Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

17.8.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 239/8


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

2011/C 239/06

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1) is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Dag en uur van sluiting

6.7.2011

Duur

6.7.2011-31.12.2011

Lidstaat

Frankrijk

Bestand of groep bestanden

USK/567EI.

Soort

Lom (Brosme brosme)

Gebied

EU-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

792761

Weblink naar het besluit van de lidstaat:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm