam Naam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

Oostenrijk

Roche Austria GmbH,

Engelhorngasse 3,

A - 1211 Vienna

Austria

Inhibace plus «Roche» - Filmtabletten

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

België

N.V. Roche S.A.

Rue Dante 75

1070 Bruxelles

Belgium

Co-Inhibace

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

Tsjechië

Roche s.r.o.

Dukelskych hrdinu 567/52

170 00 / Praha 7

Czech Republic

Inhibace Plus

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

Duitsland

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

79639/Grenzach

Germany

Dynorm Plus

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

Griekenland

Roche (Hellas) SA

4, Alamanas & Delfon Str.

Maroussi 15125

Attiki

Greece

Vascace Plus

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

Hongarije

Roche Hungary Ltd

Edison ut 1

2040 / Budaörs

Hungary

Inhibace Plus

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

Italië

Roche S.p.A

Via G.B Stucchi 110

20052/Monza

Italy

Inibace Plus

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

Luxemburg

N.V. Roche S.A.

Rue Dante 75

1070 Bruxelles

Belgium

Co-Inhibace

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

Polen

Roche Polska Sp.z.o.o.

Ul. Domaniewska 39B

02-672 / Warsaw

Poland

Inhibace Plus

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Estrada Nacional 249-1

2720-413 / Amadora

Portugal

Inibace Plus

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

Spanje

Roche Farma S.A.

Eucalipto no 33

28016 / Madrid

Spain

Inhibace Plus

5 mg/12,5 mg

Filmomhulde tabletten

Oraal gebruik


BIJLAGE IV

LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORMEN, STERKTEN VAN GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN

Fenofibraat bevattende geneesmiddelen met een vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie

Lidstaat (EU/EEA)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fantasienaam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

AT - Oostenrijk

Solvay Pharma GmbH

Dresdner Straße 91/C2/Top 12

A- 1200 Wien

Austria

Apteor 160 mg - Filmtabletten

160 mg

Filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

A-8502 Lannach

Austria

Fenolip retard 250 mg - Kapseln

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

AT - Oostenrijk

Solvay Pharma GmbH

Dresdner Straße 91/C2/Top 12

A- 1200 Wien

Austria

Lipanthyl Nanopartikel 145 mg - Filmtabletten

145 mg

filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

Solvay Pharma GmbH

Dresdner Straße 91/C2/Top 12

A- 1200 Wien

Austria

Lipanthyl supra 160 mg - Filmtabletten

160 mg

filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

Solvay Pharma GmbH

Dresdner Straße 91/C2/Top 12

A- 1200 Wien

Austria

Lipcor 200 mg - Kapseln

200 mg

capsule, hard

oraal

AT - Oostenrijk

Solvay Pharma GmbH

Dresdner Straße 91/C2/Top 12

A- 1200 Wien

Austria

Lipsin 100 mg - Kapseln

100 mg

capsule, hard

oraal

AT - Oostenrijk

Solvay Pharma GmbH

Dresdner Straße 91/C2/Top 12

A- 1200 Wien

Austria

Lipsin retard 250 mg - Kapseln

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

BE - België

DOCPHARMA N.V.

Ambachtenlaan 13H

3001 Leuven

Belgium

DOCFENOFI 200

200 mg

CAPSULES

oraal

BE - België

EUROGENERICS N.V. AFGEKORT „E.G.”

Heizel Esplanade b22

1020 Laeken

Belgium

FENOFIBRAAT EG 200 MG

200 mg

CAPSULES

oraal

BE - België

EUROGENERICS N.V. AFGEKORT „E.G.”

Heizel Esplanade b22

1020 Laeken

Belgium

FENOFIBRAAT EG 100 MG

100 mg

CAPSULES

oraal

BE - België

EUROGENERICS N.V. AFGEKORT „E.G.”

Heizel Esplanade b22

1020 Laeken

Belgium

FENOFIBRAAT EG 200 MG

200 mg

CAPSULES

oraal

BE - België

JUBILANT PHARMACEUTICALS NV

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 - Block C

9820 Merelbeke

Belgium

FENOFIBRAAT JUBILANT 200 MG CAPSULES

200 mg

CAPSULES

oraal

BE - België

APOTEX NV

Av. du Bourg.

Etienne Demunter 5 box 8

1090 Jette

Belgium

FENOFIBRATE APOTEX 200 MG

200 mg

CAPSULES

oraal

BE - België

MYLAN BVBA/SPRL

Terhulpsesteenweg 6A

1560 Hoeilaart

Belgium

FENOFIBRATE MYLAN 200 MG MICRONISED

200 mg

Capsule, hard

oraal

BE - België

SANDOZ N.V.

Telecom Gardens

Medialaan 40

1800 Vilvoorde

Belgium

FENOFIBRATE SANDOZ 200 MG

200 mg

CAPSULES

oraal

BE - België

LABORATOIRES S.M.B. S.A.

Rue De La Pastoraale 26-28

1080 Bruxelles

Belgium

FENOGAL 200 LIDOSE

200 mg

capsule, hard

oraal

BE - België

LABORATOIRES S.M.B. S.A.

Rue De La Pastoraale 26-28

1080 Bruxelles

Belgium

FENOGAL 267 MG LIDOSE

267 mg

capsule hard

oraal

BE - België

S.M.B. TECHNOLOGY S.A.

Rue du Parc Industriel 39

6900 Marche-en-Famenne

Belgium

FENOSUP LIDOSE 160 MG

160 mg

capsule hard

oraal

BE - België

SOLVAY PHARMA S.A.-N.V.

Blue Planet Building

Av. Brg. E. Demunterlaan 3

1090 Bruxelles

Belgium

LIPANTHYL 200 MICRONISED

200 mg

capsule, hard

oraal

BE - België

SOLVAY PHARMA S.A.-N.V.

Blue Planet Building

Av. Brg. E. Demunterlaan 3

1090 Bruxelles

Belgium

LIPANTHYL 267 MICRONISED

267 mg

capsule, hard

oraal

BE - België

SOLVAY PHARMA S.A.-N.V.

Blue Planet Building

Av. Brg. E. Demunterlaan 3

1090 Bruxelles

Belgium

LIPANTHYL 67 MICRONISED

67 mg

capsule, hard

oraal

BE - België

SOLVAY PHARMA S.A.-N.V.

Blue Planet Building

Av. Brg. E. Demunterlaan 3

1090 Bruxelles

Belgium

LIPANTHYL SUPRA 215MG

215 mg

filmomhulde tablet

oraal

BE - België

SOLVAY PHARMA S.A.-N.V.

Blue Planet Building

Av. Brg. E. Demunterlaan 3

1090 Bruxelles

Belgium

LIPANTHYL SUPRA 160 MG

160 mg

filmomhulde tablet

oraal

BE - België

SOLVAY PHARMA S.A.-N.V.

Blue Planet Building

Av. Brg. E. Demunterlaan 3

1090 Bruxelles

Belgium

LIPANTHYLNANO 145MG

145 mg

filmomhulde tablet

oraal

BE - België

SOLVAY PHARMA S.A.-N.V.

Blue Planet Building

Av. Brg. E. Demunterlaan 3

1090 Bruxelles

Belgium

LIPERIAL 145MG

145 mg

filmomhulde tablet

oraal

BG - Bulgarije

Laboratoires Fournier SA

28 Boulevard Clemenceau

21000 Dijon

France

Lipanthyl Supra

160 mg

Tablet met gereguleerde afgifte

Oraal gebruik

BG - Bulgarije

Laboratoires Fournier SA

28 Boulevard Clemenceau

21000 Dijon

France

Lipanthyl 200 M

200 mg

Capsule, hard

Oraal gebruik

BG - Bulgarije

Laboratoires Fournier SA

28 Boulevard Clemenceau

21000 Dijon

France

Lipanthyl 267 M

267 mg

Capsule, hard

Oraal gebruik

CY - Cyprus

Varnavas Hadjipanayis Ltd

7 Androcleous street

P.O.Box 21229

1504 Lefkosia

Cyprus

LIPIDIL MICRONISED HARD CAPSULES 267mg

267 mg

capsules

oraal

CY - Cyprus

Varnavas Hadjipanayis Ltd,

7 Androcleous street

P.O.Box 21229

1504 Lefkosia

Cyprus

LIPIDIL MICRONISED HARD CAPSULES 200mg

200 mg

capsules

oraal

CZ - Tsjechische Republiek

Laboratoires Fournier S.A.

28Bd Clemenceau

21 000 Dijon

France

LIPANTHYL 267 M

267 mg

capsule, hard

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

Laboratoires Fournier S.A.

28Bd Clemenceau

21 000 Dijon

France

LIPANTHYL NT 145 MG

145 MG

Filmomhulde tablet

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

Laboratoires Fournier S.A.

28Bd Clemenceau

21 000 Dijon

France

LIPANTHYL SUPRA 160 MG

160 MG

Tablet met gereguleerde afgifte

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

Laboratoires Fournier S.A.

28Bd Clemenceau

21 000 Dijon

France

LIPANTHYL 200 M

200 MG

capsule, hard

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

Laboratoires Fournier S.A.

28Bd Clemenceau

21 000 Dijon

France

LIPANTHYL S 215 MG

215 MG

Filmomhulde tablet

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Germany

LIPOHEXAL 250 RETARD

250 MG

Capsule met gereguleerde afgifte, hard

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

Ingers Industrial Solutions s.r.o.

Slunná 16

617 00 Brno

Czech Republic

FENOFIX 267 MG

267 MG

capsule, hard

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

Ingers Industrial Solutions s.r.o.

Slunná 16

617 00 Brno

Czech Republic

FENOFIX 200 MG

200 MG

capsule, hard

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

Zentiva a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovac Republic

FEBIRA 200

200 MG

capsule, hard

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

sanofi-aventis s.r.o.

Evropská 846/176a

160 00 Praha 6

Czech Republic

LIPIREX 267 MG

267 MG

capsule, hard

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

sanofi-aventis s.r.o.

Evropská 846/176a

160 00 Praha 6

Czech Republic

LIPIREX 200MG

200 MG

capsule, hard

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

PharmaSwiss Česká Republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c

17000 Praha 7

Czech Republic

SUPRELIP

200 MG

capsule, hard

Oraal gebruik

CZ - Tsjechische Republiek

APOTEX (ČR), spol. s r.o.

