Home

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) — Administratieve samenwerking — Lijst van bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad (administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde) (Deze lijst bevat de autoriteiten namens welke Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde hetzij rechtstreeks, hetzij bij delegatie wordt toegepast)

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) — Administratieve samenwerking — Lijst van bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad (administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde) (Deze lijst bevat de autoriteiten namens welke Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde hetzij rechtstreeks, hetzij bij delegatie wordt toegepast)

3.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 131/5


BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW)

Administratieve samenwerking

Lijst van bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad (administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde)

(herschikking)

(Deze lijst bevat de autoriteiten namens welke Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde hetzij rechtstreeks, hetzij bij delegatie wordt toegepast)

2011/C 131/03

Voor de toepassing van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 904/2010 wordt onder de bevoegde autoriteit van een lidstaat verstaan:

in Oostenrijk:

Der Bundesminister für Finanzen oder sein Beauftragter bzw. seine Beauftragte

in België:

Le Président du Comité de direction du service public fédéral finances

De voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën

in Bulgarije:

изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

in Cyprus:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του

in Tsjechië:

Generální finanční ředitelství

in Denemarken:

Skatteministeren,

in Estland:

Maksu- ja Tolliamet

in Frankrijk:

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

in Finland:

Verohallinto ja Tullihallitus

in Duitsland:

Bundesministerium der Finanzen,

in Griekenland:

Yπουργείο Oικονομίας

in Hongarije:

Nemzeti Adó -és Vámhivatal Központi Kapcsolattartó Iroda

in Ierland:

The Office of the Revenue Commissioners,

in Italië:

il Direttore generale delle Finanze,

in Letland:

Valsts ieņēmumu dienests,

in Litouwen:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

in Luxemburg:

L'Administration de l'enregistrement et des Domaines,

in Malta:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

in Polen:

Departament Administracji Podatkowej, Wydział Informacji Podatkowych

in Portugal:

O Ministro das Finanças

in Roemenië:

Agenția Națională de Administrare Fiscală

in Slowakije:

Ministerstvo financií

in Slovenië:

Ministrstvo za finance

in Spanje:

El Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos

in Zweden:

Skatteverket

in Nederland:

de minister van Financiën

in het Verenigd Koninkrijk:

The Commissioners for Revenue and Customs