Home

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 20 juni 2011 betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/39.525 (2) — Telekomunikacja Polska — Rapporteur: België

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 20 juni 2011 betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/39.525 (2) — Telekomunikacja Polska — Rapporteur: België

9.11.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 324/4


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 20 juni 2011 betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/39.525 (2) — Telekomunikacja Polska

Rapporteur: België

2011/C 324/05

1.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens over het basisbedrag van de geldboete.

2.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat er geen rekening moet worden gehouden met verzachtende of verzwarende omstandigheden.

3.

Een meerderheid van het Adviescomité is het eens wat betreft de verlaging van de geldboete overeenkomstig de door de Poolse nationale regelgevende instantie aan Telekomunikacja Polska opgelegde geldboeten.

Een minderheid onthoudt zich.

4.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens over het uiteindelijke bedrag van de geldboete.

5.

Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.