Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

5.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 135/11


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

2011/C 135/06

Steun nr.: SA.32486 (2011/XA)

Lidstaat: Duitsland

Regio: Saarland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse des Saarlandes

Rechtsgrondslag: Satzung der Tierseuchenkasse des Saarlandes über die Gewährung von Beihilfen und Leistungen (1. Änderungssatzung)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun: 0,24 EUR (in miljoen)

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: 0,08 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 2 februari 2011-31 december 2013

Doelstelling van de steun: Dierziekten (art. 10 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Veeteelt

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Tierseuchenkasse des Saarlandes

Anstalt des öffentlichen Rechts

Ursulinenstraße 8-16

66111 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Website: http://www.tsk-sl.de/PDF/Beihilfesatzung 2011.pdf

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.32495 (2011/XA)

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: North and North East Lincolnshire

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Lincolnshire Coastal Grazing Marshes Project

Rechtsgrondslag: National Lottery Act 1993

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun: 0 GBP (in miljoen)

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: 0,25 GBP (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 2 mei 2011-30 april 2014

Doelstelling van de steun: Instandhouding traditionele landschappen en gebouwen (art. 5 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Landbouw, bosbouw en visserij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

East Lindsey District Council

Tedder Hall

Manby Park

Louth

LN11 8UP

UNITED KINGDOM

Website: http://lincsmarshes.org.uk/index.php?page=Farmers_Grants

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.32607 (2011/XA)

Lidstaat: Italië

Regio: Sicilia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Fondo di solidarietà regionale — aiuti per il pagamento di premi assicurativi.

Rechtsgrondslag: Decreto del Dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari n. 3262 del 28 dicembre 2010, di approvazione delle disposizioni attuative dell’aiuto previsto dal comma 4 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 — Allegato A.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: 7 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 80 %

Datum van tenuitvoerlegging: —

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: tot 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Verzekeringspremies (art. 12 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Landbouw, bosbouw en visserij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Siciliana

Assessorato risorse agricole ed alimentari

Dipartimento interventi strutturali

Viale Regione Siciliana 2771

90145 Palermo PA

ITALIA

Website: http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/premi_assicurativi.htm

Andere informatie: —