Palladium, Na Poříčí 1079/3a

110 00 Praha – 1

Czech Republic

APO-FENO

200 MG

capsule, hard

Oraal gebruik

DE - Duitsland

AbZ-Pharma GmbH

Dr.Georg-Spohn-Str. 7

D-89143 Blaubeuren

Germany

Fenofibrat AbZ 100 mg Hartkapseln

100 mg

Capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

AbZ-Pharma GmbH

Dr.Georg-Spohn-Str. 7

D-89143 Blaubeuren

Germany

Fenofibrat AbZ 250 mg Retardkapseln

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

DE - Duitsland

ALIUD PHARMA GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

D-89150 Laichingen

Germany

Fenofibrat AL 250 retard

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

DE - Duitsland

betapharm Arzneimittel GmbH

Kobelweg 95

D-86156 Augsburg

Germany

Fenobeta 250 retard

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

DE - Duitsland

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Bahnhofstr. 1a

D-17498 Mesekenhagen

Germany

Normalip pro

200 mg

Capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Str. 42 a

D-13407 Berlin

Germany

Fenofibrat-CT 100mg Hartkapseln

100 mg

Capsule

oraal

DE - Duitsland

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Str. 42 a

D-13407 Berlin

Germany

Fenofibrat-CT 250mg Retardkapseln

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

DE - Duitsland

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

Südwestpark 50

D-90449 Nürnberg

Germany

Fenofibrat 200 Heumann

200 mg

Capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

Südwestpark 50

D-90449 Nürnberg

Germany

Fenofibrat 250 retard Heumann

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

DE - Duitsland

HEXAL AG

Industriestr. 25

D-83607 Holzkirchen

Germany

FENOFIBRAT HEXAL 160 mg Hartkapseln

160 mg

Capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

HEXAL AG

Industriestr. 25

D-83607 Holzkirchen

Germany

Fenofibrat Hexal 200 mg Hartkapseln

200 mg

Capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

Juta Pharma GmbH

Gutenbergstr. 13

D-24941 Flensburg

Germany

Fenofanton 250 mg Hartkapseln, retardiert

250 mg

Verlengde-afgifte capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

Mylan dura GmbH

Wittichstr. 6

D-64295 Darmstadt

Germany

Durafenat

100 mg

Capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

Mylan dura GmbH

Wittichstr. 6

D-64295 Darmstadt

Germany

durafenat MF 200 mg

200 mg

Capsule met gereguleerde afgifte, hard

oraal

DE - Duitsland

Mylan dura GmbH

Wittichstr. 6

D-64295 Darmstadt

Germany

durafenat retard

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

DE - Duitsland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

D-89079 Ulm

Germany

Fenofibrat-ratiopharm 250 mg Retardkapseln

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

DE - Duitsland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

D-89079 Ulm

Germany

Fenofibrat-ratiopharm 100 mg Hartkapseln

100 mg

Capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Raiffeisenstr. 11

D-83607 Holzkirchen

Germany

Fenofibrat Sandoz 200mg Hartkapseln

200 mg

Capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

Abbott Arzneimittel GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Germany

Apteor 160 mg Filmtablette

160 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Abbott Arzneimittel GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Germany

Elipsia 145 mg Filmtabletten

145 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Abbott Arzneimittel GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Germany

Liperial 145 mg Filmtablette

145 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Abbott Arzneimittel GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Germany

Lipidil - Ter 160 mg Filmtablette

160 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Abbott Arzneimittel GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Germany

Lipidil 145 ONE

145 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Abbott Arzneimittel GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Germany

Lipidil 200mg

200 mg

Capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

Abbott Arzneimittel GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Germany

Xafenor 145 mg Filmtablette

145 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Stadapharm GmbH

Stadastr. 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Germany

Fenofibrat STADA 250 mg Hartkapseln, retardiert

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

DE - Duitsland

Winthrop Arzneimittel GmbH

Urmitzer Str. 5

D-56218 Mülheim-Kärlich

Germany

CiL 160 mg

160 mg

Capsule, hard

oraal

DE - Duitsland

Winthrop Arzneimittel GmbH

Urmitzer Str. 5

D-56218 Mülheim-Kärlich

Germany

CIL 200 mg

200 mg

Capsule

oraal

EL - Griekenland

SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε

Agiou DIMITRIOU 63

Alimos 17456

Greece

LIPIDIL

200 MG/CAP

HARDE CAPSULES

ORAAL

EL - Griekenland

SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε

Agiou DIMITRIOU 63

Alimos

Greece 17456

LIPIDIL (NT)

145 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

LABORATOIRES SMB S.A., BELGIUM

26-28 rue de la Pastoraale

B-1080, Brussels

Belgium

FENOBRAT

160 MG/CAP

HARDE CAPSULES

ORAAL

ES - Spanje

SOLVAY PHARMA

S.A.Avda. Diagonal

507 Barcelona

Spain

APTEOR

145 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

SOLVAY PHARMA,

S.A.Avda. Diagonal

507 Barcelona

Spain

APTEOR

160 mg

Filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

KERN PHARMA

S.L. Venus, 72.

Poligono Industrial Colon II.Terrassa

Spain

Fenofibrato KernPharma

160 mg

Capsules

oraal

ES - Spanje

LABORATORIOS RANBAXY

S.L.Passeig de Gracia

9 Barcelona

Spain

FENOFIBRATO RANBAXY

160 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

LABORATORIOS RANBAXY S.L.Passeig de Gracia

9 Barcelona

FENOFIBRATO RANBAXY

200 mg

capsules

oraal

ES - Spanje

LABORATORIOS RANBAXY S.L.Passeig de Gracia

9 Barcelona

Spain

FENOFIBRATO RANBAXYGEN

200 mg

capsules

oraal

ES - Spanje

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes

764 Barcelona

Spain

Liparison Retard

250 mg

capsules

oraal

ES - Spanje

SOLVAY PHARMA S.A.

Avda. Diagonal

507 BARCELONA

Spain

PANLIPAL

145mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

SOLVAY PHARMA S.A.

Avda. Diagonal

507 BARCELONA

Spain

SECALIP

145mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

SOLVAY PHARMA S.A.

Avda. Diagonal

507 BARCELONA

Spain

SECALIP

200 mg

capsules

oraal

ES - Spanje

SOLVAY PHARMA S.A.

Avda. Diagonal

507 BARCELONA

Spain

SECALIP

250 mg

capsules

oraal

ES - Spanje

SOLVAY PHARMA S.A.

Avda. Diagonal

507 BARCELONA

Spain

SECALIP SUPRA

160 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ET - Estland

Laboratoires Fournier S.A.

28 Boulevard Clemenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL

200 mg

capsule

Oraal gebruik

ET - Estland

Pharmaswiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47

11316 Tallinn

ESTONIA

FENOLIP

160 mg

capsule, hard

Oraal gebruik

FI - Finland

Laboratoires SMB S.A.

Rue de la Pastoraale 26-28

1080 Brussels

Belgium

CIL

160 mg

capsules, hard

Oraal gebruik

FI - Finland

Laboratoires SMB S.A.

Rue de la Pastoraale 26-28

1080 Brussels

Belgium

FENOSUP LIDOSE

160 mg

capsules, hard

Oraal gebruik

FI - Finland

Laboratoires Fournier SA

28 boulevard Clémenceau

BP 27912

21079 Dijon Cedex

France

LIPANTHYL PENTA

145 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FI - Finland

Laboratoires Fournier SA

28 boulevard Clémenceau

BP 27912

21079 Dijon Cedex

France

LIPANTHYL SUPRA

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FI - Finland

Laboratoires Fournier SA

28 boulevard Clémenceau

BP 27912

21079 Dijon Cedex

France

LIPANTHYL SUPRA

215 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Société FERLUX SA

24, avenue d'Aubière

BP 151

63804 Cournon d'Auvergne Cedex

FRANCE

CENCARAN 140 mg, gélule

140 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Société FERLUX SA

24, avenue d'Aubière

BP 151

63804 Cournon d'Auvergne Cedex

France

CENCARAN 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM

68-88, rue Louis Ampère

ZI des Chanoux

93330 Neuilly-sur-Marne

FRANCE

FEGENOR 140 mg, gélule

140 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM

68-88, rue Louis Ampère

ZI des Chanoux

93330 Neuilly-sur-Marne

France

FEGENOR 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM

68-88, rue Louis Ampère

ZI des Chanoux

93330 Neuilly-sur-Marne

France

FEGENOR 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

GALENIX DEVELOPPEMENT

Les Palanques

33127 Saint Jean d’Illac

FRANCE

FENATHOL 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM

68-88, rue Louis Ampère

ZI des Chanoux

93330 Neuilly-sur-Marne

France

FENOCOR 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ACTAVIS France

La Boursidière Centre d'Affaires

92357 Le Plessis Robinson

FRANCE

FENOFIBRATE ACTAVIS 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

BIOGARAN

15, boulevard Charles de Gaulle

92700 Colombes

FRANCE

FENOFIBRATE ALMUS 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ARROW GENERIQUES

26, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

FENOFIBRATE ALMUS 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ARROW GENERIQUES

26, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

FENOFIBRATE ALMUS 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

LABORATOIRES ALTER

3, avenue de la Baltique

ZI de Courtaboeuf

91140 Villebon Sur Yvette

France

FENOFIBRATE ALTER 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

LABORATOIRES ALTER

3, avenue de la Baltique

ZI de Courtaboeuf

91140 Villebon Sur Yvette

FRANCE

FENOFIBRATE ALTER 300 mg, gélule

300 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ARROW GENERIQUES

26, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

FENOFIBRATE ARROW 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ARROW GENERIQUES

26, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

FENOFIBRATE ARROW 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ARROW GENERIQUES

26, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

FENOFIBRATE ARROW 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

FRANCE

FENOFIBRATE BIOGARAN 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

BIOGARAN

15, boulevard Charles de Gaulle

92700 Colombes

France

FENOFIBRATE BIOGARAN 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE BIOGARAN 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE BIOGARAN 300 mg, gélule

300 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE BIOGARAN 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

CLL PHARMA

Nice Premier - Arénas

455, Promenade des Anglais

06299 Nice Cedex 03

FRANCE

FENOFIBRATE CEHEL PHARMA 140 mg, gélule

140 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

CRISTERS

22 quai Gallieni

92150 Suresnes

FRANCE

FENOFIBRATE CRISTERS 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

CRISTERS

22 quai Gallieni

92150 Suresnes

France

FENOFIBRATE CRISTERS 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

CRISTERS

22 quai Gallieni

92150 Suresnes

France

FENOFIBRATE CRISTERS 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

CLL PHARMA

Nice Premier - Arénas

455, Promenade des Anglais

06299 Nice Cedex 03

France

FENOFIBRATE DCI PHARMA 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

CLL PHARMA

Nice Premier - Arénas

455, Promenade des Anglais

06299 Nice Cedex 03

France

FENOFIBRATE DCI PHARMA 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE DEBAT CARDIO 140 mg, gélule

140 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

«Le Quintet» - bâtiment A

12, rue Danjou

92517 Boulogne Billancourt Cedex

France

FENOFIBRATE EG 145 mg, comprimé

145 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

«Le Quintet» - bâtiment A

12, rue Danjou

92517 Boulogne Billancourt Cedex

France

FENOFIBRATE EG 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

«Le Quintet» - bâtiment A

12, rue Danjou

92517 Boulogne Billancourt Cedex

France

FENOFIBRATE EG 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

«Le Quintet» - bâtiment A

12, rue Danjou

92517 Boulogne Billancourt Cedex

France

FENOFIBRATE EG 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANOFI AVENTIS France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

France

FENOFIBRATE ENIREX 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

FRANCE

FENOFIBRATE TEVA 145 mg, comprimé

145 mg pour 1 comprimé

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ETHYPHARM

194, Bureaux de la Colline

Bâtiment D

92213 Saint-Cloud Cedex

France

FENOFIBRATE ETHYPHARM 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ETHYPHARM

194, Bureaux de la Colline

Bâtiment D

92213 Saint-Cloud Cedex

France

FENOFIBRATE ETHYPHARM 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

GALENIX DEVELOPPEMENT

Les Palanques

33127 Saint Jean d’Illac

FRANCE

FENOFIBRATE EXPANPHARM 200 mg, comprimé

200 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

AJC INVEST

6, rue de la Rochefoucauld

16000 Angoulême

FRANCE

FENOFIBRATE EXPANPHARM 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

GALENIX DEVELOPPEMENT

Les Palanques

33127 Saint Jean d’Illac

FRANCE

FENOFIBRATE EXPANPHARM 67 mg, comprimé

67 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

AJC INVEST

6, rue de la Rochefoucauld

16000 Angoulême

FRANCE

FENOFIBRATE EXPANPHARM 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE FOURNIER 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE FOURNIER 145 mg, comprimé pelliculé

145 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE FOURNIER 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE FOURNIER 200 MICRONISE, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE FOURNIER 300 mg, gélule

300 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE FOURNIER 67 MICRONISE, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANDOZ

49, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret

FRANCE

FENOFIBRATE G GAM 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANDOZ

49, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret

France

FENOFIBRATE G GAM 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

GALENIX DEVELOPPEMENT

Les Palanques

33127 Saint Jean d’Illac

France

FENOFIBRATE GALENIX 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

FRANCE

FENOFIBRATE IVAX 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

France

FENOFIBRATE IVAX 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

France

FENOFIBRATE IVAX 300 mg, gélule

300 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

France

FENOFIBRATE IVAX 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

CLL PHARMA

Nice Premier - Arénas

455, Promenade des Anglais

06299 Nice Cedex 03

France

FENOFIBRATE MILGEN 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

CLL PHARMA

Nice Premier - Arénas

455, Promenade des Anglais

06299 Nice Cedex 03

France

FENOFIBRATE MILGEN 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

MYLAN SAS

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

FRANCE

FENOFIBRATE MYLAN 100 mg, gélule

100,00 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

MYLAN SAS

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

France

FENOFIBRATE MYLAN 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

MYLAN SAS

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

France

FENOFIBRATE MYLAN 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

MYLAN SAS

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

France

FENOFIBRATE MYLAN 300 mg, gélule

300,00 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

MYLAN SAS

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

France

FENOFIBRATE MYLAN 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

QUALIMED

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

FRANCE

FENOFIBRATE QUALIMED 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

QUALIMED

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

France

FENOFIBRATE QUALIMED 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

QUALIMED

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

France

FENOFIBRATE QUALIMED 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

11-15 Quai Dion Bouton

92800 Puteaux

FRANCE

FENOFIBRATE RANBAXY 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

11-15 Quai Dion Bouton

92800 Puteaux

France

FENOFIBRATE RANBAXY 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

11-15 Quai Dion Bouton

92800 Puteaux

France

FENOFIBRATE RANBAXY 300 mg, gélule

300 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoire RATIOPHARM

19, boulevard Paul Vaillant Couturier

94200 Ivry sur Seine

FRANCE

FENOFIBRATE RATIOPHARM 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE RATIOPHARM 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoire RATIOPHARM

19, boulevard Paul Vaillant Couturier

94200 Ivry sur Seine

France

FENOFIBRATE RATIOPHARM 300 mg, gélule

300 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE RATIOPHARM 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

11-15 Quai Dion Bouton

92800 Puteaux

FRANCE

FENOFIBRATE RPG 100 mg, gélule

100,00 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

11-15 Quai Dion Bouton

92800 Puteaux

FRANCE

FENOFIBRATE RPG 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE RPG 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOFIBRATE RPG 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANDOZ

49, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret

FRANCE

FENOFIBRATE SANDOZ 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANDOZ

49, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret

France

FENOFIBRATE SANDOZ 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANDOZ

49, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret

France

FENOFIBRATE SANDOZ 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANDOZ

49, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret

France

FENOFIBRATE SANDOZ 300 mg, gélule

300 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANDOZ

49, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret

France

FENOFIBRATE SANDOZ 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

France

FENOFIBRATE TEVA 100 mg, gélule

100,00 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

France

FENOFIBRATE TEVA 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

France

FENOFIBRATE TEVA 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

FRANCE

FENOFIBRATE TEVA 300 mg, gélule

300,00 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

France

FENOFIBRATE TEVA 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANOFI AVENTIS France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

France

FENOFIBRATE WINTHROP 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANOFI AVENTIS France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

France

FENOFIBRATE WINTHROP 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANOFI AVENTIS France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

France

FENOFIBRATE WINTHROP 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

WYVERN MEDICAL LTD

Sterling House - 3A New Street

Ledbury

HR8 2DX Herefordshire

UNITED KINGDOM

FENOFIBRATE WYVERN 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

WYVERN MEWYVERN MEDICAL LTD

Sterling House - 3A New Street

Ledbury

HR8 2DX Herefordshire

UNITED KINGDOM

FENOFIBRATE WYVERN 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

WYVERN MEDICAL LTD

Sterling House - 3A New Street

Ledbury

HR8 2DX Herefordshire

UNITED KINGDOM

FENOFIBRATE WYVERN MEDICAL 160 mg, comprimé pelliculé

160,0 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

WYVERN MEDICAL LTD

Sterling House - 3A New Street

Ledbury

HR8 2DX Herefordshire

UNITED KINGDOM

FENOFIBRATE WYVERN MEDICAL 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

WYVERN MEDICAL LTD

Sterling House - 3A New Street

Ledbury

HR8 2DX Herefordshire

UNITED KINGDOM

FENOFIBRATE WYVERN MEDICAL 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ZYDUS France

25, rue des Peupliers

ZAC Les Hautes Pâtures - Parc d’Activités des Peupliers

92000 Nanterre

FRANCE

FENOFIBRATE ZYDUS 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ZYDUS France

25, rue des Peupliers

ZAC Les Hautes Pâtures - Parc d’Activités des Peupliers

92000 Nanterre

France

FENOFIBRATE ZYDUS 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ZYDUS France

25, rue des Peupliers

ZAC Les Hautes Pâtures - Parc d’Activités des Peupliers

92000 Nanterre

France

FENOFIBRATE ZYDUS 300 mg, gélule

300 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ZYDUS France

25, rue des Peupliers

ZAC Les Hautes Pâtures - Parc d’Activités des Peupliers

92000 Nanterre

France

FENOFIBRATE ZYDUS 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANOFI AVENTIS FRANCE

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

FRANCE

FENOFIBRATE WINTHROP 145 mg, comprimé

145 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

QUALIMED

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

FRANCE

FENOFIBRATE QUALIMED 145 mg, comprimé

145 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

LABORATOIRE RATIOPHARM

19, boulevard Paul Vaillant Couturier

94200 Ivry sur Seine

FRANCE

FENOFIBRATE RATIOPHARM 145 mg, comprimé

145 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOX 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

FENOX 300 mg, gélule

300 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANDOZ

49, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret

FRANCE

FENOFIBRATE SANDOZ 145 mg, comprimé

145 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

GALENIX DEVELOPPEMENT

Les Palanques

33127 Saint Jean d’Illac

France

GENOTHYL 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL 140 MICRONISE, gélule

140 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL 145 mg, comprimé pelliculé

145 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL 200 micronisé, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL 67 Micronisé, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

BIOGARAN

15, boulevard Charles de Gaulle

92700 Colombes

FRANCE

FENOFIBRATE BIOGARAN 145 mg, comprimé

145 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ETHYPHARM

194, Bureaux de la Colline

Bâtiment D

92213 Saint-Cloud Cedex

France

LIPILFEN 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

MYLAN SAS

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

FRANCE

FENOFIBRATE MYLAN 145 mg, comprimé

145 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANOFI AVENTIS FRANCE

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

FRANCE

FENOFIBRATE WINTHROP 160 mg, comprimé

160 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

ETHYPHARM

194, Bureaux de la Colline

Bâtiment D

92213 Saint-Cloud Cedex

France

LIPIPHARM 145 mg, comprimé

145 mg

tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANOFI AVENTIS France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

France

LIPIREX 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SANOFI AVENTIS France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

France

LIPIREX 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

BOUCHARA RECORDATI

68, rue Marjolin

BP 67

92302 Levallois-Perret Cedex

FRANCE

LIVESAN 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

BOUCHARA RECORDATI

68, rue Marjolin

BP 67

92302 Levallois-Perret Cedex

France

LIVESAN 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

PANLIPAL 145 mg, comprimé pelliculé

145 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

SECALIP 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

SECALIP 200 mg, gélule

200 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

SECALIP 300 mg, gélule

300 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoires FOURNIER SA

28, boulevard Clémenceau

21000 Dijon

France

SECALIP 67 mg, gélule

67 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

SUBSTIPHARM

8, rue Bellini

75116 Paris

FRANCE

SUBSTICHOL 160 mg, comprimé pelliculé

160 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

WYVERN MEDICAL LTD

Sterling House - 3A New Street

Ledbury

HR8 2DX Herefordshire

United Kingdom

WYVEBRATE 160 mg, comprimé pelliculé

160,0 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

HU - Hongarije

PharmaSwiss Magyarország Kft.

Zichy G. u. 5 fszt/1

1146 Budapest

Hungary

Fenobrat

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

HU - Hongarije

PharmaSwiss Magyarország Kft.

Zichy G. u. 5 fszt/1

1146 Budapest

Hungary

Fenoswiss

160 mg

harde capsule

oraal

HU - Hongarije

Laboratoires Fournier SA

8 Bd Clemenceau

F-21000 Dijon

France

Lipidil Supra

160 mg

filmomhulde tablet

oraal

HU - Hongarije

Laboratoires Fournier SA

8 Bd Clemenceau

F-21000 Dijon

France

Lipidil Supra

215mg

filmomhulde tablet

oraal

HU - Hongarije

Laboratoires Fournier SA

8 Bd Clemenceau

F-21000 Dijon

France

Lipanthyl NT

145 mg

filmomhulde tablet

oraal

HU - Hongarije

Laboratoires Fournier SA

8 Bd Clemenceau

F-21000 Dijon

France

Lipidil

267 mg

harde capsule

oraal

IE - Ierland

Solvay Healthcare Limited

Mansbridge Road

West End

Southampton

SO18 3JD

United Kingdom

Lipantil Micro 67 mg capsules, hard

67 mg

harde capsules

Oraal gebruik

IE - Ierland

Solvay Healthcare Limited

Mansbridge Road

West End

Southampton

SO18 3JD

United Kingdom

Lipantil Micro 200 mg capsules, hard

200 mg

harde capsules

Oraal gebruik

IE - Ierland

Solvay Healthcare Limited

Mansbridge Road

West End

Southampton

SO18 3JD

United Kingdom

Lipantil Micro 267 mg capsules, hard

267 mg

harde capsules

Oraal gebruik

IE - Ierland

Solvay Healthcare Limited

Mansbridge Road

West End

Southampton

SO18 3JD

United Kingdom

Lipantil Supra 145mg film-coated tablets

145 mg

filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

IE - Ierland

Solvay Healthcare Limited

Mansbridge Road

West End

Southampton

SO18 3JD

United Kingdom

Lipantil Supra 160mg film-coated tablets

160 mg

filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

IE - Ierland

Solvay Healthcare Limited

Mansbridge Road

West End

Southampton

SO18 3JD

United Kingdom

Lipantil Supra 215 mg film-coated tablets

215 mg

filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

IT - Italië

Farmaceutici Caber Spa Viale Città D'Europa, 681 00100 ROMA

Italy

Lipsin

200 mg

Capsule

Oraal

IT - Italië

Solvay Pharma Spa

Via della Libertà 30

100 95 Grugliasco

Italy

Fulcro

200 mg

Capsule

Oraal

IT - Italië

Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica Srl

Via dei Pestagalli, 7

20138 MILANO

Italy

Tilene

100 mg

Capsule

Oraal

IT - Italië

Salus Researches Spa

Via Aurelia, 58

00165 ROMA

Italy

Nolipax

100 mg

Capsule

Oraal

IT - Italië

Teofarma Srl Via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene 27010 Pavia

Italy

Lipofene

100 mg

Capsule

Oraal

IT - Italië

Winthrop Pharmaceuticals Italia Srl Viale Bodio, 37/B 20158 MILANO

Italy

Fenofibrato Winthrop

200 mg

Capsule

Oraal

IT - Italië

Solvay Pharma Spa

Via della Libertà 30

100 95 Grugliasco

Italy

Fulcrosupra

145 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

IT - Italië

Solvay Pharma Spa

Via della Libertà 30

100 95 Grugliasco

Italy

Fulcrosupra

160 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

IT - Italië

Solvay Pharma Spa

Via della Libertà 30

100 95 Grugliasco

Italy

Fenolibs

145 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

IT - Italië

Solvay Pharma Spa

Via della Libertà 30

100 95 Grugliasco

Italy

Liperial

145 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

LT - Litouwen

UAB PharmaSwiss

Šeimyniškių 21B

LT-09200 Vilnius

Lithuania

Fenolip

160 mg

capsule, hard

Oraal gebruik

LT - Litouwen

Laboratoires Fournier S. A.

