Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

27.1.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/2


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 22/02

Datum waarop het besluit is genomen

20.9.2011

Referentienummer staatssteun

N 559/10

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

East Merseyside

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Jaguar Cars Ltd

Rechtsgrondslag

Industrial Development Act 1982, Section 7

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 26 365 000 GBP

Maximale steunintensiteit

12 %

Looptijd (periode)

11.2009-12.2018

Economische sectoren

Beperkt tot de motorvoertuigenindustrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Department for Business, Innovation and Skills

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

8.3.2011

Referentienummer staatssteun

SA.30941 (N 189/10)

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

Kärnten

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Der Bäcker Legat GmbH

Rechtsgrondslag

Vertrag über die Errichtung einer atypisch stillen Gesellschaft, Genußrechtsvereinbarung

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 0,39 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

2.7.2008-2.7.2013

Economische sectoren

Beperkt tot de detailhandel

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und BABEG, Betriebsansiedlungs- und Beteiligungs-GesmbH

ÖSTERREICH

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

24.5.2011

Referentienummer staatssteun

SA.31492 (N 375/10)

Lidstaat

Italië

Regio

Friuli Venezia Giulia

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Polo intermodale annesso all'aeroporto Ronchi dei Legionari

Rechtsgrondslag

Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2010, n. 804; approvazione scheda di attività relativa all’attività 3.1.a «Interventi materiali nell’ambito delle infrastrutture di trasporto, prima fase di progettazione e realizzazione infrastrutturale intermodale del Polo intermodale annesso all’aeroporto di Ronchi dei Legionari»;

bozza dello schema di Convenzione avente ad oggetto la condivisione delle modalità operative finalizzate alla realizzazione delle opere ed interventi necessari all’attuazione del Polo Intermodale annesso all’aeroporto di Ronchi dei Legionari

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steunæ: 6 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

77 %

Looptijd (periode)

2011-2014

Economische sectoren

Beperkt tot de transportsector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Via Giulia 75/1

Trieste TS

ITALIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

7.12.2011

Referentienummer staatssteun

SA.32118 (11/N)

Lidstaat

Finland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisiä ehtoja koskeva tukiohjelma

Programmet om allmänna villkor för investeringsstöd i syfte att förbättra miljöskyddet

Rechtsgrondslag

Valtionavustuslaki, valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista

Statsunderstödslagen om allmänna villkor för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 30 miljoen EUR

Totaal van de voorziene steun: 120 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

2010-2014

Economische sectoren

Beperkt tot de transportsector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eteläesplanadi 16

PL 31

FI-00023 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Valtioneuvosto/Kommunikationsministeriet

Södra esplanaden 16

Helsingfors, PB 31

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

9.12.2011

Referentienummer staatssteun

SA.33757 (11/N)

Lidstaat

Denemarken

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Prolongation of the winding-up scheme; Extension of the compensation scheme to model I and model II

Rechtsgrondslag

Lov om håndtering af nødlidende pengeinstitutter (lov nr. 721 af 25. juni 2010)

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Directe subsidie, Garantie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

1.1.2012-30.6.2012

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Slotholmsgade 12

1216 København K

DANMARK

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm