Home

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 22 maart 2011 betreffende een ontwerp-besluit in zaak COMP/39.168 — PO/Harde fournituren: Kledingsluitingen — Rapporteur: Spanje

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 22 maart 2011 betreffende een ontwerp-besluit in zaak COMP/39.168 — PO/Harde fournituren: Kledingsluitingen — Rapporteur: Spanje

16.7.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 210/25


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 22 maart 2011 betreffende een ontwerp-besluit in zaak COMP/39.168 — PO/Harde fournituren: Kledingsluitingen

Rapporteur: Spanje

2011/C 210/11

1.

Het Adviescomité is het met de beoordeling van de Europese Commissie eens wat het onvermogen tot betaling betreft.

2.

Het Adviescomité is het met de Europese Commissie eens wat betreft de definitieve bedragen van de geldboete.

3.

Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt maar vraagt de Commissie, bij haar besluit over tijdstip en inhoud van de bekendmaking van dit advies, rekening te houden met het extreem vertrouwelijke karakter van de zaak.