28 Boulevard Clemenceau

21000 Dijon

France

Lipanthyl 200 M

200 mg

capsule, hard

Oraal gebruik

LU - Luxemburg

Leurquin Mediolanum Lab.

68-88, rue Ampere

(Z.I. Chanaux)

93330 Neuilly-sur-Seine

France

Fegenor

67 mg

capsule, hard

oraal

LU - Luxemburg

Leurquin Mediolanum Lab.

68-88, rue Ampere

(Z.I. Chanaux)

93330 Neuilly-sur-Seine

France

Fegenor

200 mg

capsule, hard

oraal

LU - Luxemburg

S.M.B.

26-28, rue de la Pastoraale

B- 1080 Bruxelles

Belgium

Fenogal-200

200 mg

capsule, hard

oraal

LU - Luxemburg

S.M.B.

26-28, rue de la Pastoraale

B- 1080 Bruxelles

Belgium

Fenogal-267

267mg

capsule, hard

oraal

LU - Luxemburg

Eurogenerics SA

Esplanade Heysel, B22

B- 1020 Bruxelles

Belgium

Fenofibrate EG

67 mg

capsule, hard

oraal

LU - Luxemburg

Solvay Pharma S.A.

Avenue du Brg. E. Demunter 3

B- 1090 Bruxelles

Belgium

Lipanthyl 67 Micronised

67 mg

capsule, hard

oraal

LU - Luxemburg

Solvay Pharma S.A.

Avenue du Brg. E. Demunter 3

B- 1090 Bruxelles

Belgium

Lipanthyl 200 Micronised

200 mg

capsule, hard

oraal

LU - Luxemburg

Solvay Pharma S.A.

Avenue du Brg. E. Demunter 3

B- 1090 Bruxelles

Belgium

Lipanthyl 267 Micronised

267 mg

capsule, hard

oraal

LU - Luxemburg

Solvay Pharma S.A.

Avenue du Brg. E. Demunter 3

B- 1090 Bruxelles

Belgium

Lipanthyl Supra

160 mg

filmomhulde tablet

oraal

LU - Luxemburg

Solvay Pharma S.A.

Avenue du Brg. E. Demunter 3

B- 1090 Bruxelles

Belgium

Lipanthyl Supra

215 mg

filmomhulde tablet

oraal

LU - Luxemburg

Solvay Pharma S.A.

Avenue du Brg. E. Demunter 3

B- 1090 Bruxelles

Belgium

Lipanthyl Nano

145 mg

filmomhulde tablet

oraal

LU - Luxemburg

Solvay Pharma S.A.

Avenue du Brg. E. Demunter 3

B- 1090 Bruxelles

Belgium

Liperial

145 mg

filmomhulde tablet

oraal

LV - Letland

SIA PharmaSwiss Latvia

Gertrudes iela 54-5

Riga, LV-1011

Latvia

Fenolip 160 mg hard capsules

160 mg

Capsules, hard

Oraal gebruik

LV - Letland

Laboratoires Fournier S.A.

Boulevard Clemenceau 28

21000 Dijon

France

Lipanthyl 200 mg hard capsules

200 mg

Capsules, hard

Oraal gebruik

PL - Polen

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

Leiden 2333 CR

Netherlands

Apo-Feno 100

100 mg

capsules

oraal

PL - Polen

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

Leiden

2333 CR

Netherlands

Apo-Feno 200M

200 mg

capsules, hard

oraal

PL - Polen

VEDIM Sp. z o.o.

8 Kruczkowskiego St.,

00-308 Warsaw

Poland

Fenardin

267 mg

capsules, hard

oraal

PL - Polen

VEDIM Sp. z o.o.

8 Kruczkowskiego st.

00-308 Warsaw

Poland

Fenardin

160 mg

capsules, hard

oraal

PL - Polen

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3, Ulm,

D-89079

Germany

Fenoratio 100

100 mg

capsules

oraal

PL - Polen

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Germany

Fenoratio Retard

250 mg

Capsule met verlengde-afgifte, hard

oraal

PL - Polen

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Sp. z o.o.

5 ks. J. Poniatowskiego St.

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Poland

Grofibrat

100 mg

capsules

oraal

PL - Polen

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Sp. z o.o.

5 ks. J. Poniatowskiego St.,

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Poland

Grofibrat 200

200 mg

capsules

oraal

PL - Polen

Laboratoires Fournier S.A.

Bd Clemenceau 28

Dijon, F-21000

France

Lipanthyl

100 mg

capsules

oraal

PL - Polen

Laboratoires Fournier S.A.

Bd Clemenceau 28

Dijon, F-21000

France

Lipanthyl 200M

200 mg

capsules

oraal

PL - Polen

Laboratoires Fournier S.A.

Bd Clemenceau 28

Dijon, F-21000

France

Lipanthyl 267M

267 mg

capsules

oraal

PL - Polen

Laboratoires Fournier S.A.

Bd Clemenceau 28

Dijon, F-21000

France

Lipanthyl NT 145

145 mg

filmomhulde tabletten

oraal

PL - Polen

Laboratoires Fournier S.A.

Bd Clemenceau 28

Dijon, F-21000

France

Lipanthyl Supra 160

160 mg

filmomhulde tabletten

oraal

PL - Polen

Laboratoires Fournier S.A.

Bd Clemenceau 28

Dijon, F-21000

France

Lipanthyl Supra 215 mg

215 mg

filmomhulde tabletten

oraal

PL - Polen

Laboratoires Fournier S.A.

Bd Clemenceau 28

Dijon, F-21000

France

Xafenor 145

145 mg

filmomhulde tabletten

Oraal

PT - Portugal

Abbot II Products, Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6o

2740-298 Porto Salvo

Portugal

Catalip

200 mg

capsule

Oraal

PT - Portugal

Laboratórios Vitória, S.A.

Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova

2700-327 Amadora

Portugal

Lipofen

100 mg

capsule

Oraal

PT - Portugal

Abbot II Products, Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6o

2740-298 Porto Salvo

Portugal

Supralip 160 mg

160 mg

tablet met gereguleerde afgifte

Oraal

PT - Portugal

Solvay Farma, Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6o

2740-298 Porto Salvo

Portugal

Apteor

160 mg

tablet met gereguleerde afgifte

Oraal

PT - Portugal

Solvay Farma, Lda.

Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6o

2740-298 Porto Salvo

Portugal

Catalip 267 Micronizado

267 mg

capsule

Oraal

PT - Portugal

Winthrop Farmacêutica Portugal,Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 - 2o/3o

2740-264 Porto Salvo

Portugal

Fenofibrato Winthrop 200 mg Cápsulas

200 mg

capsule

Oraal

PT - Portugal

Alpharma ApS

Rua Virgílio Correia, 11 – A

1600-219 Lisboa

Portugal

Fenofibrato Alpharma 200 mg Cápsulas

200 mg

capsule

Oraal

PT - Portugal

Solvay Farma, Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6o

2740-298 Porto Salvo

Portugal

Supralip 145 mg

145 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

PT - Portugal

Solvay Farma

Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6o

2740-298 Porto Salvo

Portugal

Lipanthyl 145 mg

145 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

PT - Portugal

Solvay Farma

Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 5C - 6o

2740-298 Porto Salvo

Portugal

Apteor 145 mg

145 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

PT - Portugal

Winthrop Farmacêutica Portugal

Lda. Empreendimento Lagoas Park

Edifício 7 - 2o/3o

2740-264 Porto Salvo

Portugal

Fenofibrato Winthrop 267 mg Cápsulas

267 mg

capsule

Oraal

RO - Roemenië

LABORATOIRES FOURNIER S.A.

28 Bd. Clemenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL® 100

100 mg

capsule

Oraal gebruik

RO - Roemenië

LABORATOIRES FOURNIER S.A.

28 Bd. Clemenceau

21000 Dijon

France

FENOX 160 mg

160 mg

Filmomhulde tablet met gereguleerde afgifte

Oraal gebruik

RO - Roemenië

S.C. VIM SPECTRUM S.R.L.,

Șoseaua Sighișoarei, Nr. 409, Corunca, jud Mureș

Romania

LIPIVIM

200 mg

capsules (met gemicroniseerde poeder)

Oraal gebruik

RO - Roemenië

LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28, Bd. Clemenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL 67 M capsule

67 mg

capsules

Oraal gebruik

RO - Roemenië

LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28, Bd. Clemenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL 267 M capsule

267 mg

capsules

Oraal gebruik

RO - Roemenië

S.C. TERAPIA S.A.

Str. Fabricii Nr. 124,

Cluj-Napoca

România

LIPOFIB 160 mg

160 mg

capsules

Oraal gebruik

RO - Roemenië

S.C. TERAPIA S.A.

Str. Fabricii Nr. 124

Cluj-Napoca

România

LIPOFIB 200 mg

200 mg

capsules

Oraal gebruik

RO - Roemenië

LABORATOIRES FOURNIER S.A.

28 Bd. Clemenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL PENTA 145 mg

145 mg

filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

RO - Roemenië

LABORATOIRES FOURNIER S.A.

28 Bd. Clemenceau

21000 Dijon,

France

TRICOR 145 mg

145 mg

filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

RO - Roemenië

S.C. TERAPIA S.A.

Str. Fabricii Nr. 124

Cluj-Napoca

Romania

LIPOFIB 67 mg

67 mg

capsules

Oraal gebruik

RO - Roemenië

S.C. TERAPIA S.A.

Str. Fabricii Nr. 124

Cluj-Napoca

Romania

FENOFIBRAT TERAPIA 200 mg

200 mg

capsules

Oraal gebruik

RO - Roemenië

S.C. TERAPIA S.A.

Str. Fabricii Nr. 124

Cluj-Napoca

Romania

LIPOFIB 267 mg

267 mg

capsules

Oraal gebruik

RO - Roemenië

S. C. LABORMED PHARMA S. A.

Splaiul Independenței nr. 319 E

Sector 6

București

Romania

FENOFIBRAT LPH 200 mg

200 mg

capsules (gemicroniseerde poeder)

Oraal gebruik

RO - Roemenië

S.C. TERAPIA S.A.

Str. Fabricii Nr. 124

Cluj-Napoca

Romania

FENOFIBRAT TERAPIA 160 mg

160 mg

filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

RO - Roemenië

LABORATOIRES FOURNIER S.A.

28 Bd. Clémenceau

21 000 Dijon

France

LIPANTHYL SUPRA 160 mg

160 mg

filmomhulde tabletten met gereguleerde afgifte

Oraal gebruik

RO - Roemenië

LABORATOIRES FOURNIER S.A.

28 Bd. Clémenceau

21 000 Dijon

France

LIPANTIL NANO 145 mg

145 mg

filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

RO - Roemenië

LABORATOIRES FOURNIER S.A.

28 Bd. Clémenceau

21 000 Dijon

France

Lipanthyl 200 M

200 mg

capsules

Oraal gebruik

SE - Zweden

Laboratoires Fournier SA

28 boulevard Clèmenceau

BP 27912 21079 DIJON Cedex

France

Lipanthyl®

67 mg

harde capsule

oraal

SE - Zweden

Laboratoires Fournier SA

28 boulevard Clèmenceau

BP 27912 21079 DIJON Cedex

France

Lipanthyl®

200 mg

harde capsule

oraal

SE - Zweden

Laboratoires Fournier SA

28 boulevard Clèmenceau

BP 27912 21079 DIJON Cedex

France

Lipanthyl®

267 mg

harde capsule

oraal

SI - Slovenië

Laboratoires Fournier S.A.

28 boulevard Clemenceau

Dijon

France

Katalip 250 mg trde kapsule

250 mg

capsule, hard

Oraal gebruik

SK - Slowakije

Zentiva a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovakia

Febira 200

200 mg

Capsule

Oraal

SK - Slowakije

Archie Samuel s.r.o.

