Home

Resolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2012 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2010

Resolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2012 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2010

52012BP1017(35)begroting, gemeenschappelijke onderneming, kwijting van de begroting, begrotingsjaar, algemene begroting (EU)Resolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2012 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2010PB L 286 van 17.10.2012, blz. 321-326 (ES, EN, EL, CS, RO, BG, SV, SL, PT, NL, HU, DE, FR, ET, DA, MT, SK, LV, FI, PL, IT, LT)pdf10-05-2012http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012BP1017(35)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012BP1017(35)