Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst

18.9.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 282/22


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 282/02

Referentienummer staatssteun

SA.35111 (12/X)

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

CALABRIA

Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

Regione Calabria — Commissario Delegato O.P.C.M. 3531 7.7.2006 -Soggetto Attuatore CCIAA Vibo Valentia

Regione Calabria — Commissario Delegato O.P.C.M. 3531 DEL 7.7.2006

Regione Calabria

Via Sensales — Palazzo Alemanni

88100 — Catanzaro

telefono 0961-858222

www.protezionecivilecalabria.it

Benaming van de steunmaatregel

Emergenza Vibo Valentia — Misura A2.2. Bando per la concessione di contributi per favorire la ripresa delle attività economico produttive non agricole danneggiate dall'alluvione del 3.7.2006.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

O.P.C.M. 3531 del 7.7.2006;

Ordinanza del Commisario delegato n. 1 del 14.7.2006;

O.P.C.M. n. 3540 del 4.8.2006;

Ordinanza del Commisario delegato n. 66 del 28.8.2008 pubblicata su BURC parte III del 5.9.2008;

Ordinanza del Commisario delegato n. 88 del 5.2.2009 pubblicata su BURC parte I e II del 16.5.2009;

Ordinanza del Commisario delegato n. 102 del 28.7.2009 pubblicata su BURC parte I e II del 1.9.2009;

Ordinanza del Commisario delegato n. 108 del 27.11.2009 pubblicata

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

28.7.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 2,60 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regeling

50 %

0 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=76%3Acommissario-delegato&id=178%3Acommissario-delegato-emergenza-vibo-valentia&Itemid=157

Referentienummer staatssteun

SA.35112 (12/X)

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

LIGURIA

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI, 15 — 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Benaming van de steunmaatregel

POR 2007-2013 Asse 1 «Innovazione e competitività» linea di attività 1.2.3 «innovazione» bando 2012

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Deliberazione della Giunta regionale n. 444 del 20.4.2012 pubblicata sul BURL n. 19 del 9.5.2012

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

4.7.2012-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 16,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — EUR 5,07 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Regeling

30 %

0 %

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-123/azione-123-innovazione-bando-2012.html

Referentienummer staatssteun

SA.35113 (12/X)

Lidstaat

Duitsland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

NORDRHEIN-WESTFALEN

Artikel 107, lid 3, onder c),Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Bezirksregierung Arnsberg

Bezzirksregierung Arnsberg

Postfach 102545

44025 Dortmund

www.bra.nrw.de

Benaming van de steunmaatregel

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem; Programm für Rationelle Energieverwendung; Regenerative Energien und Energiesparen

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Ministerialblatt des Landes NRW (MBL.NRW — Teil I, Gliederungsnummer 751) Nr. 14 vom 6.6.2012

Landeshaushaltsordnung NRW i.d. gültigen Fassung

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

7.6.2012-31.12.2015

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 13,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

40 %

0 %

Steun ten behoeve van milieustudies (art. 24)

50 %

20 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21)

60 %

20 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (art. 22)

40 %

0 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/f/foerderprogramm_progres_nrw/index.php

Referentienummer staatssteun

SA.35116 (12/X)

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

PIEMONTE

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Regione Piemonte e Amministrazioni provinciali piemontesi (vedi allegato)

Regione Piemonte — Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro via Magenta, 12 — 10128 TORINO

Tutte le Amministrazioni provinciali piemontesi (vedi allegato)

www.regione.piemonte.it/formazione

Benaming van de steunmaatregel

Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro — 2012/2014

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-4083 del 2.7.2012

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.8.2012-30.6.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 1,16 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

60 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_12_13.htm

Referentienummer staatssteun

SA.35117 (12/X)

Lidstaat

Malta

Referentie lidstaat

SAMB/93/2008/EAP

Naam van de regio (NUTS)

Malta

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Employment and Training Corporation

Head Office,

Birzebbuga BBG 3000

Malta

www.etc.gov.mt

Benaming van de steunmaatregel

Employment Aid Programme

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Employment and Training Services Act (CAP 343)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Modification X 104/2008

Looptijd

1.1.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 15,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

2007MT051PO001 — EUR 12,75 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40)

50 %

Werkgelegenheidssteun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van gehandicapte werknemers (art. 41)

75 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.etc.gov.mt

Referentienummer staatssteun

SA.35118 (12/X)

Lidstaat

Duitsland

Referentie lidstaat

ZIM

Naam van de regio (NUTS)