Slunná 271/16

61700 Brno 17

Czech Republic

Fenofibrate - AS 267 mg

267 mg

Capsule, hard

Oraal

SK - Slowakije

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.

Ostravská 29

747 70 Opava-Komárov

Czech Republic

Fenofix 200

200 mg

Capsule

Oraal

SK - Slowakije

LABORATOIRES S.M.B. S.A.

26-28 rue de la Pastoraale

B-1080 Bruxelles

Belgium

Fenolip

160 mg

Capsule, hard

Oraal

SK - Slowakije

Laboratoires FOURNIER S.A.

28Bd Clemenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL 200 M

200 mg

Capsule, hard

Oraal

SK - Slowakije

Laboratoires FOURNIER S.A.

28Bd Clemenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL 267 M

267 mg

Capsule, hard

Oraal

SK - Slowakije

Laboratoires FOURNIER S.A.

28Bd Clemenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL NT 145 mg

145 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

SK - Slowakije

Laboratoires FOURNIER S.A.

28Bd Clemenceau

21000 Dijon

France

LIPANTHYL SUPRA 160 mg

160 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

SK - Slowakije

Laboratoires FOURNIER S.A. 28Bd Clemenceau 21000 Dijon

France

LIPANTHYL SUPRA 215 mg

215 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

SK - Slowakije

PharmaSwiss Ćeská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Prague

Czech Republic

SUPRELIP

200 mg

Capsule, hard

Oraal

UK - Verenigd Koninkrijk

ACTAVIS UK LIMITED

WHIDDON VALLEY

BARNSTAPLE

DEVON EX32 8NS

United Kingdom

FENOFIBRATE 67MG CAPSULES

67 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

ACTAVIS UK LIMITED

WHIDDON VALLEY

BARNSTAPLE

DEVON EX32 8NS

United Kingdom

FENOFIBRATE 200 mg CAPSULES

200 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

ETHYPHARM

17/21 Rue Saint Matthieu

Houdan, F-78550

FRANCE

FENOFIBRATE 200MG CAPSULES

200 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Genus Pharmaceuticals Limited

Park View House

65 London Road

NEWBURY, BERKS RG14 1JN

United Kingdom

FENOGAL 200MG CAPSULES

200 mg

CAPSULE

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Pliva Pharma Limited

Vision House

Bedford Road

PETERSFIELD, HANTSGU32 3QB

United Kingdom

FENOFIBRATE MICRO 267MG CAPSULES

267 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Ranbaxy (Uk) Limited

Cp House

97-107 Uxbridge Road

EALING, LONDON W5 5TL

United Kingdom

FENOFIBRATE 67MG CAPSULES

67 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Ranbaxy (Uk) Limited

Cp House

97-107 Uxbridge Road

EALING, LONDON W5 5TL

United Kingdom

FENOFIBRATE 200MG CAPSULES

200 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Ranbaxy (Uk) Limited

Cp House

97-107 Uxbridge Road

EALING, LONDON W5 5TL

United Kingdom

FENOFIBRATE 267MG CAPSULES

267 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Ranbaxy (Uk) Limited

Cp House

97-107 Uxbridge Road

EALING, LONDON W5 5TL

United Kingdom

FENOFIBRATE 67MG CAPSULES

67 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Ranbaxy (Uk) Limited

Cp House

97-107 Uxbridge Road

EALING, LONDON W5 5TL

United Kingdom

FENOFIBRATE 200MG CAPSULES

200 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Ranbaxy (Uk) Limited

Cp House

97-107 Uxbridge Road

EALING, LONDON W5 5TL

United Kingdom

FENOFIBRATE 267MG CAPSULES

267 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Solvay Healthcare Limited

Mansbridge Road, West End, SOUTHAMPTON SO18 3JD

United Kingdom

LIPANTIL MICRO 67

67 mg

CAPSULE

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Solvay Healthcare Limited

Mansbridge Road, West End, SOUTHAMPTON SO18 3JD

United Kingdom

SUPRALIP 160 FILM-COATED TABLETS

160 mg

FILMOMHULDE TABLET

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Solvay Healthcare Limited

Mansbridge Road, West End, SOUTHAMPTON SO18 3JD

United Kingdom

LIPANTIL MICRO 200

200 mg

CAPSULE

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Solvay Healthcare Limited

Mansbridge Road, West End, SOUTHAMPTON SO18 3JD

United Kingdom

LIPANTIL® MICRO 267

267 mg

CAPSULE

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

TILLOMED LABORATORIES LIMITED

3 Howard Road, Eaton Socon

St. Neots, Cambridgeshire

PE19 8ET

United Kingdom

FENOFIBRATE 200MG CAPSULES

200 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

WINTHROP

Pharmaceuticals Uk Limited

One Onslow Street

Guildford, Surrey GU1 4YS

United Kingdom

FENOFIBRATE 267MG CAPSULES

267 mg

CAPSULE, HARD

Oraal gebruik


Bezafibraat bevattende geneesmiddelen met een vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie

Lidstaat (EU/EEA)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fantasienaam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

AT - Oostenrijk

Arcana Arzneimittel GmbH

Hütteldorfer Straße 299

A-1140 Wien

Austria

Bezafibrat „Arcana“retard 400 mg - Filmtabletten

400 mg

filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

Genericon Pharma GmbH

Hafnerstraße 211

A-8054 Graz

Austria

Bezafibrat „Genericon“200 mg - Dragees

200 mg

filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

Genericon Pharma GmbH

Hafnerstraße 211

A-8054 Graz

Austria

Bezafibrat „Genericon“ retard 400 mg - Filmtabletten

400 mg

filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

1A Pharma GmbH

Stella-Klein-Löw-Weg 17, A-1020 Wien

Austria

Bezafibrat „1A Pharma“ retard 400 mg - Filmtabletten

400 mg

filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

Ratiopharm Arzneimittel

Vertriebs-GmbH

Albert-Schweitzer Gasse 3 A

1140 Wien

Austria

Bezafibrat „ratiopharm“ retard 400 mg - Filmtabletten

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

AT - Oostenrijk

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

IS- 220 Hafnarfjördur

Iceland

Bezalip 200 mg - Filmtabletten

200 mg

filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

IS- 220 Hafnarfjördur

Iceland

Bezalip retard 400 mg - Filmtabletten

400 mg

filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

Genericon Pharma GmbH

Hafnerstraße 211

A-8054 Graz

Austria

Bezaretard „Genericon“ 400 mg - Filmtabletten

400 mg

filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

Stada Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

A-1190 Wien

Austria

Bezastad 200 mg - Filmtabletten

200 mg

filmomhulde tablet

oraal

AT - Oostenrijk

Stada Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

A-1190 Wien

Austria

Bezastad retard 400 mg - Filmtabletten

400 mg

filmomhulde tablet

oraal

BE - België

ACTAVIS GROUP PTC EHF

Reykjavikuregur 76-78

220 Hafnarfjordur

Iceland

CEDUR

200 mg

Omhulde tablet

oraal

BE - België

ACTAVIS GROUP PTC EHF

Reykjavikuregur 76-78

220 Hafnarfjordur

Iceland

EULITOP 400 MG

400 mg

tablet

oraal

CY - Cyprus

REMEDICA LTD

Aharnon street

P.O.Box 51706

3508 Lemesos

Cyprus

LACROMID 200 FC TABLETS 200mg

200 mg

tabletten

oraal

CY - Cyprus

MEDOCHEMIE LTD

1-10 Constantinoupoleos street, P.O.Box 51409

3505 Lemesos

Cyprus

ZAFIBRAL FC TABLETS 200 mg

200 mg

tabletten

oraal

DE - Duitsland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Germany

Bezafibrat 400 ret-1 A Pharma

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

AbZ-Pharma GmbH

Dr.Georg-Spohn-Str. 7

D-89143 Blaubeuren

Germany

Bezafibrat AbZ 200 mg Filmtabletten

200 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

AbZ-Pharma GmbH

Dr.Georg-Spohn-Str. 7

D-89143 Blaubeuren

Germany

Bezafibrat AbZ 400 mg Retardtabletten

400 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjördur

Iceland

Cedur

200 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjördur

Iceland

Cedur retard

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

ALIUD PHARMA GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

D-89150 Laichingen

Germany

Bezafibrat AL 200

200 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

ALIUD PHARMA GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

D-89150 Laichingen

Germany

Bezafibrat AL 400 retard

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlin

Germany

Regadrin B

200 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

betapharm Arzneimittel GmbH

Kobelweg 95

D-86156 Augsburg

Germany

Bezabeta 400 retard

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Str. 42 a

D-13407 Berlin

Germany

Bezafibrat-CT 200 mg Filmtabletten

200 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Str. 42 a

D-13407 Berlin

Germany

Bezafibrat-CT 400 mg Retardtabletten

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co.KGaA

Greschbachstr. 7

D-76229 Karlsruhe

Germany

Bezadoc PB retard 400 mg

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co.KGaA

Greschbachstr. 7

D-76229 Karlsruhe

Germany

Bezadoc retard 400 mg

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

Hennig Arzneimittel GmbH & Co.KG

Liebigstr. 1-2

D-65439 Floersheim

Germany

Befibrat 200 mg Dragees

200 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

Hennig Arzneimittel GmbH & Co.KG

Liebigstr. 1-2

D-65439 Floersheim

Germany

Befibrat 400 mg retard Filmtabletten

400 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

Südwestpark 50

D-90449 Nürnberg

Germany

Bezafibrat 200 Heumann

200 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

Südwestpark 50

D-90449 Nürnberg

Germany

Bezafibrat 400 retard Heumann

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

HEXAL AG

Industriestr. 25

D-83607 Holzkirchen

Germany

Bezafibrat HEXAL 400 mg retard Retardtabletten

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

Mylan dura GmbH

Wittichstr. 6 D

64295 Darmstadt

Germany

Bezafibrat dura 400 mg Retardtabletten

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

D-89079 Ulm

Germany

Bezafibrat-ratiopharm 200 mg Filmtabletten

200 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

D-89079 Ulm

Bezafibrat-ratiopharm 400 mg Retardtabletten

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Raiffeisenstr. 11

D-83607 Holzkirchen

Germany

Bezafibrat Sandoz 400 mg Retardtabletten

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

Stadapharm GmbH

Stadastr. 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Germany

Bezafibrat Stada 200 mg überzogene Tabletten

200 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Stadapharm GmbH

Stadastr. 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Germany

Bezafibrat Stada 400 mg Retardtabletten

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 5 D

27472 Cuxhaven

Germany

Lipox Bezafibrat 400 mg Retardtabletten

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 5

D-27472 Cuxhaven

Germany

Lipox Bezafibrat 400 mg Retardtabletten

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

DE - Duitsland

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7

D-71034 Böblingen

Germany

Bezagamma 200

200 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7

D-71034 Böblingen

Germany

Bezagamma 400 retard

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

EL - Griekenland

ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND

Reykjavikurvegur 76-78,

220, Hafnarfjordur

Iceland

BEZALIP

400 MG/TAB

tablet met verlengde afgifte

oraal

ES - Spanje

ACTAVIS SPAIN, S.A.

Perú 8

28290 Las Matas

Madrid

SPAIN

EULITOP

200 mg

tabletten

oraal

ES - Spanje

ACTAVIS SPAIN

S.A.Rivera del Loira

46 - Bussines Centre Regus Office 525 Madrid

Spain

EULITOP RETARD

400 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

BIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A.Alameda de Urquijo

27 Bilbao

Spain

DIFATEROL RETARD

400 mg

filmomhulde tabletten

oraal

FI - Finland

Actavis

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Iceland

BEZALIP

400 mg

tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Iceland

BEFIZAL 200 mg, comprimé pelliculé

200 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Iceland

BEFIZAL L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée

400 mg

tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Iceland

BEZAFIBRATE ACTAVIS 200 mg, comprimé pelliculé

200 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Islande

Iceland

BEZAFIBRATE ACTAVIS L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée

400 mg

tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

HU - Hongarije

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78.

