Home

Bericht van de Commissie over de datum van inwerkingtreding van de oorsprongsregels die in een diagonale cumulatie voorzien tussen de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije

Bericht van de Commissie over de datum van inwerkingtreding van de oorsprongsregels die in een diagonale cumulatie voorzien tussen de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije

31.5.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 154/13


Bericht van de Commissie over de datum van inwerkingtreding van de oorsprongsregels die in een diagonale cumulatie voorzien tussen de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië(1) en Turkije

2012/C 154/07

Met het oog op de instelling van diagonale cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije delen de Europese Unie en de betrokken landen elkaar, via de Europese Commissie, de oorsprongsregels mede die zij met andere landen toepassen.

Aan de hand van de gegevens die de betrokken landen hebben toegezonden is onderstaande tabel opgesteld die een overzicht geeft van de protocollen inzake de oorsprong die voorzien in diagonale cumulatie, met de datum waarop die cumulatie ingaat. Deze tabel vervangt de vorige tabel (PB C 63 van 2.3.2012, blz. 8).

Er wordt aan herinnerd dat cumulatie alleen kan worden toegepast indien het land waar de laatste be- of verwerking werd verricht en het land van eindbestemming vrijhandelsovereenkomsten met identieke oorsprongsregels hebben gesloten met alle landen die bijdragen tot de verkrijging van de oorsprong, dat wil zeggen met alle landen waaruit de gebruikte materialen van oorsprong zijn. Materialen uit landen die geen overeenkomst hebben gesloten met het land waar de laatste be- of verwerking werd verricht en met het land van eindbestemming kunnen niet als van oorsprong worden beschouwd.

Er wordt ook op gewezen dat materialen van oorsprong uit Turkije waarop de douane-unie EU/Turkije van toepassing is, als materialen van oorsprong kunnen worden beschouwd met het oog op de diagonale cumulatie tussen de Europese Unie en de landen die aan het stabilisatie- en associatieproces deelnemen en waarmee een protocol van oorsprong is gesloten.

De tweeletterige ISO-code voor de in de tabel vermelde landen is als volgt:

Albanië

AL

Bosnië en Herzegovina

BA

Kroatië

HR

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK(2)

Montenegro

ME

Servië

RS

Turkije

TR

Datum van inwerkingtreding van de protocollen inzake de oorsprong die in een diagonale cumulatie voorzien tussen de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije

EU

AL

BA

HR

MK

ME

RS

TR

EU

1.1.2007

1.7.2008

1.6.2011

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

(3)

AL

1.1.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

HR

1.6.2011

22.8.2007

22.11.2007

22.8.2007

22.8.2007

24.10.2007

1.5.2012

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

24.10.2007

1.9.2010

TR

(3)

1.8.2011

14.12.2011

1.5.2012

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010