Steunverlenende autoriteit

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststraße 34-37

10115 Berlin

www.bmwi.de

Benaming van de steunmaatregel

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Bundesanzeiger

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Modification N 91/2008

Looptijd

1.7.2012-31.12.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 500,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36)

37 500 EUR

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

50 %

20 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

25 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.zim-bmwi.de/download

Referentienummer staatssteun

SA.35121 (12/X)

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

ES 51

Naam van de regio (NUTS)

CATALUNA

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Benaming van de steunmaatregel

Línea de ayudas para empresas catalanas que desarrollen proyectos de cambio estratégico de alto impacto

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Resolución EMO/1099/2012, de 13 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de las líneas de ayuda a proyectos de innovación agrupada y proyectos de cambio estratégico de alto impacto (Dentro de esta Resolución hay diversas ayudas; esta comunicación se refiere a las ayudas para empresas catalanas que desarrollen proyectos de cambio estratégico de alto impacto (apartado 2 del anexo 2 de las bases reguladoras)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

13.6.2011-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 1,50 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

25 %

0 %

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

25 %

0 %

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

20 %

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

50 %

0 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=610079&type=01&language=es_ES

Referentienummer staatssteun

SA.35122 (12/X)

Lidstaat

Hongarije

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Hungary

Artikel 107, lid 3, onder a),Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

H-1051 Budapest Nádor utca 31.

www.mfb.hu

Benaming van de steunmaatregel

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

A Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény; MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás; 20/2012. (IV.26.) Alapítói határozat

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

14.6.2012-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Interlokaal personenvervoer per spoor, Goederenvervoer per spoor, Overig personenvervoer te land, Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven, Binnenvaart, personenvervoer, Binnenvaart, goederenvervoer

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

HUF 50 000,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Zachte lening

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen (art. 19)

35 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

https://www.mfb.hu/tevekenyseg/nagyvallalatok/mfb-kozossegi-kozlekedesfejlesztes-finanszirozasi-program?q=tevekenyseg/nagyvallalatok/mfb-kozossegi-kozlekedesfejlesztes-finanszirozasi-program

Referentienummer staatssteun

SA.35123 (12/X)

Lidstaat

Hongarije

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Hungary

Artikel 107, lid 3, onder a),Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

www.nfu.hu

Benaming van de steunmaatregel

2007-2013 ETE programokhoz kapcsolódó állami támogatások felhasználása

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

14/2012. (III. 6.) NFM rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az európai területi együttműködéshez kapcsolódó egyes állami támogatások felhasználásának szabályairól

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

9.3.2012-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

HUF 4 125,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999;

COUNCIL REGULATION (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) — HUF 3 750,00 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen (art. 18)

35 %

20 %

Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen (art. 19)

35 %

20 %

Kmo-steun ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige communautaire normen (art.20)

15 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21)

60 %

20 %

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

45 %

20 %

Steun ten behoeve van milieustudies (art. 24)

50 %

20 %

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27)

50 %

Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a)

100 %

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

50 %

20 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

25 %

20 %

Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32)

75 %

Steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten (art. 33)

100 %

Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34)

100 %

Steun voor jonge innoverende ondernemingen (art. 35)

450 000 000 HUF

Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel (art. 37)

50 HUF

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

25 %

20 %

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

60 %

20 %

Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40)

50 %

Werkgelegenheidssteun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van gehandicapte werknemers (art. 41)

75 %

Steun ter compensatie van de bijkomende kosten voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers (art. 42)

100 %

Regeling

50 %

20 %

Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen (art.14)

35 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu

Referentienummer staatssteun

SA.35127 (12/X)

Lidstaat

Bulgarije

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Bulgaria

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на република България“

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

http://www.opcompetitiveness.bg

Benaming van de steunmaatregel

Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 54/2011 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

28.6.2012-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

WINNING VAN DELFSTOFFEN, Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk, Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen, Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels, Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding, Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g., Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water, Vervaardiging van tabaksproducten, Vervaardiging van textiel, Vervaardiging van kleding, Vervaardiging van leer en van producten van leer, Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk, Vervaardiging van papier en papierwaren, Drukkerijen, reproductie van opgenomen media, Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten, Vervaardiging van chemische producten, Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten, Vervaardiging van producten van rubber of kunststof, Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, Vervaardiging van metalen in primaire vorm, Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten, Vervaardiging van elektrische apparatuur, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g., Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

BGN 293,37 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 249,37 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regeling

50 %

0 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=105