Home

Resolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2012 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2010

Resolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2012 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2010

52012BP1017(19)begroting, Europees Instituut voor gendergelijkheid, algemene begroting (EU), kwijting van de begroting, begrotingsjaarResolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2012 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2010PB L 286 van 17.10.2012, blz. 201-204 (HU, SK, MT, PL, ES, RO, LT, CS, EL, ET, DE, PT, DA, NL, BG, SL, SV, EN, FI, IT, FR, LV)pdf10-05-2012http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012BP1017(19)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012BP1017(19)