IS-220

Iceland

Bezalip

400mg

filmomhulde tablet met gereguleerde afgifte

oraal

IT - Italië

Actavis Italy Spa

Viale Luigi Pasteur

10 - Nerviano – 20014

MILANO

Italy

Bezalip

400 mg

omhulde tablet met verlengde afgifte

Oraal

IT - Italië

Actavis Italy Spa

Viale Luigi Pasteur, 10 –

Nerviano –

20014 MILANO

Italy

Bezalip

200 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

IT - Italië

Eg Spa

Via Scarlatti Domenico, 31

20124 MILANO

Italy

Bezafibrato Eg

400 mg

tablet met verlengde afgifte

Oraal

IT - Italië

Vecchi & Piam Sapa

Via Padre Semeria, 5

16131 GENOVA

Italy

Hadiel

400 mg

omhulde tablet met verlengde afgifte

Oraal

LU - Luxemburg

Hexal AG

Industriestrasse, 25

D- 83607 Holzkirchen

Germany

Benzafibrat Hexal Retard

400 mg

filmomhulde tablet

oraal

LU - Luxemburg

Actavis Group PLC Reykjavikurvegur 76-78

IS- 220 Hafnarfjordur

Iceland

Cedur

200 mg

filmomhulde tablet

oraal

LU - Luxemburg

Actavis Group PLC

Reykjavikurvegur 76-78

IS- 220 Hafnarfjordur

Iceland

Eulitop

400 mg

tablet

Oraal gebruik

MT - Malta

Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG Liebigstrasse 1-2

65439 Flörsheim

Germany

Befibrat

400 mg

Omhulde tablet met verlengde afgifte

Oraal

NL - Nederland

Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Iceland

Bezalip, tabletten 200 mg, RVG 15982

200 mg

tabletten

oraal

NL - Nederland

Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Iceland

Bezalip Retard, tabletten met gereguleerde afgifte 400 mg, RVG 18388

400 mg

tabletten met gereguleerde afgifte

oraal

PT - Portugal

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi, 76-78

IS-220 Hafnarfjörour

Bezalip

200 mg

filmomhulde tablet

Oraal

PT - Portugal

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi, 76-78

IS-220 Hafnarfjörour

Iceland

Bezalip Retard

400 mg

tablet met verlengde afgifte

Oraal

RO - Roemenië

S.C. ARENA GROUP S.A.

Str. Ștefan Mihăileanu Nr.31,

Sector 2

București

Romania

BEZAFIBRAT ARENA 200 mg

200 mg

tabletten

Oraal gebruik

RO - Roemenië

S.C. SLAVIA PHARM S.R.L.

B-dul Theodor Pallady nr. 44C

Sector 3, București

Romania

BEZAFIBRAT SLAVIA 200 mg

200 mg

tabletten

Oraal gebruik

RO - Roemenië

BERLIN CHEMIE AG

(MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125-127

12489 Berlin

Germany

REGADRIN® B

200 mg

Omhulde tabletten

Oraal gebruik

SE - Zweden

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Iceland

Bezalip®

200 mg

Filmomhulde tablet

oraal

SE - Zweden

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjördur ,

Iceland

Bezalip® Retard

400 mg

tablet met verlengde afgifte

oraal

UK - Verenigd Koninkrijk

Actavis Group Ptc Ehf, Reykjavikurvegi 76-78

Hafnarfirdi, Is-220,

Iceland

BEZALIP

200 mg

OMHULDE TABLET

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Actavis Group Ptc Ehf, Reykjavikurvegi 76-78

Hafnarfirdi, Is-220

Iceland

BEZALIP MONO

400 mg

Tablet met gereguleerde afgifte

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Archimedes Pharma Uk Limited

Bishops Weald House

Albion Way, Horsham,

West Sussex RH12 1AH

United Kingdom

ZIMBACOL XL

400 mg

Tablet met gereguleerde afgifte

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Generics (Uk) Limited

Station Close

Potters Bar,

HERTS EN6 1TL

United Kingdom

BEZAGEN XL TABLETS 400MG

400 mg

TABLET

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Generics (Uk) Limited

Station Close

Potters Bar,

HERTS EN6 1TL

United Kingdom

BEZAFIBRATE TABLETS 200 MG

200 mg

FILMOMHULDE TABLET

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Pliva Pharma Limited

Vision House

Bedford Road

Petersfield

HANTS GU32 3QB

United Kingdom

BEZAFIBRATE TABLETS 200MG

200 mg

TABLET

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

RATIOPHARM GMBH

Graf-Arco Strasse 3

Ulm, D-89079

GERMANY

BEZAFIBRATE 200MG TABLETS

200 mg

FILMOMHULDE TABLET

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

SANDOZ LIMITED

37 Woolmer Way,

Borden, Hampshire GU35 9QE

United Kingdom

BEZATARD XL 400MG MODIFIED RELEASE TABLETS

400 mg

Tablet met gereguleerde afgifte

Oraal gebruik


Ciprofibraat bevattende geneesmiddelen met een vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie

Lidstaat (EU/EEA)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fantasienaam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

BE - België

SANOFI-AVENTIS BELGIUM N.V.

Culliganlaan 1C

1831 Diegem

Belgium

CIPROFIBRATE MYLAN 100 MG

100 mg

capsule, hard

oraal

BE - België

SANOFI-AVENTIS BELGIUM N.V.

Culliganlaan 1C

1831 Diegem

Belgium

HYPERLIPEN 100 MG

100 mg

capsule, hard

oraal

BG - Bulgarije

Sanofi-Aventis

Bulgaria EOOD

Blvd. Alexander Stamboliyski № 103, Office Building Sofia Tower, 8th floor, 1303 Sofia

Bulgaria

Lipanor

100 mg

Capsule, hard

Oraal gebruik

CY - Cyprus

SANOFI AVENTIS CYPRUS LTD

Charalambou Mouskou 14

2015 Strovolos

Cyprus

MODALIM TABLETS 100 mg

100 mg

tabletten

oraal

CZ - Tsjechische Republiek

sanofi-aventis s.r.o.

Evropská 846/176a

160 00 Praha 6

Czech Republic

LIPANOR

100 MG

capsule, hard

EL - Griekenland

Sanofi-Aventis Aebe

Syngrou Avenue 348,

Building A,

Kallithea 176 74

Attiki

Greece

SAVILEN

100 MG/CAP

HARDE CAPSULES

ORAAL

ET - Estland

Sanofi-Aventis

Estonia

Pärnu mnt 139E/211317 Tallinn

Estonia

LIPANOR

100 mg

capsule, hard

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Sanofi Aventis France

1-13 Bd Romain Rolland

75014 Paris

France

LIPANOR 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Biogaran

15, bd Charles de Gaulle

92700 Colombes

France

CIPROFIBRATE ALMUS 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Arrow

26, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

CIPROFIBRATE ARROW 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Biogaran

15, bd Charles de Gaulle

92700 Colombes

France

CIPROFIBRATE BIOGARAN 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Mylan SAS

117, allée des Parcs

69800 Saint Priest

France

CIPROFIBRATE MYLAN 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Qualimed

117, allée des Parcs

69800 Saint Priest

France

CIPROFIBRATE QUALIMED 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Laboratoire Ratiopharm

19, Bd Paul Vaillant Couturier

94200 Ivry sur Seine

France

CIPROFIBRATE RATIOPHARM 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Biogaran

15

bd Charles de Gaulle

92700 Colombes

France

CIPROFIBRATE REF 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Ranbaxy Pharmacie Génériques

11-15 Quai Dion Bouton

92800 Puteaux

France

CIPROFIBRATE RPG 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Sandoz

49, av. Pompidou

92300 Levallois-Perret

France

CIPROFIBRATE SANDOZ 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1 cours du Triangle

92936 Paris La Défense Cedex

France

CIPROFIBRATE TEVA 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Sanofi Aventis France

1-13 Bd Romain Rolland

75014 Paris

France

CIPROFIBRATE WINTHROP 100 mg, gélule

100 mg

capsule

Oraal gebruik

HU - Hongarije

sanofi-aventis zrt.

Tó u. 1-5.

1045 Budapest

Hungary

Lipanor

100 mg

harde capsule

oraal

LT - Litouwen

UAB Sanofi - Aventis Lietuva

A. Juozapaviciaus 6/2

LT-09310 Vilnius

Lithuania

Lipanor

100 mg

capsule, hard

Oraal gebruik

LU - Luxemburg

Sanofi-Synthélabo SA

Twin Squares,

Navona Building

B- 1831 Diegem

Hyperlipen

100 mg

capsule, hard

oraal

LV - Letland

Sanofi-aventis Latvia SIA

Kr.Valdemara Str. 33-8

Riga, LV-1010

Latvia

Lipanor 100 mg capsules, hard

100 mg

Capsules, hard

Oraal gebruik

NL - Nederland

Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E

2803 PE Gouda

The Nederlands

Modalim, tabletten 100 mg, RVG 17863

100 mg

tabletten

oraal

PL - Polen

Sanofi-Aventis France

boulevard Romain Rolland 1-13,

F-75014 Paris,

France

Lipanor

100 mg

capsules

oraal

PT - Portugal

Sanofi-Aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 - 3o

2740-299 Porto Salvo

Portugal

Lipanor

100 mg

capsule

Oraal

PT - Portugal

Winthrop Farmacêutica Portugal, Lda. Empreendimento Lagoas Park

Edifício 7 - 2o/3o

2740-299 Porto Salvo

Portugal

Fibranin

100 mg

capsule

Oraal

RO - Roemenië

sanofi-aventis france

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

France

LIPANOR® 100 mg

100 mg

capsules

Oraal gebruik

SK - Slowakije

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Žilinská 7-9

81105 Bratislava

Slovakia

LIPANOR 100 mg

100 mg

Capsule

Oraal

UK - Verenigd Koninkrijk

Winthrop Pharmaceuticals Uk Limited

One Onslow Street

Guildford, Surrey GU1 4YS

United Kingdom

CIPROFIBRATE 100MG TABLETS

100 mg

Tablet

Oraal gebruik


Gemfibrozil bevattende geneesmiddelen met een vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie

Lidstaat (EU/EEA)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fantasienaam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

AT - Oostenrijk

Pfizer Corporation

Austria GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 1

A-1210 Wien

Austria

Gevilon 450 mg - Filmtabletten

450 mg

filmomhulde tablet

oraal

CY - Cyprus

MEDOCHEMIE LTD

1-10 Constantinoupoleos street

P.O.Box 51409

3505 Lemesos

Cyprus

IPOLIPID CAPSULES 300mg

300 mg

capsules

oraal

CY - Cyprus

MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinoupoleos street P.O.Box 51409

3505 Lemesos

Cyprus

IPOLIPID CAPSULES 600mg

600 mg

capsules

oraal

CY - Cyprus

REMEDICA LTD

Aharnon street

P.O.Box 51706

3508 Lemesos

Cyprus

LIPOFOR CAPSULES 300mg

300 mg

capsules

oraal

CY - Cyprus

REMEDICA LTD

Aharnon street

P.O.Box 51706

3508 Lemesos

Cyprus

LIPOFOR CAPSULES 600mg

600 mg

capsules

oraal

DE - Duitsland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Germany

Gemfi 450-1 A Pharma

450 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Germany

Gemif 600-1 A Pharma

600 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Pfizer Pharma GmbH

Linkstr. 10

D-10785 Berlin

Germany

Gevilon 600mg

600 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

Pfizer Pharma GmbH

Linkstr. 10 D

D- 10785 Berlin

Germany

Gevilon Uno

900 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 5

D-27472 Cuxhaven

Germany

Lipox Gemfi 450mg

450 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DE - Duitsland

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 5

D-27472 Cuxhaven

Germany

Lipox Gemfi 600mg

600 mg

Filmomhulde tablet

oraal

DK - Denemarken

Alternova A/S

Lodhusvej 11

4230 Skælskør

Denmark

Gemfibrozil «Alternova»

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

DK - Denemarken

Alternova A/S

Lodhusvej 11

4230 Skælskør

Denmark

Gemfibrozil „Alternova”

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

DK - Denemarken

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

Denmark

Lopid

300 mg

Harde capsules

oraal

DK - Denemarken

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

Denmark

Lopid

450 mg

Filmomhulde tabletten

oraal

DK - Denemarken

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

Denmark

Lopid

600 mg

Filmomhulde tabletten

oraal

EL - Griekenland

PFIZER HELLAS S.A.

