Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

23.8.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 254/1


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

2012/C 254/01

Steun nr.: SA.34803 (12/XA)

Lidstaat: België

Regio: VLAAMS GEWEST

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subsidie aan Vlaams Fokkerijcentrum vzw

Rechtsgrondslag: Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan de vzw Vlaams Fokkerijcentrum

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 0,02 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 16.6.2012-31.12.2012

Doelstelling van de steun: Technische ondersteuning (art. 15 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan, 35, bus 40

1030 BRUSSEL

Website: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.34804 (12/XA)

Lidstaat: België

Regio: VLAAMS GEWEST

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subsidie aan Steunpunt Levend Erfgoed vzw

Rechtsgrondslag: Ministerieel besluit houdende een facultatieve subsidie aan de vzw Steunpunt Levend Erfgoed

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 0,02 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 16.6.2012-31.12.2012

Doelstelling van de steun: Sector dierlijke productie (art. 16 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan, 35, bus 40

1030 BRUSSEL

Website: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.34805 (12/XA)

Lidstaat: België

Regio: VLAAMS GEWEST

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subsidie aan Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw

Rechtsgrondslag: Ministerieel besluit houdende de facultatieve subsidie aan de vzw Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 0,01 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 16.6.2012-31.12.2012

Doelstelling van de steun: Sector dierlijke productie (art. 16 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan, 35, bus 40

1030 BRUSSEL

Website: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.34806 (12/XA)

Lidstaat: België

Regio: VLAAMS GEWEST

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Steun aan Vlaams Varkensstamboek vzw

Rechtsgrondslag: Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan de vzw Vlaams Varkensstamboek

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 0,44 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 15.6.2012-31.12.2012

Doelstelling van de steun: Sector dierlijke productie (art. 16 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan, 35, bus 40

1030 BRUSSEL

Website: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.34807 (12/XA)

Lidstaat: België

Regio: VLAAMS GEWEST

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subsidie aan Vlaamse Rundveeteelt Vereniging vzw

Rechtsgrondslag: Ministerieel besluit houdende de facultatieve subsidie aan de vzw Vlaamse Rundveeteelt Vereniging

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 1,04 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 100,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 15.6.2012-31.12.2012

Doelstelling van de steun: Sector dierlijke productie (art. 16 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan, 35, bus 40

1030 BRUSSEL

Website: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.35058 (12/XA)

Lidstaat: Nederland

Regio: LIMBURG (NL)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Verbeteren kennis en innovatie in de landbouw (Paragraaf 1.7 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg)

Rechtsgrondslag: Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/133573/PB_no._46_2012_Subsidieverordening_inrichting_landeljk_gebied_provincie_Limburg..pdf

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 3,00 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 50,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:: 1.8.2012-1.6.2014

Doelstelling van de steun: Technische ondersteuning (art. 15 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en):: LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ, Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Limburg

Postbus 5700

6201 MA Maastricht

Website:

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/133573/PB_no._46_2012_Subsidieverordening_inrichting_landeljk_gebied_provincie_Limburg..pdf

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.35059 (12/XA)

Lidstaat: Nederland

Regio: LIMBURG (NL)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Uitvoering verklaring van Roermond 2010 (Paragraaf 1.21 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg)

Rechtsgrondslag: Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/133573/PB_no._46_2012_Subsidieverordening_inrichting_landeljk_gebied_provincie_Limburg..pdf

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 0,30 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 50,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 1.8.2012-1.6.2014

Doelstelling van de steun: Technische ondersteuning (art. 15 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Limburg

Postbus 5700

6201 MA Maastricht

Website:

http://www.limburg.nl/Beleid/Europa/Kennisgevingen_staatssteun

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/133573/PB_no._46_2012_Subsidieverordening_inrichting_landeljk_gebied_provincie_Limburg..pdf

Andere informatie: —

Steun nr.: SA.35126 (2012/XA)

Lidstaat: Portugal

Regio: LISBOA E VALE DO TEJO, ALGARVE

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subvenção a fundo perdido com vista a compensar a redução de rendimento dos viticultores motivada pela quebra de produção verificada na campanha 2011/2012, em consequência das condições climatéricas adversas

Rechtsgrondslag: Projecto de portaria em anexo

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling: EUR 0,65 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit: 11,00 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 3.9.2012-31.12.2012

Doelstelling van de steun:: Ongunstige weersomstandigheden (art. 11 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Teelt van druiven

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I.P.)

R. Castilho, no. 45-51,

1269-164 LISBOA

Website: http://www.gpp.pt/RegActividade/Medidas_apoio/Projeto_Portaria_Mildio.pdf

Andere informatie: —