Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

4.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 133/5


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2011/C 133/03)

Steun nr.: SA.32462 (2011/XA)

Lidstaat: Spanje

Regio: Salamanca

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones agrarias con sede en la provincia de Salamanca.

Rechtsgrondslag: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones agrarias con sede en la provincia de Salamanca.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: 0,02 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 18 februari 2011-31 december 2011

Doelstelling van de steun: Technische ondersteuning (art. 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Website: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/Asociaciones.pdf

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.32463 (2011/XA)

Lidstaat: Spanje

Regio: Comunidad Valenciana

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Ayudas para paliar los daños producidos en determinados cultivos provocados por el pedrisco acaecido durante los primeros días del mes de mayo de 2010.

Rechtsgrondslag: Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas para paliar los daños producidos en determinados cultivos provocados por el pedrisco acaecido durante los primeros días del mes de mayo de 2010.

Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas para paliar los daños producidos en determinados cultivos provocados por el pedrisco acaecido durante los primeros días del mes de mayo de 2010.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun: 1,50 EUR (in miljoen)

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: 1,40 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 90 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 2 februari 2011-31 december 2011

Doelstelling van de steun: Ongunstige weersomstandigheden (art. 11 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van druiven

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Website: http://www.docv.gva.es/datos/2010/11/16/pdf/2010_12275.pdf

http://www.docv.gva.es/datos/2011/01/11/pdf/2011_50.pdf

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.32468 (2011/XA)

Lidstaat: Italië

Regio: Italia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Sostegno all’interprofessione e iniziative delle organizzazioni dei produttori.

Rechtsgrondslag: Decreto Ministeriale 28 dicembre 2010 n. 21128.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun: 0,82 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 0 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 2 februari 2011-31 december 2012

Doelstelling van de steun: Technische ondersteuning (art. 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006),

Productie kwaliteitslandbouwproducten (art. 14 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Landbouw, bosbouw en visserij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Website: http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default

http://www.sinab.it/index.php?mod=documenti_utili&m2id=195&navId=1648

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.32510 (2011/XA)

Lidstaat: Frankrijk

Regio: Midi-Pyrénées

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Programme sanitaire «plan régional de maîtrise de l’IBR (rhinotrachéite infectieuse bovine)»

Rechtsgrondslag:

Arrêté du 27 novembre 2006 du ministre chargé de l’agriculture fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR).

Décisions du Conseil régional (Commission Permanente) Midi-Pyrénées du 3 décembre 2009 et du 4 février 2010.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: 0,40 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 28 januari 2011-31 december 2013

Doelstelling van de steun: Dierziekten (art. 10 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Veeteelt

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Monsieur le Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

Région Midi-Pyrénées — Hôtel de région

22 boulevard du Maréchal Juin

31406 Toulouse Cedex 9

FRANCE

Website: http://www.midipyrenees.fr/Plan-Regional-IBR

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.32873 (2011/XA)

Lidstaat: Finland

Regio: Manner-Suomi

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Valtiontakaukset maatalouden investointitukijärjestelmässä

Rechtsgrondslag: Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: 8 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 5 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 16 augustus 2011-31 december 2013

Doelstelling van de steun: Investeringen in landbouwbedrijven (art. 4 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (15)

The addresses of the granting authorities are listed in the annex of this notification

Website: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071476

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080299

Andere informatie: —