Messogion Avenue 243

Neo Psychiko 154 51

Greece

LOPID

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

PFIZER HELLAS S.A.

Messogion Avenue 243

Neo Psychiko 154 51

Greece

LOPID

900 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

FINIXPHARM EPE

Dervenakion 38 and Sahini str

Gerakas Attikis 153 44

Greece

HOBATOLEX

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

ANFARM HELLAS S.A.

Perikleous 53-57

Gerakas Attikis 153 44

Greece

FIBROLIP

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

MEDICHROM S.A.

6th Km Markopolou-Koropi Avenue

Markopoulo Mesogeion 19003

Greece

GEMLIPID-MEDICHROM

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

COSMOPHARM EPE

P.O. Box 42

Korinthos 20100

Greece

PRELISIN

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

KLEVA AFBEE

Parnithos Avenue 189

Aharnes Attikis 136 75

Greece

NOXOBRAN

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

KLEVA AFBEE

Parnithos Avenue 189

Aharnes Attikis 136 75

Greece

NOXOBRAN

900 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

GAP S.A.

Agisilaou 46

Agios Dimitrios 17341

Greece

LISOLIP

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

HRISPA ALFA PHARMACEUTICALS S.A.

(ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ ΦΑΡΜ/ΚΗ Α.Ε.)

16th Km Marathonos Avenue

Pallini Attikis 153 44

Greece

TEROSTRANT

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

BIOSPRAY ABEE

18th Km Marathonos Avenue

Pallini Attikis 153 44

Greece

PARNOXIL

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

SPECIFAR ABEE

28th October str 1

Agia Barbara 123 51

Greece

FIBROSPES

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

PHARMACEUTICAL INDUSTRY E.G. KORONIS S.A.

Dilou str 9

Peristeri 121 34

Greece

EKLIPID

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

KLEVA AFBEE

Parnithos Avenue 189

Aharnes Attikis 136 75

Greece

ANTILIPID

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

EL - Griekenland

MED-ONE AFBEE

Agiou Petrou 30 and Epameinonda

Aharnes 136 75

Greece

GINETON

600 MG/TAB

Filmomhulde tablet

ORAAL

ES - Spanje

BEXAL FARMACEUTICA, S.ACentro Empresarial Osa Mayor. Avda. Osa Mayor, 4 - Area BAravaca 28023 (Madrid)

Spain

GEMFIBROZILO BEXAL

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

FERMON, S.L.Alfonso XII,

587 Badalona

08918 BARCELONA

Spain

GEMFIBROZILO FERMON

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

FERMON, S.L.Alfonso XII, 587 Badalona

08918 BARCELONA

Spain

GEMFIBROZILO FERMON

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

LABORATORIO STADA, S.L.Frederic Mompou,

5 Sant Just Desvern 08960 BARCELONA

Spain

GEMFIBROZILO STADA

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

LABORATORIO STADA, S.L.Frederic Mompou,

5 Sant Just Desvern 08960 BARCELONA

Spain

GEMFIBROZILO STADA

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

USO RACIONAL

S.L.Ferraz, 10 - 1o Izda.

28008 Madrid

Spain

GEMFIBROZILO UR

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

USO RACIONAL

S.L.Ferraz, 10 - 1o Izda.

28008 Madrid

Spain

GEMFIBROZILO UR

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

PARKE DAVIS

Avda. de Europa, 20 B. Parque Empresarial La Moraaleja Alcobendas MADRID

Spain

LOPID

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

PARKE DAVIS, Avda. de Europa, 20 B. Parque Empresarial La Moraaleja Alcobendas MADRID

Spain

LOPID

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

LABORATORIOS MENARINI S.A Alfonso XII

587 Badalona

08918 BARCELONA

Spain

TRIALMIN

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

LABORATORIOS MENARINI S.A Alfonso XII, 587 Badalona

08918 BARCELONA

Spain

TRIALMIN

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

ES - Spanje

QUIMIFAR, S.A.Comadran,

37 Barbera del Valles

08210 BARCELONA

Spain

PILDER

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

FI - Finland

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

LOPID

300 mg

capsules, hard

Oraal gebruik

FI - Finland

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

LOPID

600 mg

capsules, hard

Oraal gebruik

FR - Frankrijk

Pfizer Holding France

23-25, avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

LIPUR 450 mg, comprimé pelliculé

450 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

HU - Hongarije

TEVA Magyarország zrt.

Rákóczi út 70-72.

1074 Budapest

Hungary

Minilip

600 mg

filmomhulde tablet

oraal

HU - Hongarije

PannonPharma Kft.

Pannonpharma út 1.

7720 Pécsvárad

Hungary

Innogem

300 mg

harde capsule

oraal

HU - Hongarije

PannonPharma Kft.

Pannonpharma út 1.

7720 Pécsvárad

Hungary

Innogem

600 mg

filmomhulde tablet

oraal

IE - Ierland

Pfizer Healthcare Ireland

9 Riverwalk

National Digital Park

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ireland

UK ADDRESS:

Pfizer Ltd., Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS,

UK

Lopid 300 mg capsules

300 mg

harde capsules

Oraal gebruik

IE - Ierland

Pfizer Healthcare Ireland

9 Riverwalk

National Digital Park

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ireland

UK ADDRESS:

Pfizer Ltd., Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS

UK

Lopid 600 mg film-coated tablets

600 mg

filmomhulde tabletten

Oraal gebruik

IS - IJsland

Pfizer Aps

Lautrupsvang 8

2750 Ballerud

Denmark

Lopid

600 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

IS - IJsland

Pfizer Aps

Lautrupsvang 8

2750 Ballerud

Denmark

Lopid

300 mg

Capsule, hard

Oraal

IT - Italië

Biores Italia Srl

Via Vittorio Grassi, 13 –

La Rustica

00155 ROMA

Italy

Lipogen

900 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Biores Italia Srl

Via Vittorio Grassi, 13 –

La Rustica

00155 ROMA

Italy

Lipogen

1 200 mg

Korreltjes

Oraal

IT - Italië

Boniscontro & Gazzone Srl

Via Pavia, 6

20136 MILANO

Italy

Genozil

600 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

IT - Italië

Boniscontro & Gazzone Srl

Via Pavia, 6

20136 MILANO

Italy

Genozil

900 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

IT - Italië

C.T. Laboratorio Farmaceutico S

Strada Solaro, 75/77

Villa Sayonara, Sanremo – IMPERIA

Italy

Fibrocit

900 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

C.T. Laboratorio Farmaceutico Srl Strada Solaro, 75/77

Villa Sayonara, Sanremo – IMPERIA

Italy

Fibrocit

600 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Doc Generici Srl

Via Manuzio, 7

20124 MILANO

Italy

Gemfibrozil

900 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Doc Generici Srl

Via Manuzio, 7

20124 MILANO

Italy

Gemfibrozil

600 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Eg Spa

Via Scarlatti Domenico, 31

20124 MILANO

Italy

Gemfibrozil Eg

900 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Eg Spa

Via Scarlatti Domenico, 31

20124 MILANO

Italy

Gemfibrozil Eg

600 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Eg Spa

Via Scarlatti Domenico, 31

20124 MILANO

Italy

Gemfibrozil Eg

1 200 mg

Granules

Oraal

IT - Italië

Get Srl Via Dante Alighieri, 73 18038 Sanremo – IMPERIA

Italy

Gemfibrozil

900 mg

Omhulde tablet

Oraal

IT - Italië

Get Srl

Via Dante Alighieri, 73

18038 Sanremo – IMPERIA

Italy

Gemfibrozil

600 mg

Omhulde tablet

Oraal

IT - Italië

Pfizer Italia Srl

Via Isonzo, 71

04100 – LATINA

Italy

Lopid

900 mg

Omhulde tablet

Oraal

IT - Italië

Pfizer Italia Srl

Via Isonzo, 71

04100 – LATINA

Italy

Lopid

600 mg

Omhulde tablet

Oraal

IT - Italië

Ratiopharm GmbH

Graf-Arco Strasse 3

D-89079 ULM –

Germany

Gemfibrozil

900 mg

Tablet

Oraal

IT - Italë

Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89079 ULM

Germany

Gemfibrozil

600 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89079 ULM

Germany

Gemfibrozil

1 200 mg

Granules

Oraal

IT - Italië

Sandoz Spa Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio – VARESE

Italy

Gemfibrozil

900 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Sandoz Spa Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio – VARESE

Italy

Gemfibrozil

600 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Teofarma Srl Via Fratelli Cervi, 8 –

Valle Salimbene

27010 Pavia

Italy

Genlip

900 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Teofarma Srl

Via Fratelli Cervi, 8 –

Valle Salimbene

27010 Pavia

Italy

Genlip

600 mg

Tablet

Oraal

IT - Italië

Teva Italia Srl

Via Messina, 38

20154 MILANO

Italy

Gemfibrozil

900 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

IT - Italië

Teva Italia Srl

Via Messina, 38

20154 MILANO

Italy

Gemfibrozil

600 mg

Filmomhulde tablet

Oraal

NL - Nederland

Pfizer B.V.

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

Lopid 300 mg, harde capsules, RVG 32546

300 mg

capsules, hard

oraal

NL - Nederland

Pfizer B.V.

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

Lopid 450 mg, filmomhulde tabletten, RVG 32547

450 mg

Filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Pfizer B.V.

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

Lopid 600, filmomhulde tabletten 600 mg, RVG 13827

600 mg

Filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Pfizer B.V.

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

Lopid 900, filmomhulde tabletten 900 mg, RVG 16455

900 mg

filmOmhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Pharmachemie BV

P.O.Box 552,

2003 RN Haarlem

The Netherlands

Gemfibrozil 600 PCH, omhulde tabletten 600 mg, RVG 25031

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Pharmachemie BV

P.O.Box 552,

2003 RN Haarlem

The Netherlands

Gemfibrozil 900 PCH, omhulde tabletten 900 mg, RVG 25032

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Actavis BV

P.O. Box 313,

3740 AH Baarn

The Netherlands

Gemfibrozil Actavis 600 mg tabletten, omhulde tabletten, RVG 26283

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Actavis BV

P.O. Box 313,

3740 AH Baarn,

The Netherlands

Gemfibrozil Actavis 900 mg tabletten, omhulde tabletten, RVG 26284

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

The Netherlands

Gemfibrozil Apotex 600 mg, tabletten, RVG 24878

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

The Netherlands

Gemfibrozil Apotex 900 mg, tabletten, RVG 24879

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Centrafarm Services B.V.

