Home

Mededeling van de Commissie inzake de niet-aangevraagde hoeveelheid die moet worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 vastgestelde hoeveelheid voor bepaalde contigenten die de Unie heeft geopend voor producten van de sector varkensvlees

Mededeling van de Commissie inzake de niet-aangevraagde hoeveelheid die moet worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 vastgestelde hoeveelheid voor bepaalde contigenten die de Unie heeft geopend voor producten van de sector varkensvlees

Mededeling van de Commissie inzake de niet-aangevraagde hoeveelheid die moet worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 vastgestelde hoeveelheid voor bepaalde contigenten die de Unie heeft geopend voor producten van de sector varkensvlees

2011/C 230/05

Bij Verordening (EG) nr. 442/2009 van de Commissie [1] zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector varkensvlees. De in de eerste zeven dagen van juni 2011 voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september 2011 ingediende invoercertificaataanvragen hebben, voor de contingenten 09.4038, 09.4170 en 09.4204, betrekking op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid. Overeenkomstig artikel 7, lid 4, tweede zin, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie [2] worden de hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend, toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode, van 1 oktober tot en met 31 december 2011, vastgestelde hoeveelheid. De betrokken hoeveelheden zijn opgenomen in de bijlage bij deze mededeling.

[1] PB L 129 van 28.5.2009, blz. 13.

[2] PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

--------------------------------------------------

BIJLAGE

Contingentnummer | Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober 2011 t/m 31 december 2011 vastgestelde hoeveelheid 2011 (in kg) |

09.4038 | 8347650 |

09.4170 | 1180500 |

09.4204 | 1156000 |

--------------------------------------------------