Postbus 289

4870 AG Etten-Leur

The Netherlands

Gemfibrozil CF 600 mg, omhulde tabletten, RVG 25184

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Centrafarm Services B.V., Postbus 289

4870 AG Etten-Leur

The Netherlands

Gemfibrozil CF 900 mg, omhulde tabletten, RVG 25185

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

The Netherlands

Gemfibrozil Mylan 600 mg, tabletten, RVG 29616

600 mg

tabletten

oraal

NL - Nederland

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

The Netherlands

Gemfibrozil Mylan 900 mg, tabletten, RVG 29617

900 mg

tabletten

oraal

NL - Nederland

Ratiopharm Nederland BV

Ronde Tocht 11

1507 CC Zaandam

The Netherlands

Gemfibrozil Ratiopharm 600 mg, omhulde tabletten, RVG 29232

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Ratiopharm Nederland BV

Ronde Tocht 11

1507 CC Zaandam

The Netherlands

Gemfibrozil Ratiopharm 900 mg, omhulde tabletten, RVG 29233

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

1327 AH Almere

The Netherlands

Gemfibrozil Sandoz 600 mg, filmomhulde tabletten, RVG 21426

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

1327 AH Almere

The Netherlands

Gemfibrozil Sandoz tablet 600, omhulde tabletten 600 mg, RVG 25182

600 mg

filmomhulde tabletten

oraal

NL - Nederland

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

1327 AH Almere

The Netherlands

Gemfibrozil Sandoz tablet 900, omhulde tabletten 900 mg, RVG 25183

900 mg

filmomhulde tabletten

oraal

PT - Portugal

Angelfarma Lda.

Rua João Chagas, 53

Piso 3 1495-764 Cruz Quebrada – Dafundo

Portugal

Lipoite Forte

600 mg

omhulde tablet

Oraal

PT - Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Lagoas Park, Edifício 10

2740-271 Porto Salvo

Portugal

Lopid

300 mg

capsule

Oraal

PT - Portugal

Laboratórios Pfizer,Lda.

Lagoas Park, Edifício 10

2740-271 Porto Salvo

Portugal

Lopid 600

600 mg

filmomhulde tablet

Oraal

PT - Portugal

Generis Farmacêutica, S.A. Office Park da Beloura

Edifício 4

Quinta da Beloura

2710-444 Sintra

Portugal

Gemfibrozil Generis

600 mg

filmomhulde tablet

Oraal

PT - Portugal

Generis Farmacêutica S.A. Office Park da Beloura

Edifício 4, Quinta da Belou

2710-444 Sinta

Portugal

Gemfibrozil Generis

900 mg

filmomhulde tablet

Oraal

SE - Zweden

Sandoz A/S

C.F. Tietgens

Boulevard 40

DK-5220 Odense SØ

Denmark

Gemfibrozil Sandoz

450 mg

filmomhulde tablet

oraal

SE - Zweden

Sandoz A/S

C.F.Tietgens

Boulevard 40

DK-5220 Odense SØ

Denmark

Gemfibrozil Sandoz

600mg

filmomhulde tablet

oraal

SE - Zweden

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Sweden

Lopid

300 mg

harde capsule

oraal

SE - Zweden

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Sweden

Lopid

450 mg

filmomhulde tablet

oraal

SE - Zweden

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Sweden

Lopid

600 mg

filmomhulde tablet

oraal

SI - Slovenië

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Elmogan 450 mg filmsko obložene tablete

450 mg

filmomhulde tablet

Oraal gebruik

SK - Slowakije

Medochemie Ltd. 1-10 Constantinoupoleos St. P.O. Box: 51409 3505 Limassol Cyprus

IPOLIPID

300 mg

Capsule

Oraal

UK - Verenigd Koninkrijk

PFIZER LIMITED. Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS

United Kingdom,

LOPID CAPSULES 300 MG

300 mg

CAPSULE

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

PFIZER LIMITED. Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS

United Kingdom

LOPID TABLETS 600 MG

600 mg

OMHULDE TABLET

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

TEVA PHARMA BV, Industrieweg 23, PO Box 217, 3640 AE Mijdrecht,

Netherlands

GEMFIBROZIL TABLETS 600 MG

600 mg

OMHULDE TABLET

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

Teva Uk Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, E Sussex BN22 9AG

United Kingdom

GEMFIBROZIL CAPSULES 300 MG

300 mg

CAPSULE

Oraal gebruik

UK - Verenigd Koninkrijk

TILLOMED LABORATORIES LIMITED

3 Howard Road

Eaton Socon

St. Neots, Cambridgeshire

PE19 8ET

United Kingdom

GEMFIBROZIL TABLETS 600 MG

600 mg

FILMOMHULDE TABLET

Oraal gebruik


BIJLAGE V

LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTEN VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN

Lidstaat

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Naam van het geneesmiddel

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

Oostenrijk

Cephalon GmbH

Landsberger Straße 94

80339 München,

Germany

Modasomil 100 mg - Tabletten

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Oostenrijk

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10,

3542 DR Utrecht

The Netherlands

Modafinil TEVA 100 mg Tabletten

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Oostenrijk

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10,

3542 DR Utrecht

The Netherlands

MODAFINIL TEVA 100 MG

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Oostenrijk

N.V. Organon

Kloosterstraat 6,

5349 AB Oss

The Netherlands

PROVIGIL

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Cyprus

GENESIS PHARMA (CYPRUS) LTD,

2 Amfipoleos, 1st floor,

P.O.Box 23638,

2025 Strovolos, Lefkosia,

Cyprus

MODIODAL

100 MG

tabletten

Oraal gebruik

Tsjechië

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Anděl City

Radlická 1c

150 00 Praha 5

Czech Republic

Modafinil-Teva 100 mg

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Tsjechië

Torrex Chiesi CZ, s.r.o.

Na Květnici 33

140 00 Praha 4

Czech Republic

Vigil

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Denemarken

Cephalon France,

20, rue Charles Matigny,

94700 Maisons-Alfort,

France

Modiodal

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Denemarken

Teva Denmark A/S,

Parallelvej 10,

2800 Kongens Lyngby,

Denmark

Modafinil „Teva”

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Finland

ORCHID EUROPE LTD

Building 3, Chiswick park 556,

Chiswick High Road

London W4 5YA

United Kingdom

MODAFINIL

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Finland

ORCHID EUROPE LTD

Building 3, Chiswick park 556,

Chiswick High Road

London W4 5YA

United Kingdom

MODAFINIL

200 mg

tabletten

Oraal gebruik

Frankrijk

CEPHALON France

20, rue Charles Martigny

94701 Maisons-Alfort Cedex

France

MODIODAL 100 mg, comprimé

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Frankrijk

CEPHALON France

20, rue Charles Martigny

94701 Maisons-Alfort Cedex

France

MODAFINIL LAFON 100 mg, comprimé

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Frankrijk

TEVA SANTE

Le Palatin 1

1, cours du Triangle

92936 Paris la Défense Cedex

France

MODAFINIL TEVA 100 mg, comprimé

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Duitsland

Cephalon Pharma GmbH

Fraunhoferstr. 9a

D-82152 Martinsried

Germany

Vigil 100 mg Tabletten

100. mg

tabletten

Oraal gebruik

Griekenland

GENESIS PHARMA

Kiffissias Avenue 274

Halandri Athens 152 32

Greece

MODIODAL

100 MG/TAB

tabletten

Oraal gebruik

Hongarije

TORREX Chiesi Kft.

1052 Budapest

Kristóf tér 4. III/1-3.

Hungary

VIGIL

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

IJsland

Cephalon France

20, rue Charles Martigny

94700 Maisons Alfort

France

Modiodal

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Ierland

Cephalon UK Limited

1 Albany Place Hyde Way

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 3BT

United Kingdom

PROVIGIL 100 mg tablets

100 MG

tabletten

Oraal gebruik

Ierland

Cephalon UK Limited

1 Albany Place Hyde Way

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 3BT

United Kingdom

PROVIGIL 200 mg tablets

200 MG

tabletten

Oraal gebruik

Ierland

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542DR Utrecht

The Netherlands

Modafinil Teva 100 mg tablet

100 MG

tabletten

Oraal gebruik

Italië

CEPHALON SRL

Piazza G. Marconi, 25

00144 ROMA

Italia

PROVIGIL

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Italië

TEVA ITALIA S.R.L.

Via Messina, 38

20154 Milano

Italia

MODAFINIL TEVA

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Luxemburg

ORGANON N.V

Kloosterstraat 6

NL-5349 AB Oss

The Netherlands

PROVIGIL

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Nederland

Cephalon France,

20 rus Charles Martigny,

94700 Maisons-Alfort,

France

Modiodal, 100 mg tabletten

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Polen

Torrex Chiesi Pharma GmbH,

Gonzagagasse 16/16,

A-1010 Vienna,

Austria

Vigil

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Portugal

Cephalon France

20, Rue Charles Martigny

94700 Maisons-Alfort

France

Modiodal

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Portugal

Generis Farmacêutica, S.A.

Office Park da Beloura, Edifício 4,

Quinta da Beloura

2710-444 Sintra

Portugal

Modafinil Generis

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Slovakia

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,

Radlická 3185/1c

150 00, Prague,

Czech Republic

Modafinil-Teva 100 mg

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Slowakije

Torrex Chiesi Pharma GmbH,

Gonzagagasse 16/16,

1010, Vienna,

Austria

VIGIL 100 mg

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Spanje

CEPHALON FRANCE,

20, Rue Charles Martigny

94700 Maisons Alfort

France

MODIODAL

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Spanje

TEVA GENERICOS ESPAÑOLA, S.L

Guzmán el Bueno 133,

Edificio Britania 4oIzq..

28003 Madrid

Spain

MODAFINILO TEVA

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Zweden

Cephalon France,

20, rue Charles Martigny

94700 Maisons Alfort

France

Modiodal®

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Zweden

Teva Sweden AB,

Box 1070

251 10 Helsingborg,

Sverige

Modafinil Teva

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Verenigd Koninkrijk

Cephalon UK Limited

1 Albany Place Hyde Way

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 3BT

United Kingdon

Provigil 100 mg Tablets

100 mg

tabletten

Oraal gebruik

Verenigd Koninkrijk

Cephalon UK Limited

1 Albany Place Hyde Way

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 3BT

United Kingdom

Provigil 200 mg Tablets

200 mg

tabletten

Oraal gebruik

Verenigd Koninkrijk

Teva UK Limited,

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex BN22 9AG

United Kingdom

Modafinil 100 mg Tablets

100 mg

tabletten

Oraal gebruik


BIJLAGE VI

LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTEN VAN DE GENEESMIDDELEN, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGER IN DE LIDSTATEN

Lidstaat EU/EER

Aanvrager

Fantasienaam Naam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

Oostenrijk

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

Galantamin STADA 8 mg Retardtabletten

8 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Oostenrijk

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

Galantamin STADA 16 mg Retardtabletten

16 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Oostenrijk

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

Galantamin STADA 24 mg Retardtabletten

24 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Tsjechië

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

GALASTAD 8 mg

8 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Tsjechië

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

GALASTAD 16 mg

16 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Tsjechië

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

GALASTAD 24 mg

24 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Denemarken

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Austria

Galantamin STADA

8 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Denemarken

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Austria

Galantamin STADA

16 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Denemarken

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Austria

Galantamin STADA

24 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Finland

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Germany

Galantamine Stada

8 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Finland

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Germany

Galantamine Stada

16 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Finland

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Germany

Galantamine Stada

24 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Ierland

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Austria

GALANTAX XL 8 mg prolonged-release tablets

8 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Ierland

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Austria

GALANTAX XL 16 mg prolonged-release tablets

16 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Ierland

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Austria

GALANTAX XL 24 mg prolonged-release tablets

24 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Portugal

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Austria

Galantamina Ciclum

8 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Portugal

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Austria

Galantamina Ciclum

16 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Portugal

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Austria

Galantamina Ciclum

24 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Slowakije

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

Galantamine Tiefenbacher 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

8 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Slowakije

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

Galantamine Tiefenbacher 16 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

16 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Slowakije

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

Galantamine Tiefenbacher 24 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

24 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Spanje

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

GALANTAMINA Tiefenbacher 8 mg comprimidos de liberación prolongada

8 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Spanje

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

GALANTAMINA Tiefenbacher 16 mg comprimidos de liberación prolongada

16 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik

Spanje

ALFRED E. TIEFENBACHER

(GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Germany

GALANTAMINA Tiefenbacher 24 mg comprimidos de liberación prolongada

24 mg

Tablet met verlengde afgifte

Oraal gebruik